Koleszterin szívinfarktus

Más betegségek okozta vérzsír-eltérések – Az elhízás állna a háttérben?

Alapbetegségek – Azért nem árt tisztában lenni!

Jegyezzük meg! Ha a magas vérzsírszint mögött nem áll más betegség, elsődleges zsíranyagcsere-zavarról, primer hiperlipoproteinémiáról van szó.

A magas vérzsírszinteknek mintegy 40%-ában azonban valamilyen betegség áll a magas vérzsírszint hátterében. Amennyiben az elhízást is háttérbetegségnek te­kintjük, akkor ez a magas arány elfogadható. A következők­ben felsorolunk néhány olyan állapotot, amely másodlagosan hoz létre vérzsírszint-eltérést.

Pajzsmirigy-elégtelenség – Eltér a vérzsírszint

Az egyik ilyen állapot a pajzsmirigy elégtelen működése (hypothyreosis). Ez szabályszerűen magas koleszterinszinttel jár, és elvileg minden magas koleszterinszint esetén a pajzsmi­rigy-elégtelenséget laboratóriumi, TSH-vizsgálattal ki kell zárni. (Ugyanis, ha a magas koleszterinszintet a pajzsmirigy betegsége okozza, akkor az pajzsmirigyhormon pótlásával gyógyítható, az anyagcsere rendezhető.)

Minden magas koleszterinszint esetén a pajzsmi­rigy-elégtelenséget laboratóriumi, TSH-vizsgálattal ki kell zárni.
Minden magas koleszterinszint esetén a pajzsmi­rigy-elégtelenséget laboratóriumi, TSH-vizsgálattal ki kell zárni.

A cukorbetegségnek 2 formája van:

A másik ismert alapbetegség a cukorbetegség mindkét – a fiatalkori, 1. típusú és a felnőttkori, 2. típusú – formája. A diabatészben főleg a triglicerid-szint emelkedik. Sokszor a vércu­korszint rendeződésével a vérzsírok is normalizálódnak, más­kor a normális vércukorszint ellenére is magasak maradnak. (Ekkor feltehetően arról van szó, ami egyáltalán nem ritka, hogy egyidejűleg áll fenn a betegben egy elsődleges és egy másodlagos hiperlipoproteinémia.)

Vesebetegségek

Meg kell említeni bizonyos vesebetegségeket az ún. nephrosisszindrómát, ami jelentős igen magas vérzsírszinttel, első­sorban magas koleszterinszinttel jár.

Gyógyszeres kezelések

Vannak gyógyszerek, amelyek emelhetik a lipidszinteket. A gyulladásgátló mellékvesehormonok, vagy a női hormont, ösztrogént tartalmazó fogamzásgátlók a koleszterin- és a triglicerid-szintet is emelhetik.

Ugyanígy növelhetik az érté­keket egyes vérnyomáscsökkentők, a (3-blokkolók vagy a diuretikumok. Köszvényben nem ritka a magasabb triglicerid-szint. Az alkoholizmus, az alkoholfogyasztás a triglicerid-szintet emelheti, a koleszterinszintet nem befolyásolja.

Nem veszélyes , de fontos tudni hogy a terhes­ség alatt is keletkezhet koleszterin- és triglicerid-szint-emelkedés.
Nem veszélyes , de fontos tudni hogy a terhes­ség alatt is keletkezhet koleszterin- és triglicerid-szint-emelkedés.

A terhességet illetően

Bár a terhesség nem betegség, tudni kell arról, hogy a terhes­ség alatt is keletkezhet koleszterin- és triglicerid-szint-emelkedés, de ez a terhesség lezajlásával elmúlik, bár később ellenőrizni kell.

A fentiek alapján tehát, ha magas vérzsírszintet észlelünk, ki kell zárni azt, hogy valamilyen más betegség következtében emelkedett a vérzsír értéke. Ha találunk ilyen alapbetegsé­get, először ezt kell kezelni, és ennek eredménytelen kezelé­se után jöhet szóba direkt vérzsírszint-csökkentő gyógyszer.

