Fittség

Pozitív gondolkodással megőrizhetjük fiatalságunkat és egészségünket?

A genetikai tényezőnek két összetevője van:

Az egyik az emberi fajra jellemző, amely lehetővé teszi, hogy körülbelül 120 évig éljünk. A másik az az egyedi örökség, amelyet szüléinktől kapunk. Ezek azonban csak természetes adottságok, melyeket magunkkal hozunk az életbe.

A mérvadó az, hogy mit kezdünk mindezekkel. Ezt döntő mértékben gondolkodásmódunk határozza meg, amit tetszés szerint bármikor megváltoztathatunk. Hasonlóképpen mint életmódunkat, melyet szokásainknak rendelünk alá. Ennek révén döntjük el, mennyire maradunk egészségesek, s mennyit használunk fel a számunkra biztosított tőkéből.

Nő

Nagyon sokan vannak közöttünk, akik „egészség-analfabéták”, egészségi állapotukat egy bizonyos időszakban meglevő tudásszintjük eltérő módon befolyásolja. Az intelligencia, de még inkább az egészségi állapotunk szem előtt tartása tesz bennünket valóban meghatározó módon egészségesebbé.

Bár kétségtelenül nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a körülményt, hogy az idő múlásával öregebbek leszünk, az azonban semmiképp sem törvényszerű, hogy betegek is legyünk. Az öregedés órája visszafordítható, s azt a gondolkodás erejével egészségi állapotunkhoz igazíthatjuk. A legújabb tudományos ismeretek szerint gondolataink erejével képesek vagyunk biokémiai fiatalodási folyamatok kiváltására, s ennek következtében rajtunk múlik, meddig maradunk fiatalok.

Létezik örökké tartó fiatalság?

Felesleges tehát arra várnunk, hogy az öregedéskutatók megtalálják a csaknem örökké tartó fiatalság kulcsát, mivel ezt a kulcsot valamennyien magunkban hordjuk. Ha optimálisan alkalmazzuk szellemi képességeinket, és tudatalattinkat helyesen újraprogramozzuk, lehetünk akár vének is, miközben fiatalok és fittek maradunk. Ehhez arra is szükség van, hogy hosszú életünk során aktívak maradjunk, minthogy egyetlen példát sem tudunk arra, hogy henye, naplopó ember magas életkort élt volna meg.

Pozitív mosoly
Pozitív mosoly

A Védák könyve azt mondja: „Én vagyok az, te vagy az, minden az, és csak egyedül ez létezik.” Az egyetlen létező minden dolgok eredete. Schiller így fejezi ki: „A szellem épít új testet magának.” Azaz ha a gondolataink helyesek, a tudatalattinknak nincs más választása, mint hogy a helyes gondolatokat továbbítsa testünk felé. Fizikai valónk – és mindenekelőtt egészségi állapotunk – gondolataink terméke.

A folyamat azzal kezdődik, hogy tudatosítjuk: el kell hagynunk a helytelen és a természetesnek ellentmondó magatartásformákat. Leginkább azzal hosszabbíthatjuk meg életünket, ha felhagyunk azzal, hogy megrövidítsük.

Betegség és a lélek harmóniája

A betegséget az váltja ki, ha megsérül a test és a lélek harmóniája. A pozitív gondolatok viszont boldogsághormonokat indítanak el, melyek szétáradnak a testben. Valamennyi sejt felfogja ezt a jelzést, s csak úgy duzzadnak az életerőtől. Ilyen boldogsághormon a dopamin, az acetil-kolin, a noradrenalin és a szerotonin. Ezek gondoskodnak arról, hogy szervezetünk sejtjei, s ezáltal az egész testünk fiatal és egészséges maradjon.

Pozitív gondolkodás

Pozitív gondolkodással megőrizhetjük fiatalságunkat és egészségünket?

Ahhoz, hogy megőrizzük fiatalos külsőnket és ellenálló szervezetünket, gondolataink hatalmával pozitív hatást kell gyakorolnunk a sejtek működésére. Ha ez megtörténik, a test nem tehet mást, mint hogy visszatükrözi azt, amit gondolunk – egészség, életerő és mindenekelőtt életkedv formájában.

Az örök fiatalság és a tökéletes egészség kulcsa ott rejtezik tudatunkban?

Az emberiség évezredeken át hagyta parlagon heverni ezt az erőt, s ahogy minden szerv, minden testrész elsatnyul, ha nem használjuk, úgy satnyultak el ezek az erők is. Az aktiválásukhoz vezető út első lépése, hogy felismerjük ezeknek az erőknek a meglétét, s azt is, hogy ezek rendelkezésünkre állnak. Minden gondolatnak, minden szavunknak megvan a maga hatása szervezetünkre, egészségünkre, életkorunkra. Azaz folyamatos hiperkommunikáció áll fenn szellemünk és testünk között. Az ilyen hiperkommunikáció biztosítja a rendet például a rovarok világában, mely e nélkül működésképtelen lenne.

