Magasvérnyomás kezelése

Hipertónia: a megelőzés kiemelkedő szerepe

A magasvérnyomás-betegséghez kapcsolódó vagy áttol függetlenül ható és a szív- és érrendszeri betegségek kialaku­lását elősegítő, azokat súlyosbító betegségeket és állapotokat, me­lyeket a hipertóniával együtt a korai érelmeszesedés kockázati ténye­zőinek tekintünk, azt mondhatjuk, hogy e tényezők igen gyakran-egymásra is hatnak, és sajnos minden esetben egymás káros hatását erősítik.

Visszafordíthatatlan károk elkerülése

Amikor azt mondjuk, hogy a magas vérnyomást idejekorán fel kell ismerni, és szükség esetén megfelelően kezelni kell, hogy az általa okozott és egy bizonyos idő után már vissza nem fordítható káros folyamatokat megakadályozzuk. Akkor nyilvánvaló, hogy ezt a küzdelmet nem lehet megvívni anélkül, hogy a többi kockázati tényezőt ugyanakkor fel ne derítenénk, és az életmód és táplálkozás megfelelő megváltoztatásával, szükség esetén gyógyszerekkel ne próbálnánk meg csökkenteni, ezek káros hatását a szívre és az ér­rendszerre.

Megelőzés. A komplex küzdelem lényege a megelőzés, amiben a ve­szélyeztetett egyénnek éppen olyan fontos szerepe van, mint az egészségügynek, sőt az egész társadalomnak.

Saját felelősség vállalása

Az egyén feladata és egyben saját érdeke, hogy életmódjával, táplálkozási szokásai­val ne segítse elő azoknak a káros állapotoknak és betegségeknek a kialakulását, melyek végső soron a saját egészségét fogják tönkre­tenni, a társadalom feladata viszont, hogy kellő felvilágosítással ide­jekorán felhívja az egyén különösen a veszélyeztetett egyén figyelmét e veszélyekre, lehetőséget adjon a veszély elleni küzdelemre, és szükség esetén biztosítsa a megfelelő gyógykezelést.

Mint később látni fogjuk (következő cikkekben), mindez leírva egyszerűnek látszik, megva­lósítani azonban igen nehéz, ennek ellenére természetesen nem mondhatunk le a megvalósításról, hiszen nemcsak a magunk, hanem a jövő generációjának sorsáról is szó van.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.