Koleszterin szívinfarktus

HDL-koleszterinszint – Egy védőfaktor, mely több funkciót lát el!

Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

A HDL-koleszterin-meghatározás időben a koleszterin-, majd triglicerid-meghatározások után terjedt csak el. A HDL-koleszterint azért nevezzük védőfaktornak, mert a koleszterint szállító HDL-zsírfehérje-molekula képes az LDL által szállított koleszterin lerakódását az érfalban megakadá­lyozni, sőt a már lerakódott koleszterint az érfalból fel­veszi és kiválasztás helyére, a májba szállítja.

Nem mindenkinél egyforma a HDL koleszterin

Miután a HDL-molekulák számát direkt módon nem tudjuk mérni, de az általa szállított koleszterint igen, ezért a HDL-koleszterinről vannak adataink. A HDL-koleszterin-meghatározás eredmé­nyét egyszeri étkezés nem befolyásolja, az éhomi és evés után adatok között magunk sem találtunk különbséget, a nap­szaki ingadozás nem számottevő. Egyes népeknél genetikusan magasabb (eszkimók) vagy alacsonyabb (maurik) a HDL-koleszterinszint, a fehérbőrűek szintje is általában alacso­nyabb, mint a négerek és indiánok HDL-értéke. Ellentétben a többi lipid paraméterrel, az életkorral a HDL-koleszterin­szint felnőtt korban alig változik.

Eszkimó család
A HDL-koleszterin-meghatározás az egyes népeknél genetikusan magasabb például az eszkimók esetében!

Különbség van bizony!

Elég egyértelmű viszont a férfiak és a nők HDL-koleszterinszintje közti különbség, amely a klimaxig kifejezett. A nők értékei 25-35%-kal, 0,25-0,35 mmol/l-rel meghaladják a férfiakét. Ez biztosítja egyébként a nők klimaxig tartó bizo­nyos fokú védelmét a szívinfarktussal szemben. A HDL­koleszterin kóros értékét summásan úgy elemezhetjük, hogy 1 mmol/1 alatt van.

Ha a férfiak és nők között akarunk tenni különbséget, akkor a kóros érték a férfiaknál 0,9, mmol/1, a nőknél már 1,16 mmol/1 alatt van. Az 1,4 – 1,6 mmol/1 kö­zötti értékek a kedvezők, az ennél magasabbak nagy fokú védelmet nyújthatnak a szívinfarktussal szemben. Saját felmé­résünkben a HDL-koleszterinszint lakossági átlaga férfiakban 1,16, nőkben 1,23 mmol/1 volt.

A védőfaktor kedvezőtlenül alacsony lehet a dohányzókban, a fogamzásgátlót szedőkben, az elhízottakban és mindenki­ben, akinek magasabb a triglicerid-szintje. Ugyanis a triglicerid- és a HDL-koleszterinszint között fordított arány van, minél magasabb a triglicerid-szint, annál alacso­nyabb HDL-koleszterinszint és viszont.

Pirulák
Szögezzük le! A védőfaktor kedvezőtlenül alacsony lehet a dohányzókban, a fogamzásgátlót szedőkben, az elhízottakban és mindenki­ben, akinek magasabb a triglicerid-szintje.

Ma már elég sokan ismerik a védőfaktor HDL-koleszterin fogalmát, de az 50-es években, mikor a Framingham-vizsgálat kezdődött, ezt a lipid értéket még nem határozták meg.

Állatkísérletekben már elég régóta azt tapasztalták, hogy nyúlban, sertésben könnyű érelmeszesedést létrehozni, kutyában, macskában viszont igen nehéz. Sikerült kideríteni, hogy a jelenség oka az állatfajok védőfaktor HDL-koleszterinszint-jében mérhető különbség. Megállapították hogy azok között, akiknek a védő faktor-szintje kezdetben 0,9 alatt volt, az elkövetkező négy évben 8-szor olyan gyakran következett be szívinfarktus.

Koleszterin a vérben

A nálunk is honos vetési varjak hosszú életűek, száz éves kort is megérnek, annak ellenére, hogy – mint ez nagy meglepetésre kiderült – tiszta zsír a vé­rük. Egy magyar kutató állapította meg a 60-as években, hogy a védettségüket és hosszú életkorukat vérük magas védőfaktor HDL-szintje magyarázza, amely megakadályozza a zsírok le­rakódását. A 70-es években a kutatók grönlandi eszkimókat vizsgáltak. Regisztrálták, hogy milyen alacsony közöttük a szívinfarktus előfordulása, ennek magyarázatát magas HDL-koleszterinszintjükben találták meg.

Egyes gyógyszerek hatására megváltozik?

