Általános egészségi állapot

Óvatosan a megfázás elleni készítményekkel!

Korábban évtizedekig mindenki tartott ilyen orvosságokat otthon, de azután hirtelen megingott a beléjük vetett bizalom. Az utóbbi időben több, megfázás elleni orvossággal foglalkozott a sajtó olyan hangnemben, amelyet a gyógyszergyárak nem igazán vettek jó néven. A fogyasztók gondolkodóba estek, hogy azok a szerek, amelyeket régóta szedtek nátha és köhögés ellen, biztonságosak és hatékonyak-e.

Használnak a pszeudoefedrint nem tartalmazó, nátha elleni szerek?

NEM A pszeudoefedrin al­ternatívájaként kínált orvos­ságok nem nagyon hatnak.

Hosszú éveken át, ha valaki­nek eldugult az orra a náthá­tól, pszeudoefedrint tartalma­zó orrcsepp után nyúlt. Ám kiderült, hogy e hatékony szer­nek árnyoldala is van: egy til­tott szert, metamfetamint lehet készíteni belőle. Mivel a drog­kereskedők nagy mennyiség­ben vásároltak vagy loptak a patikákból pszeudoefedrint, egyes országokban korlátozták az árusítását. Az Egyesült Álla­mokban tilos az ilyen szereket nyílt polcra téve árulni. Egy­szerre csak kis mennyiségben lehet megvásárolni őket, és vásárláskor mindig igazolni kell a személyazonosságot.

Ezen intézkedések hatására a gyógyszergyárak megváltoz­tatták a szerek összetételét, és a pszeudoefedrint egy másik, a nyálkahártya duzzanatát csökkentő hatóanyaggal, fenil efrinnel helyettesítették. E sze­reket már meg lehet találni a patikák vény nélküli gyógysze reknek fenntartott polcain, de kérdés, hogy minek.

Jó tanács

Ha köhögés elleni orvosságot keres, ne vegyen be egyszerre köhögéscsillapítót és köptetőt. Nincs bizonyíték arra, hogy bármelyik valóban használna, de ez csak a probléma egyik része. A köptetők növelik a légutakban a nyák mennyisé­gét, ezáltal fellazítják, így azt könnyebb felköhögni. Ugyan­akkor a köhögéscsillapító el­nyomja a köhögési ingert, és ettől a légutak elzáródhatnak.

Orvosok és gyógyszerészek szerint betegek százai pana­szolják, hogy a náthaellenes gyógyszerek nem hat­nak, és kutatók be is bizonyították, hogy igazuk van, mert az engedélyezett adag (10 mg) fenilefrin nem elég ahhoz, hogy megszüntesse az orr­dugulást.

A pszeudoefedrin körüli vitának az volt a pozitív hozadéka, hogy a kutatók a szer alkalma­zásának módjával is foglalkoz­tak, és megállapították, hogy nem ajánlatos az orr dugulást megszüntető szereket szájon át szedni.

Ezek ugyanis összehú­zódásra késztetik az ereket, de nemcsak a gyulladt és duzzadt nyálkahártyákban, hanem testszerte, ami a vérnyomás emelkedéséhez vezet. Ezért ajánlják inkább a fenilefrin-vagy (a hosszabban ható) oximetazolintartalmú orr-cseppet vagy -spray-t, amelyek közvetlenül az orr nyálkahár­tyájára fejtik ki hatásukat. Ezeket azonban csak rövid ide­ig szabad alkalmazni, külön­ben súlyosbítják a problémát.

A több összetevő nagyobb hatékony­ságot eredményez?

NEM A megfázás elleni szerek gyakran többféle ható­anyagot tartalmaznak, ame­lyek mindegyike más-más tü­net kezelésére szolgál. Ám ha e tünetek nem mind állnak fenn, nincs rájuk szükség.

megfazasHa valaki náthás lesz, vagy ki­tör rajta az influenza, könyör­telenül be kell vetnie mindent a kór legyőzésére. Ám még mielőtt olyan szer után nyúl, amely a meghűlés valamennyi elképzelhető tünetét kezeli, át kell gondolnia, hogy valóban jelentkeztek-e ezek a tünetek. Az orvosságok többnyire fáj­dalom- és lázcsillapítót tartal­maznak, például acetamino-fent, továbbá az orrfolyás ellen antihisztamint, egy olyan szert, amely csökkenti az orrdugu­lást, valamint köhögéscsillapí­tót és/vagy köptetőt. Ha este veszi be az ilyen orvosságot, bizonyára jobban fog aludni, ha más hatása nem is lesz, mert az antihisztamin vagy a hatóanyagok hosszú listájának olvasgatása elálmosítja.

Érdemes azonban ilyen kom­binációs szert bevenni, ha csak az orra dugul el?

„Ha nincs lá­za, mi szüksége van paracetamolra?”, kérdezi dr. Katherine Hillblom, az Amerikai Gyógy­szerészek Egyesületének szó­vivője. A sokféle tünetet egy­szerre kezelő készítményekre szerinte azért sincs szükség, mert káros mellékhatásuk is lehet. Ha valaki egyidejűleg többféle gyógyszert szed meg­fázáskor, előfordulhat, hogy ezek mindegyike tartalmaz acetaminofent vagy más ható­anyagot, s ha az adagok össze­adódnak, még túladagolás is bekövetkezhet.

