Babaápolás

Háti hordozót vagy babahordozó kendőt használjunk?

„Általában mindenhová háti hordozóban szállítjuk a kisfiúnkat. Vajon ez jó megoldás?”

A gyerekek szállítása már ezer éve így történik

A háti hordozó és a babahor­dozó kendő, melynek segítségével a ba­ba állandó közelségben lehet a szüleivel vagy a gondozójával, szinte a történe­lem előtti idők óta használatos bizo­nyos kultúrákban. Milyen okokra ve­zethető vissza ezeknek az eszközöknek ilyen hosszú időre visszanyúló használa­ta?

Először is a babák szeretik az utazás­nak ezt a módját, mert élvezik a folya­matos ringatózó mozgást és a szülő vagy a gondozó testének közelségét és melegségét.

Másodszor a megfigyelések szerint a babák kevesebbet sírnak, ha a szülő (vagy gondozó) magukkal viszi őket, és az ilyen módon történő szállítás számukra is a legkényelmesebb és a leg­könnyebb megoldás.

Harmadszor, a gye­rekhordozó eszközök a babát cipelő személy számára bizonyos szabadságot nyújtanak napi feladataik elvégzésében, például így könnyebben tudják cipelni a bevásárlószatyrot, nem okoz nehézséget számukra maguk előtt tolni a bevásárló­kocsit, vagy akár porszívózhatnak, illet­ve telefonálhatnak is.

Babaszállításkor figyeljünk a következőkre:

Túlmelegedés

Nagyon meleg napokon még egy kevéssé felöltöztetett baba is szinte megfőhet a gyerekhordozóban -különösen egy olyanban, amely takarja a baba lábát és fejét, vagy nehéz anyag­ból készült, például kordbársonyból. Az ilyen túlmelegedés miatt csalán­kiütés jelentkezhet, de akár hőgutát is kaphat a baba.

Ha meleg időben, túlfű­tött szobában, túlmelegedett buszon vagy metróban használjuk a gyerekhordozó eszközt (babahordozó eszközt sosem sza­bad gépkocsiban biztonsági ülés helyett használni), gyakran kell a babát ellenőrizni, hogy megbizonyosodhassunk: nem verejtékezik-e, a teste nem mele­gebb-e, mint a miénk. Amennyiben úgy tűnik, hogy a baba túlmelegedett, ve­gyünk le róla néhány ruhadarabot, vagy emeljük ki a babahordozó eszközből.

Ingerszegény környezet

A babának, aki állandóan a gyerekhordozóba van bekasztlizva, nincs lehetősége mindazt észrevenni a világból, amire szüksége van. Hiszen csak az őt szállító személy mell­kasát látja, ha pedig felnéz, a látvány csupán egy arc alulnézetből. Ez persze nem jelent nagy problémát a baba éle­tének első néhány hetében, mert ösztö­nös érdeklődése még csak a számára legalapvetőbb dologra irányul.

Két hó­napos korban azonban ezzel a problé­mával már számolni kell!

A baba ilyenkor már készen áll arra, hogy széle­sebb látókörből nézze a világot. Hasz­náljunk olyan átalakítható gyerekhordo­zó eszközt vagy gyerekhordozó kendőt, melyben a gyerek kényelmesen elszu­nyókálhat, vagy ha ébren van, szabadon szemlélheti a körülötte lévő világot. Ezek az eszközök azokban az esetekben is hasz­nosak lehetnek, amikor a baba számára csak átmeneti tartózkodási helyként szol­gálnak; például amikor alszik, vagy éppen meg akarjuk nyugtatni a gyerekhordozó eszköz ringatásával, illetve amikor egyik karunkra szükségünk van más feladatok elvégzéséhez. Más esetekben használha­tunk gyerekkocsit vagy csecsemőszéket.

Túl sok alvás

A gyerekhordozó eszkö­zökben szállított babák hajlamosak a túl sok alvásra – gyakran többet alszanak, mint amennyire szükségük lenne. Mind­ez két aligha kívánatos dolgot idéz elő. Először is, hozzászoknak az útközbeni szunyókáláshoz (tizenöt perc, amíg le­szaladunk a sarki fűszereshez, húsz perc, amíg megsétáltatjuk a kutyát), ahelyett hogy a kiságyukban hosszabb időre el­szenderednének.

Másodszor, olyan jól kipihenik magukat napközben, hogy ez az éjszakai pihenés rovására megy. Ha a gyerek azonnal elalszik, amint be­tesszük a gyerekhordozó eszközbe, kor­látozni kell azt az időt, melyet benne tölt, így elejét vehetjük annak, hogy át­szunyókálja benne az egész napot.

A sérülés veszélye

A fiatal csecsemő nyaka nem eléggé erős ahhoz, hogy a fejét megtartsa, amikor szállítás közben erősen rázkódik vagy sok lökdösésnek van kitéve. Bár úgy tűnhet, hogy koco­gás közben a gyerek biztonsága zavarta­lan a háti hordozóban vagy a gyerek­hordozó kendőben, ez nem így van: a zökkenő mozgások veszélyesek a babá­ra. Az említett testmozgás idejére a ba­bát érdemes gyerekkocsiba tenni. Ha a babát a testünkön szállítjuk, sose hajol­junk derékból, csakis térdből, különben kicsúszhat a baba a gyerekhordozóból.

A gyerekhordozó eszközök szakszerű hasz­nálata megkönnyítheti életünket, és a babának is nagyobb örömet jelent ez a kényelmes és biztonságos utazás. Addig azonban ne szállítsuk a babát háti hor­dozóban, amíg önállóan nem tud ülni.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.