A ház körül

Matracok és párnák – mire figyeljünk a kiválasztásuknál?

Életünk mintegy harmadát alvással töltjük, így nem mindegy, kényelmes-e az ágyunk. Az alvást gyakran ne­hezíti, reggelre pedig izomfájdalmakat okoz a rossz mat­rac vagy párna. Mi több, a pollenek és poratkák sokak esetében éppen akkor okozhatnak allergiás reakciókat, amikor el szeretnének szenderedni. Szerencsére a tudomány mindent megtesz azért, hogy kifejlessze a fájdalom-és tüsszögésmentes éjszakákat biztosító ágyakat.

A hátunknak a kemény matrac a legjobb?

NEM Ideje újragondolni ezt a régi közkeletű véleményt. Kiderült ugyanis, hogy nem árt, ha a matrac egy kicsit rugalmas.

Gerincműtétekre specializáló­dott négy ortopéd sebész közül három biztosan azt mondja be­tegeinek, hogy a fájós hát leg­jobb ellenszere a kemény mat­rac. Ha az orvos azt javasolja, hogy kőkemény ágyban töltse éjszakáit, mesélje csak el neki, hogy tud egy olyan spanyol felmérésről, amely szerint 313 fájós hátú ember éjszakai és nappali panaszai is csökken­tek, amikor a test alakját kissé követő matracon aludtak.

A kemény matracon alvók 77 százalékának csökkent a fájdalma, míg a valamivel pu­hább ágyban fekvők 85 száza­lékának. A közepes kemény­ségű matracon alvóknak 40 százalékkal csökkent a nap­közbeni hátfájása is.

Mi ennek az oka?

A szakértők szerint a kissé puhább matracok jobban megtámasztják azoknak a tes­tét, akiknek merevek az izmai és az ízületei. Ezzel szemben az extrakemény matracok nem engedik, hogy a vállak és a csípő belesüppedjen a matrac­ba, ezért a gerinc kényelmetle­nül megfeszül.

Jobb alvást biztosíta­nak a drága, bonyo­lult matracok?

TALÁN Ezek a „high-tech” ágybetétek mindenféle drága összetevőt tartalmaznak, a dupla rugóktól az űrhajóshabszivacsig. Könnyen lehet azonban, hogy egy közepes árfekvésű betét ugyanolyan jó hatású.

Jó tanács

Amikor ágybetétet vagy mat­racot indul vásárolni, olyan kabátot és cipőt vegyen föl, amelyet könnyen levehet, hogy kipróbálja az üzletben kiállított ágyakat. Legalább 15-20 percig kell egy-egy beté­ten feküdni, 5-5 percig a bal és a jobb oldalon, majd 5 per­cig hason és 5 percig háton.

Akkor van szükség új ágy­betétre vagy matracra, ha az éppen használt 10 évnél régebbi (40 év fölöttiek eseté­ben már 5-10 év után aktuá­lissá válhat a csere, mert az izomzat és az ízületek válto­zása miatt más alátámasztás­ra lehet szükség), vagy ha mé­lyedések, gödrök alakultak ki rajta. Ha úgy találja, a szállo­dai ágy kényelmesebb, az is annak a jele, hogy ideje ki­cserélni az otthoni ágybetétet.

Ha besétál egy matracokat és ágybetéteket árusító szakbolt­ba, könnyen úgy érezheti ma­gát, mintha autószalonban lenne. Azonnal megjelenik egy szakképzett eladó, aki felajánl­ja, hogy „próbaútra” viszi. Az igazság az, hogy az ágybe­tétek és matracok hatalmas üzletet jelentenek, és minden gyártó el akarja hitetni a ve­vővel, hogy az ő termékei biz­tosítják – egyedi tulajdonsága­ik révén – a legkényelmesebb alvást.

Ennek persze megvan az ára. A sok hókuszpókusz el­lenére – rétegelt szendvicsmat­racok táskarugókkal, „viszko-elasztikus” memóriahabbal, latexszel és levegővel telt sza­bályozható kamrákkal – a leg­jobb ágybetét az, amelyet Ön kényelmesnek talál. Ennek el­döntése pedig mindenképpen egyedi megítélés kérdése. Bár egyes hátspecialisták azt ajánl­ják betegeiknek, hogy szerezze­nek be ilyen drága ágybetétet, fogyasztóvédők vizsgálatai so­rán egyik fajta sem bizonyult egyértelműen a legjobbnak.

A választék óriási

A viszko-elasztikus matracok anyagát eredetileg abból a célból fej­lesztették ki, hogy az űrhajó­sok ülését borítsák vele, mivel elnyeli a nyomást. Tökéletesen alkalmazkodik a test körvona­laihoz, ezért alátámasztja a „nyomáspontokat”. Tesztelése során egyesek mégis úgy talál­ták, hogy nem biztosít megfe­lelő alátámasztást. Az egyéni igények szerint állítható lég­kamrákat tartalmazó matrac­ról volt, aki úgy nyilatkozott, hogy mennyeien kényelmes, míg mások úgy vélték, nem éri meg az árát. A rétegelt rugók­kal ellátott ágybetétek tekinte­tében is alaposan megoszlottak a vélemények.

