Gyors felépülés

A gyógyulást segítő új tudományágak

Genomika

A genomika (genom alapú biológia) a rendszerszemléletű biológia egyik fő pillére, vonulata, mind az alapkutatás, mint a sejtbiológia, mind pedig a patofiziológia területén forradalmi változásokat hozhat. Az élőtudomá­nyok és informatika szerencsés találkozásában egyre több lehetőség nyílik az eddig még ismeretlennek tűnő területeken, mind a klinikumban, mind pedig a diagnosztikai képalkotásban.

Milyen tudo­mányágaknál jöhet létre?  Bionika

Az élettudományok és műszaki tudományok találkozása. Például: elektromágnesesség – fotonika, mole­kuláris biológia, elektronika és számítástechnika, idegtudomány. Mód­szereket, eszközöket alakítanak ki, amire eddig nem volt példa, hiszen a különböző tudományágakban dolgozó biológusok, fizikusok, vegyészek, informatikusok ugyanazt a világot tanulmányozzák más-más aspektus­ból, más nyelvet beszélnek, nem értik egymást. Cél tehát egy közös inter­diszciplináris látásmód kialakítása.

Mi a káoszelmélet és hálózatelmélet?

Káoszelmélet (James York matematikus 1975) olyan rendezetlenséget je­lent, mely egy bizonyos mintát, szerkezetet követve a látszólagos véletlen­szerűség mögött bújik meg. Matematikai egyenletei állandó tényezőket tartalmaznak, ezek egymással nem összeadódnak, hanem szorzódnak, így igen kicsi változások óriási, megjósolhatatlan következményekkel járhat­nak. Az elmélet orvostudományi alkalmazása egyre inkább terjed, főként a neurológiai folyamatoknál (epilepszia), a szív fibrillációval járó betegsé­geinél, illetve az onkológiában.

A hálózatelmélet azon az arisztotelészi filozófián alapul, mely szerint minden mindennel összefügg. Modern, új világunkban a környezetünk­ben lévő szerveződések egymással szoros, illetve gyengébb kapcsolatban álló részekre bonthatók. A hálózatokban való gondolkodásmód segíthet a biológiai válságfolyamatok vagy társadalmi problémák megoldásában. Az elmélet kidolgozásában magyar kutatók is vezető szerepet játszanak, például Barabási Albert László és Csermely Péter.

A képalkotó diagnosztika egyéb területei

A képalkotó diagnosztika paleoradiológia vizsgálata vezetett az igazság­ügy, a halottak CT- (MRI-) vizsgálatához, amit ma virtuális boncolásként említenek. Művészeti röntgenvizsgálatok alkalmazhatók festmények, szobrok, iparművészeti tárgyak valódiságának megállapítására.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.