Egészségmegőrzés

Hogyan lehet sikeres az öregedés?

A földrészek lakosságát megtizedelő pandémiák, melyek vissza-visszatér­tek, mára tulajdonképpen eltűntek. Rengeteget fejlődött az orvoslás, vé­dőoltások, új diagnosztikai eljárások, a néhány igazán hatékony gyógyszer széles körben elérhető. A megbetegedési mutatókat már nem a ragályok, hanem az életkor növekedésével is összefüggésbe hozható idült betegsé­gek uralják. A betegségek jelentős része az idős korban gyakoribb, és ez az életkor évről-évre nő.

Mit tudunk az öregedésről?

A múlt század első harmadában az öregedés és öregség felé fordult a kutatók, ápolással és a döntéshozatallal foglalkozók figyelme. Orvosok, fiziológusok, társadalom-kutatók, szociológusok, jogászok igyekeztek és igyekeznek támpontokat adni a döntésekhez. Az intenzív és széleskörű érdeklődés ellenére a folyamat kialakulása, az öregséghez vezető alapfo­lyamatok megértése jelenleg is a misztikum világa, de az tény, hogy az öregség és a pusztulás az élet része, tehát egy természetes folyamat ere­dője.

Az öregedő népesség szociális, egészségügyi és ökonómiai problémái a múlt század 70-es évei körül épültek be a fejlett/fejlődő közösségek mindennapi gondolatvilágába. Ekkorra vált nyilvánvalóvá, hogy az a tör­ténelmi korszak, amelyben a fertőző betegségek határozták meg a meg­betegedéseket és vezették a halálozási kimutatásokat, a múltba szállt, és helyüket a krónikus betegségek sokszor összetett problémaköre foglalta el.

Ezért is érthető, hogy a figyelem az idősebb korosztályok törékenysé­ge/sérülékenysége, „betegségkínálata” felé fordult. Az idős embereken je­lentkező krónikus betegségek hosszú ideig tartanak, gyakran kombinált egészségromlással járnak és fokozott ellátási igényt jelentenek. Ebben a problémakörben a megfogalmazott igény és a teljesíthető juttatásrend­szer között a távolság nő, az olló rohamosan nyílik.

Milyen betegségekkel kell szembenéznünk öregkorunkban?

A mortalitási statisztikák élére a krónikus betegségek (rák, kerin­gési és szívbetegségek, stroke) kerültek, a morbiditási adatokat pedig az ízületi panaszok, a krónikus obstruktiv légúti megbetegedések, a gasztroenterológiai problémák, a cukorbetegség és következményei és az Alzheimer-betegség vezeti. Az ilyen típusú egészségügyi problémák az idősebb populációban gyakoribbak. Éppen ezért a mai betegségek jelentős része az idős embereket érinti.

Mi mindenre jó az antibiotikum?

Az antibiotikumok, a modern inzulinok és számos más jellegű készít­mény kifejlesztése és széles körű alkalmazása meghosszabbítja az életet, de ugyanakkor jelentősen megnöveli a kumulatív esendőséget. Ez jelen­ti a kérdéskör paradoxonját.

Ezt a jelenséget néhányan „a tervezett siker csődjeként” is értékelik. Az elmúlt évtizedekben a népesség várható élet­tartama jelentősen megnőtt és ezzel együtt az egészség-hiányállapotok aránya és abszolút száma is jelentősen megemelkedett. A demográfiai előrejelzések a fejlett társadalmak egészség-jövőjére sötét fellegeket vetí­tenek csillagászati összegekbe kerülő időskori ellátással és a nemzeti élet­minőség-érzés drasztikus romlásával.

A geriatria és a XXI. század társadalmai

A fejlett társadalmakban a legfontosabb egészségügyi kérdések közé tar­tozik az, hogy az idős emberek morbiditási jellemzőit hogyan lehet kedve­zően befolyásolni.

Az öregekhez való viszony mára már a hagyományt tiszteletben tar­tó ősi rendszerű társadalmakban is megváltozott, bár a matuzsálemeket még mindig tisztelet övezi, mert ők viszik tovább a hagyományt, jelentik írás nélkül is a történelmet. A fejlett, fogyasztáscentrikus országokban a hozzájuk való viszonyt bizonyos mértékű rácsodálkozás és egy sor pótcse­lekvés határozza meg.

Sorsukat, kapcsolatukat a környezettel nem a fel­halmozott tudás elismerése, nem az „emlékezés magfája” jelentőségének befogadása, hanem az anyagiak által vezérelt ellátási feladat, az értetlen­ség határozza meg. Ez pedig az idősek izolációjához, elmagányosodásához és kölcsönös gyanakváshoz vezet.

A fejlett országokban az idős emberek ellátása, orvosi kezelése, gyógy­szerigénye és még egy sor egyéb kemény materiális tényező komoly tár­sadalmi terhet képvisel. Gondot jelent a szociális háttér, a közösségi lét, a gyakran többszörös egészségkárosodás, a gyógyszerhatás változása, az izoláció vagy az elérhető, de hiányos közösségi ellátás stb.

A rendszert alapvetően befolyásolja a társadalmak gazdasági adottsága, a jogi-szerve­zeti egyenetlenség nehézségei és még egy sor egyéb tényező. A problémák ismertek, kitapinthatóak, de megoldásuk még sokáig várathat magára.

A közelmúltban a gerontológiával foglalkozó szakemberek, döntési fel­adatokkal megbízott szervezők, közgazdasági tudorok, civil és hivatalos ellátó rendszerekben dolgozók számára is nyilvánvalóvá vált, hogy az el­öregedő társadalmakban sehol a világon nem lehet tartósan fenntartani és hatékonyan üzemeltetni egy olyan felfelé nyitott ökonómiai rendszert, melyből a befektetett és összegyűjtött energia számtalan módon és gyak­ran felderíthetetlen irányokba szabadon távozhat.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.