Cukorbetegség kérdések

Mit tegyen a cukorbeteg utazása során váratlan rosszullét esetén?

A kérdés megválaszolásakor abból a feltételezésből indulunk ki, hogy nem pusztán az érintett személy által is korrigálható vércukoreltérésről, hanem más, az egészségügyi ellátórend­szer segítségét is igénylő váratlan panaszról van szó. A teen­dőket ilyenkor alapvetően az határozza meg, hogy az utazás belföldön vagy külföldön zajlik.

Ha cukorbetegek vagyunk már ne is utazzunk?
Ha cukorbetegek vagyunk már ne is utazzunk?
  •  Belföldön a helyzet egyszerű. A TAJ- kártya birtokában az ország bármely gyógyító intézetében sürgősségi ellátásra jogosult. Célszerű, ha viszi magával a kezelési naplóját, az utolsó ellenőrzése al­kalmával kapott kezelési javaslatot, kezelőorvosa nevét és elérhetőségét, esetleg a legutóbbi kórházi zárójelentését.
  • Külföldön a helyzet bonyolultabb. Az ellátás igénybevételé­nek lehetősége részben különbözik az Európai Közösségen belül és azon kívül, és megint más a tengerentúli országokban. Alapvetően az tanácsolható, hogy a cukorbeteg – a nem cu­korbetegekkel azonos módon – kössön baleset- és egészség­biztosítást a legrövidebb tartamú utazás idejére is.
A TAJ-kártyánk mindig legyen nálunk!
A TAJ-kártyánk mindig legyen nálunk!

E biztosí­tás formája és díjtétele meghatározza a sürgősségi esetekben igénybe vehető ellátás mértékét és az annak nyújtására szerződött egységek körét. Taná­csos, ha a cukorbeteg, bármely típusú külföldi útja előtt a biz­tosítás megkötésekor tájékozódik az igénybevétel lehetősé­geiről és a finanszírozás módjáról.

Az Európai Közösség országaiba történő utazáskor mód van speciális igazolás kiváltására. Korábban az E 111 jelű nyomtatvány szolgált e célra, jelenleg maximum egyéves tar­tamra ún. Európai Egészségbiztosítási Kártya váltható ki, amely érvényessége tartamára az adott országban az állam­polgárok számára biztosított körű és mértékű ellátás igénybe­vételére nyújt lehetőséget.

A kiváltásához szükséges igazolá­sokat rendelet határozza meg, amelynek egyes pontjai időről időre változhatnak. Ez idő szerint az állandó munkahely mun­káltatói igazolásának bemutatása a feltétele, amely tartalmaz­za a munkavégzés kezdetét, az egészségügyi hozzájárulás rendszeres megfizetésének tényét és a foglalkoztatás formáját.

Egészségbiztosítás megkötése ezen igazolvány birtokában sem felesleges, ugyan­is a kettő együtt teljesebb körű ellátásra nyújt lehetőséget, mint a bizonyítvány vagy csak a biztosítás önmagában.

Amennyiben az utazás Európán belül, de nem az Európai Közösség országaiba történik, előzetes tájékozódás ajánlott a tekintetben, fennáll-e a célország és hazánk között kétoldalú szerződés sürgősségi ellátásra vonatkozóan, vagy sem, s ha igen, az milyen mértékű ellátásra terjed ki.

Tengeren túli utazás esetén előzetesen tájékozódni szüksé­ges a sürgősségi ellátás lehetőségeiről, általánosságban azon­ban a baleset- és egészségbiztosítás nyújtotta szolgáltatásokon túl ezen országokban általános ellátás nem várható.

Hosszabb Idejű külföldi tartózkodás esetén mód van a rendszeresen használt gyógyszerek, inzulin és a kezeléshez szükséges segédeszközök előzetes, az utazás tartamát lefedő mennyiségének vényre történő felíratására. A felírás előtt szükség lehet „hivatalos” Igazolások és engedélyek be­szerzésére, ezek módjáról és köréről a kezelőorvos adhat tá­jékoztatást

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.