Csökkentik a nyak­párnák a nyakfájást?

IGEN A megfelelő párna jobb alvást és kellemesebb ébredést biztosít. Sajnos

A felnőttek legalább 80 száza­léka szenved nyakfájástól izomsérülés, ízületi gyulladás vagy csontritkulás következté­ben, vagy egyszerűen azért, mert túlságosan előregörnyed a számítógép előtt vagy vezetés közben. A kor előrehaladtával is megjelenik a nyakfájás. A megfelelő párna bizonyítot­tan csökkenti a fájdalmat, bár ahhoz, hogy valaki ráleljen a tökéletes megoldásra, sokféle párnát ki kell próbálnia.

A nyakat megtámasztó pár­nák némelyike úgy néz ki, mint egy hagyományos párna, de van egy a nyakat és a gerinc felső szakaszát megtámasztó nyúlványa. Létezik henger ala­kú és szögletes nyakpárna is, amelyeken a nyak alátámasztá­sára bemélyedés található. A nyakpárnák anyaga lehet habszivacs, de készül olyan is, amely levegővel, vízzel, tön-kölybúzával vagy más anyag­gal van megtöltve.

A Johns Hopkins Egyetemen 41 személyt vizsgáltak, akik idült nyakfájásról panaszkod­tak. Az alanyok két hétig hen­gerpárnán, két hétig vízzel töltött párnán aludtak.

Kutatási eredmények! A kí­sérletben részt vevők fele úgy nyilatkozott, hogy jobb volt a vízzel töltött párna, mert ébre­déskor kevésbé fájt a nyakuk, míg a többiek jobbnak találták a hengerpárnát vagy saját ha­gyományos párnájukat.

Auszt­rál kutatók 52 nyakfájós be­teggel próbáltattak ki négy különböző fajta nyakpárnát és egy hagyományos párnát.

Kutatási eredmények! 77 százalékuk úgy nyilatko­zott, hogy a nyakpárnával job­ban aludtak, és 61 százalékuk­nak ritkábban fájt reggel a feje. Nem lehetett azonban egyértelműen eldönteni, melyik fajta párna a legjobb. Az ön­kéntesek egyszerűen azt mond­ták, hogy az volt a jó párna, amelyik puha volt és megfele­lően alátámasztotta a gerinc nyaki szakaszát. Ezért a kuta­tók azt ajánlják, hogy minden­ki próbálja ki, mi a legmegfe­lelőbb számára.

Csökkentik a porat­kák okozta allergiát és asztmát az antiallergén huzatok?

NEM A huzatok önmaguk­ban nem hatékonyak a légúti panaszokat okozó bajkeverők­kel szemben – átfogó atkaelle­nes stratégiára van szükség.

A mikroszkopikus méretű nyolclábú poratkák nedves he­lyeken szaporodnak el, valamint ott, ahol sok az emberi bőrről levált, elhalt hámsejt, mivel az atkák ezekkel táplál­koznak. Nagyon kedvelik a párnákat és a matracokat, ahova befészkelve magukat pokollá teszik a rájuk allergiás emberek éjszakáit. Nem sokat ér az a tanács, hogy használ­junk allergiaellenes párna- és matrachuzatot, ha más intéz­kedés nem történik a távol tartásukra.

Kimutatták ugyanis, hogy az ilyen huzatok csak csekély mértékben enyhítik a poratka­ allergia tüneteit: a tüsszögést, az orrfolyást és a könnyezést.

Kutatási eredmények! Egy svájci, 30 asztmás férfi és nő részvételével zajlott vizsgá­lat során azok ágyában, akik antiallergén matrachuzatot használtak, kevesebb atka volt kimutatható, de a betegek tüdőfunkciója nem volt jobb, és éppen olyan gyakran kellett sürgősségi gyógyszereket hasz­nálniuk asztmás roham miatt, mint azoknak, akik ágyában nem volt ilyen speciális mat­rachuzat.
Hasonló eredménnyel zárult két másik – 1222, illetve 279 beteg bevonásával végzett – vizsgálat: az atkák száma csökkent, de a tünetek intenzitása nem.

A huzatoknak nagyobb a hasznuk, ha átfogó stratégia részeként használják őket, azaz amikor a párnát és a takarót hetente kimossák 55 °C-os víz­ben, légkondicionálással vagy páramentesítővel csökkentik a páratartalmat (lehetőleg 40 százalék alá), padlószőnyeg helyett felmosható padló­burkolatot és kimosható sző­nyegeket használnak a háló­szobában, az atkáknak otthont adó kárpitozott ülőalkalmatos­ságokat pedig lecserélik bőr­ vagy műbőr borításúakra.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.