Általános egészségi állapot

Kötelező a kalcium? A kalciumtartalmú étrend kiegészítők hatásai

Ahhoz, hogy a csontozat erős és ellenálló legyen, többféle létfontosságú ásványi anyagra van szükség. A csontritkulás szempontjából azonban a kalcium kapja a legnagyobb figyelmet: sokan szednek kalciumot tartalmazó étrendi kiegészítőket, hogy megelőzzék a csonttöréseket. Nem világos azonban, hogy kinek van szüksége ezekre, és milyen formában.

Mindenkinek kellene kalciumot szednie?

NEM A gyógyszerészek gyakran javasolják a kalciumot tartalmazó étrend-kiegészítők alkalmazását csonterősítés céljából. Ezek haszna azonban vajmi csekély, ezért kétszer is gondolja meg, mielőtt elkez­dené szedni őket.

Az egészséges csontoknak állandó kalciumellátásra van szükségük. A vélemények azonban megoszlanak arról, hogy ezt étrend-kiegészítők szedésével el lehet-e elérni, illetve hogy ezek erősítik-e a csontokat és megelőzik-e a csonttöréseket.

Nemrégiben ausztrál kuta­tók megkíséreltek tiszta vizet önteni a pohárba 29, a kalci­umfogyasztás és a csonttörések közötti kapcsolatot kutató vizsgálat eredményeinek elem­zésével. Arra a következtetésre jutottak, hogy azok az 50 év fölöttiek, akik kalciumkiegé­szítőt szedtek magában vagy D-vitaminnal együtt, csökken­tették ugyan csonttörési koc­kázatukat, de mindössze 12 százalékkal. Ismert azon­ban a tény, hogy a vizsgálatok­ban való részvételre jelentkező önkéntesek gyakran elfelejtik naponta bevenni tablettáikat. Azok körében, akik biztosan nem mulasztották el bevenni, a törések aránya 24 százalék­kal volt alacsonyabb.

Egyeseknek, úgy tűnik, job­ban használnak a kiegészítők, mint másoknak. A felmérést végzők szerint azok nyertek a legtöbbet a kalcium szedésé­vel, akiknek az étrendje eleve kevés kalciumot tartalmazott, 80 évesnél idősebbek voltak, illetve idős otthonban vagy más ápolási intézményben éltek. Kisebb volt a töréskockázat csökkenése a 70 évesnél fiata­labbak körében (3 százalékos), illetve azok esetében is, akik­nek az étrendje elegendő kal­ciumot tartalmazott (5 százalé­kos csökkenés), vagy akik nem intézeti ápoltak voltak (6 szá­zalékos csökkenés).

Hogy Önnek szüksége van-e kalciumtartalmú étrend-kiegé­szítőre, orvosával közösen kell eldöntenie. Nem szabad elfelej­teni, hogy a készítmények nem teljesen ártalmatlanok. Szék­rekedést okozhatnak és növel­hetik a vesekövek kockázatát. Több, aggodalomra okot adó, bár nem bizonyító erejű vizs­gálat megállapítása szerint pedig a nagy adag kalciumot szedő férfiak körében meg­növekedhet a prosztatarák kockázata.

Szedhetünk gyomor­égés elleni kalcium­tartalmú orvosságot az étrend-kiegészítők helyett?

IGEN Ez sok ember számára olcsóbb megoldás lehet, bár másoknak talán érdemes inkább több pénzt kiadniuk.

Sok, gyomorégés elleni szer ha­tóanyaga a kalcium-karbonát, ugyanaz az anyag, amely az étrend-kiegészítőkben is van, csak ez utóbbiak drágábbak. Nem mindenki tudja azonban igénybe venni ezt az árcsök­kentő húzást, mert a kalcium­karbonátnak egyesek körében olyan mellékhatásai lehetnek, mint a bélgázképződés, a fel­fúvódás és a székrekedés. Ők jobban járnak a kalcium-citrát tartalmú kiegészítőkkel, amelyeknek nincs ilyen mellék­hatásuk.

Idősebb emberek szá­mára, akiknek kevesebb a gyo­morsava, szintén előnyösebb a kalcium-citrátot tartalmazó étrend-kiegészítő, mert ez a vegyület könnyebben felszívó­dik. Azoknak, akiknek kevés a sava, az is jó megoldás lehet, ha a kalcium-karbonátot étke­zés közben veszik be.

Jó megoldás a D-vita­mint és magnéziu­mot is tartalmazó kalciumkiegészítő?

TALÁN A kalcium nem az egyetlen tápanyag, amelyre a csontoknak szüksége van. Nem világos azonban, hogy mindenkinek használ-e a nagy adagban szedett D-vitamin és magnézium.

Hiába szed valaki kalciumot, nem sokat használ, ha ugyan­akkor nem jut elég D-vitamin­hoz, amely elősegíti a belekben a kalcium felszívódását. Nyil­vánvalóvá vált, hogy a csont­ritkulás megelőzéséhez nélkü­lözhetetlen a D-vitamin.

Szóval ez azt jelenti, hogy a D-vitamin-tartalmú kiegészí­tők megakadályozzák a csont­töréseket? Sajnos ez még mindig nem világos. A Journal of the American Medical Association című lapban meg­jelent áttekintő közlemény sze­rint azok, akik nagy adagban szedtek ilyen szert (700-1000 NE), a csigolyatörés kivételével 26 százalékkal csökkentették a combnyaktörés veszélyét és 23 százalékkal az egyéb csont­törések kockázatát. Egy másik vizsgálat szerzői azonban a ku­tatási eredmények értékelése során arra a következtetésre jutottak, hogy a D-vitaminnal kapcsolatban a legmeggyőzőbb adatok kórházban vagy inté­zetben ápolt betegekre vonat­koztak, akik keveset tartóz­kodtak a szabadban, így nem jutottak elegendő, napfényből származó D-vitaminhoz.

A ku­tatók szerint azok, akiket ér némi napfény, hozzájutnak annyi D-vitaminhoz, amennyi a kalcium felszívódásához szükséges. Ennek ellenére egyes szakértők ajánlatosnak tartják a D-vitamin-készítmé­nyek szedését. Mi a helyzet a magnézium­mal? Egyes kutatási eredmé­nyek szerint a csontritkulásban szenvedő nők magnéziumszint­je alacsony, ám megfelelő ét­renddel pótolni lehet a hiányzó mennyiséget.

Ha kalciumtartalmú étrendkiegészítőt szed, fogadja meg az alábbi tanácsokat!

  • A kalcium-karbonátot étke­zés közben vegye be, hogy jól felszívódjon. (Szedhet he­lyette kalcium-citrátot is.)
  • Ne vegyen be 500 mg kalci­umnál többet egyszerre, mi­vel a szervezet ezt a mennyi­séget tudja hatékonyan felszívni.
  • Ha lehet, sok rostot tartal­mazó élelmiszerek fogyasz­tása után ne vegyen be kal­ciumot, mert a rostok akadályozhatják az ásványi anyag felszívódását.
  • Konzultáljon orvosával, ha gyomorsavtúltengés elleni orvosságot (H2-receptor-blokkoló ranitidint vagy protonpumpagátló omeprazolt) szed. Ezek is akadályozhatják a kalcium felszívódását.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.