Babaápolás

Két hónapos baba, mit tud? Orvosi ellenőrzések

Nagy valószínűséggel az elmúlt hónap jelentős életmódbeli váltást (és itt nem csak a pelenkaváltásra gondolunk) ho­zott a család háza tájékán. Változásokat tapasztalhatunk abban is, amint a bű­bájos, de a körülötte lévő világra még alig fogékony csöppségből egyre aktívabb és éberebb kicsiny személyiség fejlődik (aki már egy kicsit kevesebbet alszik, és egyre többet közöl a világgal).

A válto­zások természetesen minket sem kerül­nek el, hiszen egyre inkább úgy érezhet­jük, hogy ügyetlen kezdőből (még csak részben) megedzett és tapasztalt szülővé válunk. Végül is akár már fél kézzel is sikerül a pelenkázás, a baba büfiztetésében is szakavatottak leszünk, és ilyenkor­ra egy anya álmában is képes kebléhez vonni azt a pici szájat (amint az gyakran meg is történik).

Napi rutin

Mindezek ellenére nem mondhatjuk, hogy az otthonlét a babával kötetlen szabadságot jelent. Az otthoni együttlét előre kiszámítható (bár kimerítő) esemé­nyek egész sorát jelenti, és ennek foly­tán jól kialakítható napi rutinná válik. A kiszámíthatóság ellenére azonban van­nak olyan események, amelyek az új ma­mát kétségekkel töltik el, és találgatások­ra adnak okot, ilyenek például a baba sírós időszaka, a baba fején megjelenő koszmó és a pelenka tartalmának jellege (mindezek miatt gyakran fordul gyerek­orvoshoz).

A gyerek növekedésével együtt azonban nő a higgadtságunk, valamint szülőként is egyre kiegyensúlyozottabbak leszünk, és egyre inkább rendelkezni fo­gunk azokkal az eszközökkel, melyeknek a segítségével sikerül szembenézni a min­dennapi kihívásokkal, és nagyobb erőfe­szítések nélkül legyőzzük az akadályokat. Bizonyára segít, ha arra gondolunk, hogy ez lesz az a hónap, amikor elnyerjük ju­talmunkat a sok álmatlan éjszakákért – és ez nem más, mint gyerekünk első igazi, nekünk szóló mosolya!

Mit tud a baba?

Fejlődése során minden csecsemő elér­kezik bizonyos mérföldkövekhez. Akkor sem kell megijedni, ha egy-egy állomást mintha lekésne a baba: minden bizonnyal hamarosan annak is eljön az ideje. Minden gyereknek a saját fejlődési tem­pója a normális. Arról sem szabad meg­feledkezni, hogy a hason fekve gyakorol­ható készségeket csak akkor tudja megta­nulni, ha módjában áll gyakorolni őket.

Adjuk meg tehát a lehetőséget a csecse­mőnek, hogy felügyelet mellett hason fekve játsszon. Ha kétségeink vannak a gyermek fejlődésével kapcsolatban, forduljunk orvoshoz. A koraszülöttek valamivel később érkeznek el az egyes fejlődési fokokhoz, mint időre született kortársaik: az esetek többségében nagyjából annyit késnek, amennyivel korábban születtek (korrigált korukat tehát onnan „számoljuk”, mintha időre születtek vol­na), néha többet is.

A második hónapban ezt kell tudnia a babának:

 • Mosolyra mosollyal reagálni.
 • Csengőre reagálni (például megijed, fel­sír, elhallgat).

Valószínűleg tudni fogja:

 • A sírástól eltérő hangokat artikulálni (pl. gügyög, gőgicsél).
 • Hason fekvő pozícióban 45 fokos szög­ben felemelni a fejét.

Talán tudni fogja:

 • Egyenes pozícióban megtartani a fejét.
 • Hason fekvő pozícióban felemelni a mellkasát, és így megtartani magát a két karjával.
 • Átgurulni a másik oldalára (egy irány­ban).
 • Megfogni az ujjacskái hátához vagy be­gyéhez érintett csörgőt.
 • Egy mazsola méretű tárgyat figyelem­mel követni (az ilyen jellegű tárgyakat azonban tartsuk távol a gyerektől!).
 • A második hónap végére a legtöbb csecsemő már képes 45 fokos szögben felemelni a fejét.
 • Egy tárgyért nyúlni.
 • Gügyögő magánhangzó-mássalhang­zó kombinációkat kiejteni.

Esetleg még ezt is tudja:

 • Önkéntelenül mosolyogni.
 • Két kezét összeérinteni.
 • Hason fekvő pozícióban fejét 90 fok­ban felemelni.
 • Hangosan felnevetni.
 • Örömében felsikoltani.
 • Végig figyelemmel követni az arca felett 15 centiméterre és 180 fokban egyik ol­dalról a másikra mozgatott tárgyat.

Mit várhatunk az e havi orvosi ellenőrzésen?

Valószínűleg egyéni eltéréseket mutat az, hogy az egyes körzeti gyerekorvosok mi­lyen ellenőrző vizsgálatokat tartanak meg­felelőnek a második hónapban lévő cse­csemő esetében. A gyerek egészségi álla­potára vonatkozó vizsgálat megszervezése, valamint az alkalmazott értékelési tech­nikák és eljárások is változóak lehetnek a gyerek egyéni szükségleteinek megfele­lően. Általánosságban azonban a gyerek két hónapos korában a következőkre lehet számítani egy kivizsgálás során:

 • A csecsemő súlyának, hosszának, feje körméretének mérése és a gyerek fejlődé­sének átnézése születésétől kezdődően.
 • Fizikális vizsgálat, beleértve bármely korábbi problémával kapcsolatos ellen­őrző vizsgálatot is.
 • A fejlődés értékelése. Az orvos számos vizsgálatot rendelhet el a babának, hogy értékelni tudja a fej mozgás szabályozá­sának képességét, kézhasználatát, látását, hallását és kapcsolatteremtési készségét, vagy egyszerűen csak megfigyelésekre és a szülő beszámolójára támaszkodik.
 • Védőoltások, amennyiben a baba jó egészségi állapotban van, és egyéb ellen­javallat nincs.
 • Útmutatás arra vonatkozóan, hogy mi várható a következő hónapban a táplál­kozással, alvással, fejlődéssel kapcsolatban, illetve a csecsemő biztonságával kapcso­latos tanácsok.
 • Esetleges további kérdések, amelyekre vá­laszt várunk, amennyiben az orvos ko­rábban még nem adott választ.
 • A védőoltásokat illetően milyen válasz­reakciókra lehet számítani, amennyiben előfordulhatnak ilyenek? Hogyan kezel­jük őket? Milyen reakciók esetén kell or­voshoz fordulnunk?

Fontos még:

Említsük meg az elmúlt hónapban fel­merült aggodalmainkat a baba egészsé­gével, táplálkozásával vagy a családban az új helyzethez történő alkalmazkodás problémáival kapcsolatban. Jegyezzük le az orvostól kapott összes információt és utasítást, és a baba egészségügyi napló­jába írjunk fel minden fontos, a babára vonatkozó adatot (testsúly, hosszúság, fej körfogat, anyajegyek, védőoltások, be­tegségek, alkalmazott orvosságok, vizsgá­lati eredmények stb.).

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.