A magas vérzsírszint diétás kezelése – A diéta örökké tart?

Tegyük fel a kérdést! Mikor javasolt a diéta?

Felvetődik a kérdés kiket kezeljünk diétával, mennyi ideig, milyen eredmény várható a diétáktól, milyen módszerek ve­zetnek célra? Mindenesetre előre bocsáthatjuk, hogy az olyan egyének nagy része, akiknek a lipidszintje az ideális érté­ket meghaladja, diétás kezelésre szorul, és ezeknek 15-30%-a gyógyszeres kiegészítő kezelést is igényel.

Csak is azoknak javasolt a diéta , akiknek a lipidszintje az ideális érté­ket meghaladja.
Csak is azoknak javasolt a diéta , akiknek a lipidszintje az ideális érté­ket meghaladja.

Hazai viszonylatban végzett számításaink szerint a 60 év alatti fel­nőtt lakosság 2/3-ának, nagyjából 3,5 millió embernek már valamilyen diétás tanácsra volna szüksége az emelkedett lipid-szintje miatt. Jelenleg a rászorulóknak csak igazán kis töredé­ke diétázik és még kevesebb kap gyógyszert. A legújabb keze­lési irányelvek szerint szívbetegség, érelmeszesedéses beteg­ségek, cukorbetegség, metabolikus szindróma esetén már 4,5 mmol/l feletti koleszterinszintnél is diétás kezelés indítá­sa javasolt, hogy a célértéket – a kb. 4,0 mmol/l koleszterin­szintet – elérjük.

Nem minden esetben, de ajánlott a diéta:

Hasonlóan kell eljárnunk 1,7 mmol/l fölöt­ti triglicerid-értéknél is. Ha valaki a fenti betegségekben nem szenved, de legalább két rizikófaktora van, akkor 5,5 mmol/l feletti koleszterin-értéknél, vagy pedig 2,3 mmol/l fe­letti triglicerid-értéknél kell diétás kezelést kezdenünk. Amennyiben az illetőnek a magas koleszterinszinten kívül más rizikófaktora nincs, vagy maximum egy másik kockázati tényezője van, akkor elég 6,5 mmol/l felett elkezdeni a diétás kezelést.

Meddig tart a diéta? – Vajon be tudjuk tartani ezt az időt?

A diétás kezeléssel kapcsolatban általában elmondható, hogy minden kezelést diétával kezdünk, és három hónap után kell megítélni, hogy a diéta mennyire volt eredményes, illet­ve azt, hogy szükség van-e gyógyszeres kiegészítésre. Ennyi idő kell ugyanis arra, hogy a beteget megtanítsuk a diétára, megfelelő motivációt találjunk a kezeléséhez, hagyjunk időt életmódjának alakítására. Mi magunk is csak egy idő után tu­dunk tapasztalatot szerezni arról, hogy az adott betegnél a di­étától milyen hatás várható. Idő kell ahhoz is, hogy megismer­jük a beteg ún. compliance-t, ami azt jelenti, hogy a beteg mi­lyen kitartó a diéta betartásában.

Az azonnal adott gyógyszer – a cukorbetegek eseteihez hasonlóan – sok beteg számára azért is hátrányos, mert számukra lecsökkenti a diéta jelentő­ségét, sokan a gyógyszeres kezelés mellett elhanyagolják az egyébként kétségtelenül nehéz diétát, azzal hogy majd a gyógyszer elvégzi a dolgát.

Ugyanakkor már most megjegyez­zük, hogy vannak olyan állapotok, amikor nem érdemes vagy akár nem szabad várni a diéta mellett a gyógyszeres kezeléssel, pl. 7,8 mmol/1 feletti öröklött magas koleszterin­szint esetén, sovány betegnél biztosak lehetünk abban, hogy a vérzsír-eltérések nem az étrendtől, hanem a fokozott belső koleszterin-termeléstől származnak, és – különösen ha a be­tegnek már szívbetegsége is van, – nem számíthatunk arra, hogy a diéta itt eredményes lesz és akár mindjárt gyógyszerrel indíthatunk. Ugyancsak gyógyszerrel kell indítani az ún. V. tí­pusú hiperlipoproteinémiák azon eseteiben is, amikor a triglicerid-szint 11,0 mmol/1 felett vagy lényegesen felette van, mert az ilyenkor fenyegető hasnyálmirigy-gyulladást a a leg­gyorsabb gyógyszerrel lehet megelőzni.

