Babaápolás

Mire gondol egy kisbaba? Mi van a fejében?

A felületes megfigyelő – vagy az újdonsült szülő – azt hiszi, a babának csak három dolgon jár az esze: az evésen, az alváson és a síráson (nem feltétlenül ebben a sorrend­ben). Ezzel szemben tudományosan bizo­nyított tény, hogy az újszülöttek maga­tartása legalább kétszer ilyen komplikált, és agyukban hatféle tudatállapot különít­hető el. Tanuljuk meg felismerni őket, mert ismeretükben nemcsak a baba üze­neteit könnyebb megfejteni, hanem sok­szor azt is ki lehet találni, mit kíván.

Nyugodt (passzív) éberség

Ez a baba hírszerző üzemmódja. Éber nyugalmi ál­lapotban a motoros tevékenység gátolt, ezért a baba alig moccan. Ehelyett min­den energiáját a megfigyelésre és a hall­gatózásra összpontosítja (szeme tágra nyí­lik, rendszerint egyenesen rábámul vala­kire). Ebből következőleg ilyenkor van a legjobb állapotban a négyszemközti beszélgetéshez. Az első hónap végére az átlagos csecsemő naponta 2,5 órát tölt éber nyugalmi állapotban.

Nyugtalan (aktív) éberség

Jár a mo­tor, mozog a keze, mozog a lába. Időn­ként meg is nyikkan. Ebben a lelkiálla­potban is sokat nézelődik, de személyek helyett inkább tárgyakra figyel – ebből tudni, hogy most jobban érdeklik a vi­lági dolgok, mint a komoly beszélgetés. A csecsemők főleg étkezés vagy dühbe gurulás előtt szoktak így viselkedni. A nyugtalan éberség könnyen dühkitö­résbe torkollhat, amit etetéssel vagy egy kis nyugtató ringatással meg lehet előzni.

Sírás

A csecsemőkori viselkedés legköz­ismertebb jellemzője. Akkor fordul elő, ha éhesek, ha nem érzik jól magukat, ha unatkoznak, ha nem törődnek velük ele­get, ha rossz a kedvük. A síró csecsemő arca eltorzul, hadonászik, kapálózik, sze­mét összeszorítja.

Álmosság

Ez az állapot természetesen a csecsemőknél is ébredés után, illetve elal­vás előtt jellemző. Az álmos babának van néhány jellegzetes mozdulata (pl. ébredés után nyújtózkodik), és sorban egymás után különféle aranyos, de összefüggés­telen képeket vág, miközben a szemhéja nehéz, a tekintete tompa, tétova.

Nyugodt alvás

A nyugodtan alvó cse­csemő arca kisimult, szeme csukott és nem rebben. Szinte mozdulatlanul fek­szik, legfeljebb a száját mozgatja, és néha megrándul; légzése egyenletes. A nyu­godt és aktív alvási fázisok félóránként váltakoznak.

Aktív alvás

A csecsemők alvásidejének felét aktív alvási fázis teszi ki. Ebben a látszólag nyughatatlan (ám a látszat elle­nére pihentető) szakaszban a csukott szemhéj alatt láthatólag forog a szemük, ezért az ilyen alvást a gyors szemmozgás angol neve után REM-szakasznak neve­zik. Légzésük egyenetlen, szájukat moz­gatják, mintha szopnának, rágnának, né­ha mosolyra húzzák; a végtagjaikat is sű­rűn emelgetik.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.