Hátfájás

A negatív érzések hatása a hátfájásra

A negatív érzések folyamatos stresszt idézhetnek elő. A hosszan tartó harag, bűntudat, gyűlölet, irigység majdnem olyan, mint egy belső méreg, amely addig pusztítja a szervezetet, amíg be nem következik a betegség. Ha a hátfájásunk baleset következménye, vagy úgy fogjuk fel, hogy valaki másnak a hibájából következett be, akkor még kevésbé engedjük, hogy ezek a negatív érzések rögzüljenek.

Veszélyes dolog haragtartónak len­ni, mert állandósulhatnak a krónikus problémá­ink. Az, az igazság, hogy az ember egyáltalán nem lesz jobban a negatív érzésektől, sokkal való­színűbb, hogy neki fognak ártani, és nem az utált személynek.

Nemcsak a pesszimizmusnak, de a negatív ér­zelmeknek, különösen a haragnak is lehet nega­tív pszichoneuro-immunológiai (PNI) hatása. Azok között az emberek között, akik baleset vagy sérülés miatt szenvednek krónikus hátfájásban, aránytalanul magas a haragtartók száma.

Az ember hajlamos megindokolni, hogy miért haragtartó

Sajnos a negatív érzelem igazolása to­vább erősíti azt, így lehetővé teszi, hogy elmér­gesedjen. Az „elmérgesedés” találó kifejezés a tartós haragra, mert ugyanolyan hatása lehet a szervezetre, mint az elfertőzött sebnek.

A legjobb, ha megszabadulunk a haragunktól. Ha ezt tesszük, továbbléptünk.

Próbáljuk ki az alábbi eljárást!

  • Írjuk le, miért haragszunk, mert ez segít, hogy távlatból láthassuk az érzéseinket.
  • Azonosítsuk, mi hasznunk származhat a ha­ragból. Valószínűleg azt fogjuk látni, hogy igen kevés.
  • Felejtsük el, kinek van igaza, kinek nincs, mert egy olyan vitában akarunk győzedel­meskedni, amelynek létezéséről a másik fél­nek valószínűleg sejtelme sincsen. Ne rá­gódjunk a haragunk okán, mert így soha többé nem feledkezünk meg róla.
  • Ne várjuk a bocsánatkérést, mert való­színűleg soha nem következik be. Egy­szerűen nincs értelme feltételeket szabni, mert ez ugyanaz, mint amikor igazolást ke­resünk a haragunkra. Különösen érvényes ez akkor, amikor például egy céggel állunk perben. Ne képzeljük, hogy megfizethetünk nekik vagy akár kellemetlenséget okozha­tunk számukra. Egy vállalat nem azonos az emberrel. Egy vállalat nem fog ágynak dől­ni szorongással.
  • Legyünk tisztában azzal, hogy az elengedés időbe kerül, de végső soron megéri.
  • Beszéljük ki magunkból a haragot egy barát vagy egy szakember segítségével. Ez való­színűleg jobb, mintha a társunkkal vagy egy közeli hozzátartozónkkal beszélnénk. Segít­het a kívülálló, aki elfogulatlanul tudja néz­ni a helyzetet és az érzéseinket. A társunk vagy a családtagunk túl közel áll hozzánk ahhoz, hogy tárgyilagos maradhasson.
  • Ha felkészültünk, próbáljunk megbocsáta­ni! Csupán ekkor leszünk képesek felejteni.
Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.