Veszélyes vagy biztonságos

Mit jelent a hipnózis? Milyen orvosi alkalmazási vannak a hipnózisnak?

A régi horrorfilmekben látottakkal ellentétben hipnó­zisban senkit sem lehet rákény­szeríteni arra, hogy olyasmit tegyen, amit nem akar. A hipnózis csupán fogéko­nyabbá teszi a hipnotizált személyt bizonyos javasla­tok iránt, sőt segítségével egyes fizikai állapotok is enyhíthetők. így aztán mára a hipnózist senki sem tekinti afféle „hókusz­pókusznak”, a gyógyítás egyik elfogadott eszközévé vált – a fájdalom és a szorongás kezelésében pedig kimondottan hasznos.

Mit jelent a hipnózis?

Négy felnőttből három fogékony bizonyos mértékig a hipnózisra, minden hatodik em­ber pedig igen fogékony. Valószínű, hogy jól hipnotizálhatok vagyunk, ha élénk a képzele­tünk, ha hosszú időre el tudunk merülni egy adott tevékenységben, vagy ha szívesen tevé­kenykedünk magányosan. Kisebb eséllyel leszünk jó hipnózisalanyok, ha életünket a logika és az ésszerűség vezérli.

A hipnózis ellazult, ugyanakkor erős össz­pontosítást feltételező tudatállapot – ebben a meditációhoz hasonlít. A hipnoterapeuta általában arra kéri a hipnotizált személyt, hogy egy rögzített pontot figyelve vagy lassan százig számolva koncentráljon, vagy hunyja le a szemét és képzeljen maga elé egy meg­nyugtató helyet. Ahogy kizárja a tudatából a környezetet, a légzése és a szívritmusa is lelassul. Az elme igen fogékony az új képek, az új lehetőségek iránt, és a hipnoterapeuta ilyenkor tud a gyógyulást elősegítő javaslato­kat tenni. (Arra is megtaníthatja alanyát, ho­gyan erősítheti meg mindezt önhipnózissal.) A hatás élettani alapja nem teljesen világos, de úgy tűnik, hogy a hipnotizált személyek agykérgének homloklebenyében fokozódik a véráramlás; ez gátolja az érzékszervek felől érkező jelek feldolgozását, és az erős figye­lem-összpontosítással kapcsolatban álló téta-agyhullámok megjelenéséhez vezet.

Orvosi alkalmazások

A hipnózist általában egyéb orvosi kezelésekkel együtt alkalmazzák. Bebi­zonyosodott, hogy segítségé­vel csökkent­hető az émely­gés, enyhíthetők az asztma tünetei, és csillapítható a fáj­dalom – beleértve a rákos daganatok okozta és a műtét utáni fájdalmakat, ill. a krónikus hátfájást, a fejfá­jást és az égési sérülések okozta fájdalmat is. A hipnózisban jártas szakember pl. arra biz­tathat, hogy képzeljük el, hogy fájdalomcsil­lapítóval teli kesztyűt húzunk égett kezünkre, vagy hogy az agyunkban van egy kapcsoló, amellyel kikapcsolhatjuk a fájdalmat. Ez a módszer annyira hatékony, hogy altatás he­lyett hipnózisban is végeznek bizonyos műté­teket. A hipnózis emellett ígéretesnek tűnik az ún. irritábilis bél szindróma és a temporomanibuláris ízületi szindróma kezelésében is.

Egyes pszichiáterek hipnózissal próbálják enyhíteni a szorongást és az irracionális félel­meket. Az elfojtott emlékek hipnotikus álla­potban történő felidézésével kapcsolatos eredmények azonban nem egyértelműek.

Fogékonyságunktól függő­en a hipnotikus állapot az álmodozáshoz hasonlóan enyhe vagy kimondottan mély, transz jellegű is lehet. Segíthet a figyelem összpontosításában, ha egy ingára vagy egy fixpontra szegezzük a tekintetünket.

Mire nem jó a hipnózis?

Ne reméljük, hogy hipnózis­sal leszokhatunk a dohány­zásról vagy lefogyhatunk; az e problémák kezelésével kapcsolatos eredmények meglehetősen vegyesek.

Stresszcsökkentés önhipnózissal

  • Üljünk le kényelmesen egy nyugodt helyen. Lazítsunk el, és koncentráljunk egy mozdulatlan pontra. Léle­gezzünk lassan és melyen.
  • Idézzünk fel egy kellemes él­ményt, mondatot, ill. kepét.
  • Képzeljük el, hogy az űrben lebegünk, s lassan számol­junk visszafele öttől egyig. Majd összpontosítsunk megint a lebegő érzésre.
  • Képzeljük el távolról nézve jelenlegi helyzetünket. Ugye, milyen egyszerűnek tűnik minden? Szuggeráljuk ma­gunknak, hogy helyzetünk a „visszatérésünk” után is ugyanilyen egyszerű lesz.
  • Az önhipnózisból való kilé­péshez képzeljük el, hogy közeledünk a jelenhez, s közben számoljunk lassan egytől ötig.
Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.