Babaápolás

A tizedik hónap – mit tud a baba?

A baba körül két dolog lassul le ebben a hónapban: a növekedés üteme és ezzel együtt az étvágy, amely ezt táplálja. Ami rendjén is van, mivel a járó baba sokkal inkább szeretné felfedezni a nappalit, mint az etetőszékben várni az ebédre. Mint minden igazi felfedező, a baba is elhatározta, hogy eljut még fel nem tér­képezett területekre – ami csúszással­-mászással is együtt jár.

Sajnos a felfelé mászás képessége sokkal hamarabb ala­kul ki, mint a lefelé mászásé, így a baba pácba kerül (minél merészebb, annál na­gyobb veszélyek fenyegetik, úgyhogy ne lankadjon az éberségünk.) A kisba­bák megértik a „nemet”, de meglehetősen ügyesen elengedik a fülük mellett, illetve képesek megtagadni az engedelmességet, vagyis kezdik kitapogatni a határokat. Az emlékezetük javul, és (a kognitív ké­pességek fejlődésével) egyre jobban félnek például a porszívótól, amelyet esetleg csak akkor lehet használni, amikor a baba alszik.

Fejlődése során minden csecsemő elér­kezik bizonyos mérföldkövekhez

Ak­kor se kell megijedni, ha egy-egy állo­mást mintha lekésne a baba: minden bizonnyal hamarosan annak is eljön az ideje. Minden gyereknek a saját fejlő­dési tempója a normális. Ha kétségeink vannak a baba fejlődésével kapcsolat­ban (például kihagyott egy fejlődési mérföldkövet, vagy megfigyeltünk va­lami lemaradást a fejlődésében), kér­dezzük meg nyugodtan az orvostól a következő rutinvizsgálat során, még ha az orvos nem is említi.

A szülők sok­szor megfigyelnek a baba fejlődésében olyan apró eltéréseket, amit az orvosok nem vesznek észre. A koraszülöttek va­lamivel később érkeznek el az egyes fej­lődési fokokhoz, mint időre született kortársaik: az esetek többségében nagy­jából annyit késnek, amennyivel koráb­ban születtek (korrigált korukat tehát onnan „számoljuk”, mintha időre szület­tek volna), néha többet is.

A tizedik hónapban ezt kell tudnia a babának:

 • Valakibe vagy valamibe kapaszkodva állni.
 • Ülő helyzetből álló helyzetbe húzni magát.
 • Tiltakozni, ha elveszik a játékát.
 • Azt mondani, hogy „mama” vagy „papa”, válogatás nélkül bárkinek.
 • Kukucs játékot játszani.
 • Kölcsönös gesztusokat váltani.

Sok tíz hónapos támaszkodva már tud járni

Ez az utolsó lépés az önálló járás előtt. Egyik kezét óvatosan a kiindulóponton tartva, először a másik kézzel, majd lábbal indulnak egy másik bútordarab felé. A biztonságos járás érdekében csak stabilan álló székek és asztalok között engedjük a gyereket mászkálni.

Valószínűleg tudni fogja:

 • Hason fekvésből felülni.
 • Tapsolni vagy integetni.
 • Apró tárgyat a hüvelykujja és a muta­tóujja bármely részével felvenni (min­den veszélyes tárgyat tartsunk a babától távol).
 • Bútorba kapaszkodva járni.
 • Megérteni a „nem” szó jelentését (és nem mindig engedelmeskedni).

Talán tudni fogja:

 • Rövid ideig támasz nélkül megállni.
 • Értelemszerűen papát és mamát mon­dani.
 • Rámutatni valamire, amire szüksége van.

Esetleg még ezt is tudja:

 • Síráson kívül mással is kifejezni akaratát.
 • Labdázni (visszagurítani a labdát).
 • Csészéből önállóan inni.
 • Stabilan egyedül állni.
 • Kezdetleges nyelven beszélni (halan­dzsaszöveget mondani, amely úgy hang­zik, mint valami mesterséges, idegen nyelv).
 • A „mama” és a „papa” szón kívül újabb szót kimondani.
 • Egytagú, gesztussal kísért utasításra reagálni („add ide nekem!”, mozdulat kíséretében).
 • Járni.

Mit várhatunk az e havi orvosi ellenőrzésen?

A gyerekorvosok erre a hónapra általá­ban nem terveznek vizsgálatot. Ha va­lami baj volna, és nem várhat a követ­kező hónapig, hívjuk ki az orvost.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.