A diéta örökre szól?

A diéta az esetek jó részében életfogytig szól, ezért ellene­zünk minden olyan „csodamódszert”, mert ezek félrevezetik a beteget. Természetesen a korlátozások és ajánlások mértéke lényege­sen változhat a lipid paraméterek alakulása szerint. Egy elfo­gadható állapot elérésekor akár egy enyhébb diétát is bevezet­hetünk, vagy ha kedvezőtlenebbek az eredmények, a diétás rendszabályok is szigorodhatnak. A főleg elhízással összefüg­gő mérsékelt trigliceridszint-emelkedésben sokszor a testtö­meg stabil normalizálása után kiderülhet, hogy a triglicerid-szint az elhízással függött össze, tehát ez az a ritkább eset, ami­kor a diéta felfüggeszthető, vagy végleges abbahagyható.

Például a sovány egyének fokozott koleszterin­szintézise esetén csak mintegy néhány %-os koleszterinszint­csökkenésre lehet számítani.
Például a sovány egyének fokozott koleszterin­szintézise esetén csak mintegy néhány %-os koleszterinszint­csökkenésre lehet számítani.

A diéta eredményei

A várható eredmény a vérzsír-eltérések típusától és a geneti­kai érintettségtől függ. Sovány egyének fokozott koleszterin­szintézise esetén csak mintegy néhány %-os koleszterinszint­csökkenésre lehet számítani. A nem familiáris jellegű esetek­ben ennél talán több, maximálisan 10% csökkenés is elér­hető a diétával. Ugyanakkor sokkal jobbak az eredmé­nyek a IV és V típusú vérzsíreltérésben, ahol a triglicerid-szint emelkedése dominál. Ilyenkor a diéta hatására a kiin­dulási érték sokszoros csökkenése is bekövetkezhet. AIV típusú hiperlipoproteinémia tehát jobban reagál a diétás keze lésre, ilyenkor a diéta hatására a vérzsírok sokszor hetek, hónapok alatt normalizálódnak.

A diétás kezelés módozatai

A magas vérzsírszint diétás kezelésének különböző módozatai vannak, melyeket a gyakorlatban általában egymással kombinálunk. A jobb követhetőség kedvéért most azt a módszert al­kalmazzuk, hogy egymás után tárgyaljuk a különböző vérzsírcsökkentő módozatokat és utalunk arra, hogy melyiket milyen vérzsír- eltérés esetén kell előtérbe helyezni vagy egymással kombinálni.

Mi a diétát vezető orvos feladata? – Szervezést igényel!

A diétás kezelés nagyon nehéz feladat, az orvos részéről komoly empátiát, szervezési tevékenységet is kíván: meg kell ismerni a beteg addigi táplálkozási szokásait, megbecsülni a kalória felvétel adatait, rá kell ébreszteni a beteget arra, hogy miért van szüksége táplálkozásának megváltoztatására, táplálkozási és egészségügyi ismeretekre kell oktatni, meg kell nyer­ni a beteget az együttműködésre, motiválni kell, hogy az felismerje saját érdekeit, és sajnos, a diétás előírásoknál a beteg anyagi helyzetére is figyelemmel kell lennünk.

Jegyezzük meg! Bár hirdetjük, hogy a jól megválasztott diéta nem drágább a hagyomá­nyos étkezésnél, de kétségtelen, hogy a favorizált zöldség- és gyümölcsfogyasztás a szezonális jelleg miatt mégis több ki­adással jár. Törekedni kell arra, hogy a magas vérzsírszintű betegek írásos segédanyagokat is kapjanak a diétájuk betartásához.
Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.