Babaápolás

Utazás a babával, mire figyeljünk? Mit vigyünk magunkkal?

Függetlenül attól, hogy földön, levegő­ben vagy vasúton megyünk, számos mó­don tehetjük egyszerűbbé az utat.

Ha repülünk

A repülő előnyös családi utazásokra, mivel általában a leggyor­sabb módja annak, hogy egyik helyről a másikra jussunk.

A repülőutat a követ­kezőképpen tehetjük (legalábbis vi­szonylag) kellemessé és kényelmessé:

 • Kérjünk válaszfal mögötti üléseket. Több hely jut a lábunknak, nagyobb lesz a mozgásterünk és kicsit több a magán­területünk, bár kevesebb a hely a pelenkázótáska és más dolgok tárolására. Egy további előny: nincs előttünk másik szék, amit a baba püfölni fog, és nincs előt­tünk utas, akit a baba idegesít.
 • Érkezzünk elég korán, hogy kényel­mesen elintézhessük a felszállás előtti teendőket, például a jegyellenőrzést és a csomagfeladást, és hogy átjussunk a biztonsági kapun, de ne annyival koráb­ban, hogy kellemetlenül sokat kelljen várakoznunk a reptéren.
 • Némelyik légitársaság előbeszállást biz­tosít azok számára, akik gyerekekkel utaz­nak, így a tömeg előtt felszállhatnak, elrakhatják a cuccaikat és elfoglalhatják a helyüket. Ha azonban feltételezzük, hogy baba a zárt térben nyűgös lesz (hiszen a beszállás során nem tudunk járkálni a sorok között), lehet, hogy jobb, ha várunk, és utolsónak szállunk be.
 • Ha van felnőtt kísérőnk, érdeklődjük meg, hogy beszállhat-e a csomagokkal, miközben mi még a váróhelyiség szabad terében időzünk a babával.
 • Időzítsük az etetéseket a fel- és leszál­láshoz. A gyerekek a felnőtteknél érzé­kenyebbek a középfül fájdalmára, ame­lyet a gép fel- és leszállásakor megvál­tozó nyomás okoz. Cumisüveges etetés (lefejt anyatejjel vagy tápszerrel), néhány falat étel vagy egy cumi elősegíti a gya­kori nyelést, amivel megelőzhető a fáj­dalmas nyomásfokozódás és a vele járó sírás. A szoptatás nem praktikus ezekben a percekben, mivel a biztonság érdeké­ben a babát be kell kötni.
 • Ha a baba sokat és hangosan nyűgös­ködik, fogadjuk el a baráti utasok segítő kezét, és hagyjuk figyelmen kívül azokat, akik görbén néznek.
 • Adjunk bőven inni a babának a repü­lés során, a repülés ugyanis kiszárít. Ha szoptatunk, gondoskodjunk a magunk számára is többletfolyadékról, de kerül­jük a koffeint vagy alkoholt tartalmazó italokat.
 • Ha a baba a felmelegített ételeket ked­veli, kérdezzük meg a személyzetet, hogy fel tudják-e melegíteni a cumisüveget és a bébiételeket (a tetejük nélkül). De jól keverjük vagy rázzuk fel, és ellenőrizzük a hőmérsékletet, mielőtt a babának ad­juk, hogy elkerüljük a forrázásos bal­eseteket, mivel a mikrohullámú sütők egyenetlenül melegítenek. Zsúfolt jára­tokon nem biztos, hogy a személyzet készen áll erre a szolgáltatásra.
 • Ha egyedül utazunk, nyugodtan kér­jük meg az egyik légi kísérőt, hogy tart­sa a babát, amíg mi a vécét használjuk – de próbáljunk várni, amíg befejezték a felszolgálást.
 • Utolsónak hagyjuk el a repülőgépet, így elkerüljük a tömeget, és marad időnk összeszedni minden holmit. (Ha valaki vár ránk, előre tudassuk vele, hogy utol­jára fogunk kiszállni a gépből.)

