Babaápolás

Tápszerek biztonságos felhasználása, erre figyelj!

Bár a tápszerek megbízhatóbbak, mint valaha, néhány biztonsági intézkedésre feltétlenül szükség van:

 • A szavatossági időt minden esetben el­lenőrizni kell, nehogy véletlenül lejárt szavatosságú tápszert vásároljunk. Hor­padt, szivárgó, sérült stb. Dobozt nem sza­bad se venni, se használni.
 • Kézmosás! A tápszer elkészítése előtt alaposan ke­zet kell mosni.
 • Tápszeres üveg elmosása. A tápszeres dobozt kinyitás előtt mo­sogatószerrel és meleg vízzel le kell mos­ni, majd öblítés után szárazra törölgetni. Ha a használati utasítás előírja, fel kell rázni.
 • Nyitás. A folyékony tápszert tartalmazó do­bozt hegyes nyitóval kell kibontani, két szemközti oldalán egy kisebb és egy na­gyobb lyukat ütve, hogy könnyebb legyen belőle tölteni. A nyitót használat után el kell mosogatni. A tápszerporos dobozok többségének lehúzható teteje van, így nyitóra nincs szükség. Az egyadagos üvegnél fontos, hogy kinyitásra hallha­tóan pukkanjon.
 • Forralás. A tápszerhez kevert vizet nem szüksé­ges forralással sterilizálni. Ha nem bí­zunk a csapvíz minőségében, vásároljunk víztisztító készüléket. Vagy használjunk palackozott (nem desztillált) vizet.
 • Még egy nem kötelező lépés: a cumi és cumisüveg fertőtlenítéséhez nincs szük­ség külön sterilizátorra. Elég mosogató­szerrel és forró vízzel elmosni a mosoga­tóban (vagy a mosogatógépben). Egyes orvosi vélemények szerint az első haszná­lat előtt ajánlatos egy fazék forró vízbe dobva néhány percig forralni.
 • És egy kötelező lépés: A tápszer hasz­nálati utasítását pontosan be kell tartani. Minden egyes dobozon meg kell nézni, hígítandó-e a tápszer vagy sem. A szük­ségtelen hígításból éppúgy baj lehet, mint az előírt hígítás elmulasztásából. A kelle­ténél hígabb tápszertől nem gyarapszik a gyerek, a kelleténél sűrűbb tápszertől viszont kiszáradhat.
 • Melegítsük fel a cumisüveget, ha úgy jobban ízlik a gyereknek. Egészségügyi érvek nem szólnak mellette, sok csecse­mő egyszerűen melegen szereti az ételt, főleg ha kezdettől így szokta meg. Egyéb­ként a szobahőmérsékletű, sőt akár a hűtőből kivett vízzel készült tápszer is tökéletesen megfelel neki, aki tehát nem akarja melegítéssel tölteni az időt, annak érdemes megfontolnia ezt a lehetőséget (ennek különösen éjjel és olyankor van jelentősége, mikor a gyerek ordít az éh­ségtől). De melegen tálalni se ördöngös­ség, csupán bele kell állítani az üveget egy tál vagy lábos forró vízbe, vagy a csap alá tartani, és meleg vizet folyatni rá.[brbr]A hőmérséklet ellenőrzése céljából időn­ként csöppentsünk belőle egy keveset a csuklónk belső oldalára: a gyereknek ak­kor jó, ha már nem érezzük hidegnek, vagyis elérte a testhőmérsékletet. A fölmelegített tápszert azonnal fel kell hasz­nálni, mert a langyos folyadékban gyor­san elszaporodnak a baktériumok.[brbr]Mik­rohullámú sütőben tilos melegíteni, mert a folyadék nem egyenletesen me­legszik benne, és könnyen előfordulhat, hogy miközben az edény még hideg, a tápszer már tűzforró, és megégeti a ba­ba száját vagy torkát.
 • Etetés után a maradékot ki kell önteni. Az eltett tápszer még hűtve is kitűnő táp­talaja a baktériumoknak, tehát bármily csábító, fogyasztásra már nem alkalmas.
 • A felbontott folyékony tápszeres do­bozt, flakont jól lezárva hűtőben kell tar­tani, és csak a címkén megadott időn (rendszerint 48 órán) belül szabad fo­gyasztani. A kinyitott tápszerporos do­bozt lefedve hűvös, száraz helyen kell tartani, és egy hónapig (illetve a címkén olvasható időpontig) szabad használni.
 • A felbontatlan folyékony tápszeres do­bozt, flakont 12-24 °C-on kell tárolni. Ne használjuk fel az olyan dobozt vagy flakont, amelyet huzamosabb ideig 0 °C-nál hidegebb helyen tároltak, vagy amely 35 °C-nál magasabb hőmérsékletnek volt kitéve. Szintén fogyasztásra alkalmatlan az olyan tápszer, amely megfagyott (a szójatermékek gyorsabban fagynak), vagy amelyben felrázás után is fehér pöttyö­ket, szálakat látni.
 • A kész üveges tápszert felhasználásig hűtőben kell tartani. Az utazáshoz elő­re elkészített és palackba töltött tápszert jégakkuval vagy egy jó adag jégkockával együtt hűtőtáskában vagy előzőleg a fa­gyasztóba tett marmonkannában lehet szállítani (a tápszer addig őrzi meg fris­sességét, amíg a jégkocka nem olvad el); de elcsomagolható hűtött dobozos üdí­tőital mellé is (így a mamának is lesz hűtött innivalója). Ha már nem hideg az érintése, nem szabad felhasználni (ez a szabály természetesen nem vonatko­zik sem a felbontatlan üveges tápszerre, sem a porból meleg vagy szobahőmérsék­letű vízzel frissen kevert tápszerre). Uta­záshoz az üveges tápszer, illetve az egyadagos csomagolásban kapható tápszerpor a legjobb.
Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.