Nagyon sok beteg szed vérnyomáscsökkentő szert, ezért ér­demes megemlíteni, hogy ezek egy része csökkentheti, más ré­sze emelheti nemcsak a HDL-koleszterinszintet, hanem a triglicerid- és a koleszterinszintet is. Az ún. vízhajtók, diuretikumok és (3-blokkolók ronthatják a vérzsír-értékeket, velük ellentétben az ún. a-blokkolók – doxazosin – 5-10%-kal javíthatják a koleszterin- és a triglicerid-, és mérsékelteb­ben a védőfaktor HDL-koleszterinszintet. Vérzsíreltéréssel együtt jelenlevő magasvérnyomás-betegségnél az orvosnak ezekre a szempontokra figyelni kell a vérnyomáscsökkentő gyógyszer kiválasztásánál.

Jegyezzük meg! A HDL-koleszterinszintet nem önmagában kell értékelni, ha­nem a többi lipid paraméterrel együtt. Nagyon fontos, hogy milyen a koleszterinszint és a HDL-koleszterinszint aránya. Ezt a kettőt egy atherogén-index nevű hányadosban foglal­ták össze: ez a koleszterin/HDL-koleszterin hányados.

Ha a hányados értéke 5 felett van, az megnövekedett szív- és ér­rendszeri -rizikót jelent, a 4 alatti érték pedig bizonyos fokú védelmet. Ha valakinek normális a koleszterinszintje (5,2 mmol/1), de 1 mmol/l-es a HDL-je, akkor ennek az atherogén-indexe 5,2, tehát a kockázati kategóriába esik. Ugyanakkor, ha valakinek jelentősen magas, 6,4-es kolesz­terinszintje van, de a védőfaktor-szintje 1,6, akkor a 6,4/1,6 = 4-es atherogén index mellett kisebb a kockázat, mint az előző esetben. Ez a hányados – az atherogén-index -a laboratóriumi leleteken nem szerepel, de ezt mindenki, a betegek is egy egyszerű osztással könnyen kiszámíthatják.

HDL-koleszterin és szívinfarktus – Milyen szerepet töltenek be?

A Framingham-vizsgálatban 1973 óta meghatározzák a HDL-koleszterinszintet. Így állapították meg, hogy azok között, akiknek a védő faktor-szintje kezdetben 0,9 alatt volt, az elkövetkező négy évben 8-szor olyan gyakran következett be szívinfarktus, mint akik 1,6 feletti értékkel „indul­tak”7. Egy norvégiai vizsgálatban Tromső norvég városának felnőtt férfi lakosságától vettek vért, a vérmintákat -20° C-ra lefagyasztották. Az évek során mindazok vérmintáját vizsgálat alá vették, akik közben szívinfarktust kaptak. Az így kapott adatokat kontrollként ugyanolyan korú és nemű egyének vérmintájával hasonlították össze.

Ebből a vizsgálatból derült ki, hogy a HDL-koleszterinszint a leendő szívinfarktust 3-szor jobban jelezte előre, mint a koleszterin- és a triglicerid-szint. A fejlődő országokban ritkább a szívinfarktus, ezért meglepő volt, hogy Új-Zéland az ott őslakos maori népességében gyakori az infarktus. Kiderült, hogy alacsony HDL-koleszterin-szintjük kedvezőtlen.

HDL-koleszterin és klimax – Jobb esetben van a gyengébbik nem?

Érdekesség, hogy a HDL-koleszterinszint a nőkben a klimaxig jól jellemzően magasabb, mint a férfiakban. A női hormon hatására a HDL-koleszterinszint emelkedik, ez magyarázhatja azt az ismert tényt, hogy 50 éves kor alatt a nők között 2-4-szer ritkábban fordul elő szívinfarktus, mint a férfiakban. Ez a védő hatás a klimax bekövetkeztével megszű­nik. Ezért került előtérbe, hogy női hormonok pótlásával fenntartsák a klimax előtti állapotot jellemző lipidszinteket. Ennek hatékonysága azonban a mellékhatások miatt újabban kérdésessé vált, ezért a jelenlegi felfogás szerint a kezelésben a vérzsírokat befolyásoló gyógyszerek adása az elsődleges.

Az 50 éves kor alatt a nők között 2-4-szer ritkábban fordul elő szívinfarktus, mint a férfiakban.
Az 50 éves kor alatt a nők között 2-4-szer ritkábban fordul elő szívinfarktus, mint a férfiakban.

A magas HDL-koleszterinszint komoly védelmet jelent – Ritka jelenség!

Az európai PROCAM-vizsgálatban közel 3 000 férfi közül a vizsgálat ideje alatt 73 főnél alakult ki szívinfarktus. Ezek 64%-ánál a HDL-koleszterinszint 0,9 mmol/l-nél alacso­nyabb volt, míg az egészségesek csoportjában ilyen alacsony-érték csak 18%-ban fordult elő. Megjegyezzük, hogy a magas, 1,6 mmol/l feletti HDL-koleszterinszint komoly védelmet jelent, sőt a ritka 2 mmol/l fölötti értéket még életmeghosszabbító betegségnek (longevity syndrome) is nevezik, mert az ilyen magas HDL-lel rendelkezőknél még idős korban is alig lehet érelmeszesedést találni, amint ezt boncolásokkal is igazolták. Sajnos, az ilyen állapot azonban rendkívül ritka.

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.