Ha vonaton utazunk

A vonatozás bár lassabb, mint a repülő, több mozgáste­ret enged a gyerekek számára. A családi vonatút egyszerűbb lesz, ha figyelembe vesszük a következőket:

 • Szálljunk fel korán, hogy megfelelő ülést találjunk. Ha nincs tolókocsis utas (akinek elsőbbsége van), a kocsi első ülé­se a legjobb hely egy család számára, mivel előtte a baba alhat vagy játszhat. Szintén jó egy négyüléses rész a kocsiban, amiben a család kényelmesen szétrakod­hat. Ha csúcsidőben utazunk, és a vonat zsúfolt, lehetőleg foglaljunk helyet a baba számára. Ha csak egyetlen he­lyünk van, az lehetőleg legyen az ablak mellett (így a baba nézheti a tájat) vagy a folyosó felől (ahonnan gyakran feláll­hatunk járkálni, ha a baba nyűgös).
 • Ha egyedül utazunk (és a baba még belefér), feltétlenül legyen babahordo­zónk; nélküle esetleg lehetetlen elmen­ni a vécére. (Soha ne hagyjuk a babát idegennel, még rövid időre sem, bár­mennyire is barátságos.)
 • Ha a vonatút hosszú lesz, legyenek nálunk változatos játékok, így elővehe­tünk egy újat, ha a baba megunja a régit. Vagy nézelődjünk. Az ablakon keresztül mutassuk meg a kocsikat, lovakat, tehe­neket, kutyákat, embereket, házakat, az eget és a felhőket. Ez olyan elfoglalt­ság, amely már sok szülőt megmentett, amikor kifogyott az egyéb trükkökből.
 • Legyen nálunk elég ennivaló a ma­gunk és a baba számára. A vonatokon az ennivalóra váró sorok nagyon hosszúra tudnak nyúlni, és nem ritka, hogy mire odaérünk a pulthoz, már elfogyott a csir­kés szendvics, amire számítottunk.

Ha vezetünk

Az autózás lassabb, mint a többi közlekedésmód, fárasztóbb an­nak számára, aki vezet, és sokkal jobban korlátozza a babát. De biztosítja azt a luxust, hogy a saját tempónkban halad­hatunk, ott és akkor állhatunk meg, ahol és amikor akarunk, továbbá van használható közlekedési eszközünk a cél­állomáson is.

A családi autóutat bizton­ságosabbá, kellemesebbé és kényelme­sebbé tehetjük a következőkkel:

 • Gondoskodjunk arról, hogy legyen biztonsági öv minden felnőtt és nagyobb gyerek számára, valamint babaülés a ki­sebbek számára, a kocsi pedig ne indul­jon, míg nincs mindenki bekötve és az összes ajtó bezárva.
 • Gyakran álljunk meg (ideális esetben úgy kétóránként), mivel a babák nyugha­tatlanok lesznek, ha sokáig kell egy hely­ben ülniük. Amikor megállunk, vigyük ki a babát friss levegőre, és ha már mászik vagy jár, hadd mozogjon egy kicsit. Hasz­náljuk a megállásokat szoptatásra is.
 • A felnőttek váltogassák a szerepeket. A változatosság és a társaság kedvéért váltogassuk a vezetést és azt, hogy hátra­ülünk a babát szórakoztatni.
 • A babaüléshez műanyag kapcsokkal (vagy 15 centinél nem hosszabb zsinór­ral) rögzítsük a játékokat, így nem kell kikötnünk magunkat, hogy begyújtsuk az eldobott tárgyakat.
 • Ha hideg időben indulunk útnak, különösen ha vihart jósolnak, vigyünk magunkkal tartalék ruhát és takarókat arra az esetre, ha véletlenül elakadnánk. Fagypont alatti hőmérsékletekben a ko­csi gyorsan halálos mélyhűtővé válhat.
 • Soha ne hagyjuk a babát leparkolt kocsiban forró vagy akár mérsékelten meleg időben. A kocsi, még nyitott abla­kokkal is, halálos kemencévé alakulhat. Egyáltalán, időjárástól függetlenül se hagyjunk egy babát vagy gyereket egye­dül egy kocsiban.
Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.