Segítenek a köhögés elleni szirupok?

NEM Ha ilyeneket össze­vásárol, az kidobott pénz.

Amikor a fák lehullatják leve­leiket, és az idő csípőssé válik, sok otthon visszhangzik a kö­högéstől. Ilyenkor az emberek beszereznek mindenféle színes, gyakran kellemetlen ízű, köhö­gés elleni folyadékot. Az orvo­sok többsége szerint azonban ezek mit sem használnak.

A köhögés elleni szirupokkal szembeni első támadást az az 1997. évi közlemény intézte, amelyben amerikai gyermekgyógyászok arra figyelmeztet­ték a szülőket, hogy a kodeint és dextrometorfánt tartalmazó szereknek gyermekek esetében nincs bizonyított köhögéscsil­lapító hatásuk. 2001-ben pedig a British Medical Journal fo­lyóiratban olyan cikk jelent meg, amely kétségbe vonta, hogy a köhögéscsillapítók bár­mit is használnának akár a gyerekeknek, akár a felnőttek­nek. Ezt követően 2006-ban az Amerikai Tüdőgyógyászok Kollégiuma kinyilvánította, hogy nincs semmi értelme kö­högéscsillapító és köptető ha­tású hatóanyagokat tartalmazó szereket alkalmazni, mert sem­mi hatásuk nincs.

Akkor mégis mi használ?

Az említett kollégium tagjai szerint a megfázás okozta kö­högés ellen csak az antihisztaminok és a nyálkahártyák duzzadását megszüntető ható­anyagok kombinációját tartal­mazó szerek hatékonyak. Az antihisztaminok közül azonban csak a régebbi ható­anyagok, például a brómfeniramin használ, ezek viszont ál­mosságot okoznak. (Ha az áll a csomagoláson, hogy a gyógy­szernek nincs nyugtató hatása, akkor nem is ér sokat.) Inhalá­lás és bőséges folyadékfogyasz­tás fellazíthatja a légutakban a besűrűsödött nyákot, és így könnyebb azt felköhögni.

Használnak kisgyer­mekeknek a meg­hűlés elleni szerek?

NEM Bár a szülők adnak a kicsinyeknek is ilyen orvossá­gokat, nem bizonyított, hogy ezek hatásosak lennének, kockázatuk azonban lehet.

Az emberek meglepődtek, ami­kor 2007-ben egy szakértő­bizottság kijelentette, hogy hat éven aluli gyermekeknek nem adható meghűlés vagy köhögés elleni gyógyszer. Véleményüket arra alapozták, hogy igen cse­kély azoknak a kutatásoknak a száma, amelyek az ilyen szerek hatékonyságát bizonyították volna. Valójában az orvossá­gok semmivel sem használtak többet, mint a placebók.

Ez nem újdonság, amióta viszont kiderült, hogy ezek a szerek veszélyesek lehetnek, a hatóságok is fölfigyeltek a kérdésre. Egy betegségek meg­előzésére szakosodott intézet felmérése szerint az Egyesült Államokban 2004-2005-ben 1500, kétévesnél fiatalabb gye­reket kellett sürgősségi ellátás­ban részesíteni olyan állapot vagy betegség miatt, amelyet köhögés és megfázás elleni gyógyszerek okoztak. Közülük hárman meghaltak. Az esetek egy részében véletlen túladago­lás történt, ami azért is gyako­ri, mert a szülők többféle olyan gyógyszert adnak a gye­rekeknek, amelyeknek azonos a hatóanyaga.

Mit tehet a szülő a szipogó, krákogó gyerekével?

Itasson vele sok folyadékot és párásít­sa a gyerekszoba levegőjét. Porszívóra helyezett orrszívó­val rendszeresen szívja le a gyermek orrát, illetve 1-2 napig használjon orrcseppet. Ha a kicsi lázas, adjon be neki acetaminofent vagy ibuprofent (ne aszpirint). Várjon nyugodtan, a nátha és a köhö­gés néhány nap alatt elmúlik. Ha fülfájás jelentkezik, fordul­jon orvoshoz.

Lehet, hogy a szülők úgy gondolják, nem baj, ha az or­vosság nem gyógyítja meg a gyereket, de az legalább jól al­szik. Ez azoknak a szereknek köszönhető, amelyeknek antihisztamin hatása van: ettől a gyerek elalszik, s a család töb­bi tagja is nyugovóra térhet.

„A nyugtatókat azzal a céllal fejlesztik ki, hogy elnyomják a tudatot”

állítja dr. Michael Shannon, a Bostoni Gyermek­kórház sürgősségi osztályát vezető gyermekgyógyász-pro­fesszor, azon gyermekgyógyá­szok egyike, akik petíciót küld­tek az FDA-nak, kérve, hogy gondolják újra a gyermekek számára kifejlesztett, megfázás elleni gyógyszerek engedélyezé­sét. A gyerekek, mondja, külö­nösen érzékenyek a nyugtató hatású szerekre, így ezek lég­zésleállást is okozhatnak. Az erősen benyugtatózott gye­rek éjszaka hányhat, amire nem ébred fel, és megfulladhat a hányadéktól. Más orvosok azt figyelték meg, hogy a pszeudoefedrin kisgyerekek esetében súlyosbíthatja az olyan szívbetegséget, amelyet korábban nem fedeztek föl.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.