Ám nemcsak szellemünk kommunikál testünkkel, hanem a világmindenség, a bennünket körülvevő valóság is folyamatosan kommunikál velünk, ellát bennünket a tudatunktól független információkkal. Ezeket intuíciónak, sugallatnak, inspirációnak nevezzük.

Test és lélek kommunikációja…hogyan?

Minden mindennel összefügg, így kapcsolatba léphetünk az egész univerzum tudásával, hogy információkat szerezzünk, melyekkel egyébként nem rendelkeznénk. De lehetőségünk van arra is, hogy a testünkkel fenntartott állandó kapcsolatot felhasználva tudatosan juttassuk el hozzá a megfelelő információkat, elősegítve ezzel a szervezet jó állapotát, egészségét és vitalitását. S az is módunkban áll, hogy utasítást adjunk szervezetünknek a gyógyulásra. Ez ráadásul hosszú távra is lehetséges.Gyerek orvossal

A testnek és a szellemnek tehát folyamatos, tudatos kommunikációt kell folytatnia egymással, s így a kettőnek összhangban kell lennie. Ebben rejlik az úgynevezett csodás gyógyulások kulcsa, amelyet csak azok tartanak csodának, akik nem ismerik ezt az összhangot. Nincs már gyógyíthatatlan betegség, s az öregedés is gyógyítható.

Ez a hiperkommunikáció sokkal hatékonyabb és megbízhatóbb, mint a legerősebb gyógyszer, s természeténél fogva ennek nincs semmiféle mellékhatása. Ám csak akkor alkalmazhatjuk, ha meg vagyunk győződve a hatásáról, ellenkező esetben tudatunk hamis információt bocsát ki. Ez a hiperkommunikáció akkor fejti ki legerősebben a hatását, ha tele vagyunk jóakarattal, szeretettel és hálával. Ebben rejlik az igazi hatalom.

 Az egészséges állapot tényezői

Az orvostudományi kutatások eredményei szerint az emberi szervezet nem azonos mértékben öregszik az évek múltával. Minden egyes szerv eltérően öregszik, biológiai órájának megfelelően, mindenekelőtt azonban a környezeti tényezőktől függően. Az öregedés komplex folyamat, melyet igen sok ok vált ki, ezek többségét meg tudjuk határozni. Az öregedés tehát semmiképp sem jelenti azt, hogy folytonosan betegnek és gyengének kellene lennünk. Életmódunknak van döntő szerepe abban, hogy miképpen öregszünk, s mennyire maradunk eközben egészségesek.

Mind ez idáig igen kevés figyelmet fordítottak azokra a további tényezőkre, melyek befolyásuk révén döntő szerepet játszanak egészségi állapotunkban. Ezek: a képzettség, a közérzet, az életmód, a táplálkozás, a gondolatok és érzelmek, a kapcsolatok, a szabadidő eltöltése, valamint a környezeti hatások. Városban élünk-e, vagy vidéken? Magányosan, vagy harmonikus párkapcsolatban?

Vigyázunk-e egészségünkre, vagy nem fordítunk erre semmi figyelmet? Sokszor kerülünk-e stresszes állapotba, vagy harmonikus kapcsolatban vagyunk-e önmagunkkal és a külvilággal? A stressz ugyanis aktivál egy bizonyos fehérjét a sejtekben, amely gyulladást válthat ki.

Számít-e a képzettségi szint egészségi állapotunknál?

Ezeknek a sokszor figyelmen kívül hagyott egészségügyi tényezőknek az igazi fontosságát bizonyíthatjuk például a képzettség kérdésével: aki folyamatosan képezi magát, lényegesen lassabban öregszik. Aki egész életében tevékeny marad, mindvégig megőrzi fiatalságát.

Figyelem! A felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők esetében több mint 30 százalék annak az esélye, hogy időnek előtte halnak meg, s a statisztikai adatok szerint a felsőfokú végzettséggel rendelkezők élnek a legtovább.

A jobb képzettség következtében hamarabb felismerik a kockázati tényezőket, és igyekeznek elkerülni azokat. A művelt emberek jobban ügyelnek a higiéniára, s különösképpen a mentálhigiénére, azaz a harag, a stressz és a félelem kezelésére.Dohányzó nő

Az alacsonyabb képzettségűek ezzel szemben nyolcszor valószínűbb, hogy nikotinfüggővé válnak, hajlamosabbak az elhízásra és a helytelen táplálkozásra. Azoknak vannak a legjobb kilátásaik az egészséges és fiatalos öregkorra, akik folyamatosan továbbképzik magukat. Ők jobban informáltak, többet mozognak, egészségesebben táplálkoznak, és tartózkodnak azoktól a szokásoktól, melyek elősegítik az öregedést.

Elmondhatjuk hát, hogy egészségünk nem a sors kezében van, hanem saját elhatározásunk kérdése, testünk és szellemünk egészségi állapotának megőrzése tartós, soha nem szűnő folyamat.
Izabella Langh

Szerző: Langh Izabella

Gyakorló természetgyógyász vagyok. Táplálkozási és  életmód specialista is vagyok, immár 12 éve próbálom az embereket egy egészségesebb életforma felé terelni, egyre több sikerrel.