Babaápolás

A két hónapos baba nem hajlandó hanyatt fekve aludni?

„Tudom, hogy a gyerekemet a hátán kellene letenni aludni, hogy a hirtelen bölcsőhalál veszélyét a minimálisra csökkent-sem. Sajnos azonban ebben a pozícióban nagyon rosszul alszik.

Egy alkalommal, amikor játék közben a hasára fordítottam, ezt a helyzetet olyan kényelmesnek találta, hogy azonnal elaludt, és minden addiginál hosszabb ideig szunyókált a délután folyatnám Vajon biztonságos-e erre a pozícióra átváltani?”

Alvási pozíció

A babák az esetek többségében nagyon jól tudják, hogy nekik mi a legjobb (pél­dául abbahagyják az evést, amikor már nem éhesek, vagy egyszerűen nem figyel­nek tovább a szüleikre, ha túl sok ingert küldenek feléjük). Sajnos van egy olyan terület, ahol a babák kívánsága nem ve­hető figyelembe, és ez az alvási pozíció. A legtöbb baba a hason fekvést részesíti előnyben, mivel így kényelmesebb, biz­tonságosabb és nyugalmasabb az alvás. Érthető tehát, hogy ilyen helyzetben hosszabb ideig alszanak, és alvás közben ritkábban riadnak fel.

Hason fekvés?

Jóllehet a hason fekvés a baba számá­ra nagyon kényelmes, de nem ajánlatos alvási pozíció.

Bölcsőhalál és hason fekvés. A hason fekvő helyzet az esetek többségében összefüggésbe hoz­ható a hirtelen bölcsőhalál bekövetkez­tével, különösen olyan babáknál, akik ezt a pozíciót nem szokták meg (mert, mint az ön gyereke is, már születésüktől a há­ton fekvéshez szoktak).

A legtöbb baba gyorsan hozzászokik a hanyatt fekvés­hez, különösen akkor, ha már kezdettől ilyen helyzetben alszik, míg mások to­vábbra is egy kicsit nyűgösködnek, és még kevesebben, mint az ön babája is, nehezen nyugszanak meg, és meglehető­sen rosszul alszanak hanyatt fekve. Ha lehetőséget adunk a babának a hason fekvésre, akkor azt tapasztaljuk, hogy jobban alszik, mint háton.

A bölcsőhalál kockázata nő?

A hason fekvő ba­báknál a hirtelen bölcsőhalál azért for­dul elő nagyobb valószínűséggel, mert így mélyebben alszanak, és az ébredési központjuk elégtelenebbül működik. Tudományos elméletek szerint ez az oka, hogy átmeneti légzéskimaradások alkalmával nehezebben ébrednek fel, és nehezebben tér vissza a normális lég­zési ritmusuk.

Kérdezze meg a baba orvosát! Tapasztalatait mindenképp beszélje meg a gyerekorvossal, aki minden bi­zonnyal megpróbálja kideríteni a ha­nyatt fekvés kényelmetlenségének okát.

Esetenként előfordul az is, hogy a baba fizikai vagy anatómiai okok miatt érzi különösen kényelmetlenül magát ilyen pozícióban. Valószínű, hogy az ön ese­tében a felsorolt okok közül egyik sem áll fenn; a baba egyszerűen csak nem szeret így aludni. Ajánlatos az itt követ­kező ötleteket kipróbálni, hogy a baba háton fekve is elégedett legyen és kom­fortosan érezze magát…

Íme néhány tipp:

  • Lefekvés előtt tegyük a babát pólyata­karóba. A kutatások azt bizonyítják, hogy ha alváshoz készülődve a babát ily módon bepólyázva fektetjük a hátára, akkor ebben a helyzetben sokkal nyu­godtabban és elégedettebben fog aludni, és kevesebbet is sír. Ezenfelül így való­színűleg nem riad fel, illetve nem ébred fel a saját normális, megránduló mozgásá­tól sem.[brbr]Ha azonban a baba már eléggé aktívan mozog ahhoz, hogy le tudja rúg­ni a pólyatakarót, ne is próbálkozzunk a bepólyázással (a baba biztonságát ve­szélyeztetheti, ha körülötte a pólyata­karó túl laza). Vannak babák, akik erre már két hónapos korukban képesek. Győződjünk meg arról is, hogy a szoba elég hűvös ahhoz, hogy a baba jól érezze magát a pólyában, mert a túlmelegedés a hirtelen bölcsőhalál bekövetkeztének egyik veszélyforrása.
  • Emeljük meg kissé az ágybetét fejré­szét (a matrac alá helyezett párnával vagy összegöngyölt takaróval), hogy a baba ne laposan feküdjön a hátán. Ez­zel kényelmesebb fekvést biztosíthatunk neki. Párnát vagy más puha ágyneműt azonban ne tegyünk közvetlenül a baba feje alá.
  • Fokozatosan tanítsuk meg a babát arra, hogy hanyatt fekve is lehet kényel­mesen aludni. Ha ebben a pozícióban az elalvás nehéznek bizonyul számára, próbáljuk meg elaltatni a babaülőké­ben, vagy ringassuk álomba, és ha már elaludt, akkor tegyük le háton fekve a kiságyba.
  • Amennyiben a baba továbbra sem ér­zi jól magát háton fekve, forduljunk a gyerekorvoshoz tanácsért. Ha már min­den próbálkozás kudarcba fulladt, orvo­si javaslat alapján kíséreljük meg rá­szoktatni a babát arra, hogy az oldalán fekve aludjon egy olyan támaszték segít­ségével, amely megakadályozza őt abban, hogy hasra forduljon (a hátára fordulást viszont nem akadályozza). Jóllehet nem ez a javasolt alvópozíció, de még min­dig biztonságosabb, mint a hason alvás. További előnye, hogy talán ily módon mind a mamának, mind a babának jut egy kis pihenés.
  • Ha a baba önállóan meg tud fordulni, mindenképpen nagy az esély arra, hogy az alváshoz kedvenc pozícióját veszi fel még akkor is, ha egyébként a hátára fek­tettük le.
Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.