Orvosi tanácsok

A laparoszkópia jelentősége a hasi sebészetben

A gasztroenterológiai műtétek leg­nagyobb problémáját jelenti, hogy a szerveken végzett beavatkozások­hoz a hasfalat nagy területen kell megnyitni. A nagy hasfali metszés jelentősen megterhelő a beteg szervezetére, maga a beavatkozás a szervezet funkcióját rontja.

Ne stresszeljünk!

A hasüreg laparoszkópos képe stressz a betegség leküzdését nehezíti. A fájdalom, az elhúzódó gyógyulás, a sebzési szövődmények nagy száma, a műtétek utáni sérvek kialakulásának lehetősége mind olyan tényező, amely arra késztette a sebészeket, hogy minél kisebb metszéssel tudják a betegeket megoperálni. Először az úgynevezett mini laparotómiával próbálkoztak, de ez nem hozott átütő eredményt. Ezért volt óriási áttörés, amikor a sebészet figyelme a laparoszkópos beavatko­zások felé fordult.

Hogyan történik a vizsgálat?

A laparoszkópos sebészet lényege, hogy a beteg hasüregét első lépés­ben szén-dioxid gázzal felfújjuk, így úgynevezett pneumoperitoneumot készítünk. Ezt követően kis pontszerű metszéseken keresztül trokárokat vezetünk a hasüregbe. Az egyik trokárba egy optikát helyezünk, ezt egy kamerával és monitorral kötjük össze. A hasüregbe vezetett optika képe a monitoron jelenik meg és a hasüregről kétdimenziós teljes képet ad. A töb­bi behelyezett trokáron keresztül eszközöket (fogókat, ollókat, klipprakót stb.) juttatunk az operálandó területre, és ezek segítségével végezzük el a műtétet az adott szerven. A tevékenységet a monitor által mutatott kétdi­menziós kép közvetetten vezérli.

A laparoszkópia története

Az emberi testüregbe való betekintés, vagyis a laparoszkópia igénye na­gyon régen felmerült. A laparoszkópia atyja Kelling (1901) volt, aki hó-lyagtükörrel kutyán végzett hasüregi betekintést, azaz laparoszkópos vizsgálatot. A beavatkozást már ekkor pneumoperitoneum kialakításával végezte. A pneumoperitoneum a hasüreg levegővel, vagy semleges gázzal való felfújását jelenti. A hasfalat felemeli, és így a hasüregi szervek job­ban áttekinthetők. Az eljárást emberen először Jakobeus (1910) végezte és ő nevezte el laparoszkópiának. Mérföldkövet jelentett a magyar Dr.Veres János (1938) kapuvári orvos által kifejlesztett speciális tű, amellyel lehe­tővé vált a pneumoperitoneum biztonságos létrehozása. Használatának lényege, hogy a tű lumenében egy rugós betét van elhelyezve, amelynek a vége tompa és ezen van a gáz beömlő nyílása. A tű beszúrásakor, amikor ez a hasfalon áthalad és a hasüregbe jut, a hasfal által okozott ellenállás megszűnik, a tű tompa betétje előreugrik és óvja a beleket a tű hegyes vége által okozott esetleges sérülésektől. A tű hasüregbe helyezése után ezen keresztül töltik fel a hasüreget a szükséges gázmennyiséggel. Jelenleg a világon mindenütt, az összes laparoszkópos sebész első mondata az, hogy kérem a Veres-tűt a műtét elkezdéséhez. A világon Mühe (1985), Magyar­országon Kiss Tibor (1990) a Pécsi II. sz. Sebészeti Klinikán végezte el az első laparoszkópos epehólyag-eltávolítást. Az eljárás Magyarországon is rendkívül gyorsan terjedt el, ma már nincs olyan sebészeti osztály, amely ne rendelkezne laparoszkópos berendezéssel. Az epesebészeti beavatkozá­sokat a világban, majd Magyarországon is követte az úgynevezett „haladó laparoszkópos sebészet”, amely azt jelenti, hogy a laparoszkópos beavat­kozásokat a többi hasüregi szervre is kiterjesztették.

A laparoszkópos műtétek tárgyi feltételei

  1. Képalkotó egység. A laparoszkóp optikai rendszere, az optika, a kame­ra és a monitor minősége a képalkotásban meghatározó. A rendszer nagyít, így lehetővé teszi olyan képletek felismerését is, amelyeket nyitott műtéteknél nem láthatunk.
  2. Gázinszufflátor. A széndioxid hasüregbe való beáramlását biztosít­ja és automatikusan fenntartja a hasüregben létrehozott gáznyo­mást.
  3. Szívó-öblítő berendezés. A műtéti területről a vér elszívását és a terü­let mosását biztosítja.
  4. Speciális eszközök. Trokárok: A hasüregbe helyezve különböző he­lyekre pozícionálva lehetővé teszik az optika és a műtét elvégzésé­hez szükséges eszközök bejuttatását a műtéti területre. Fogó mű­szerek: Különböző szervek (epehólyag, gyomor, bél) megfogására és a szervek megfelelő pozicionálására használjuk. Vágó/koaguláló eszközök: Ollók, disszektorok, amelyek csatlakoztatva vannak nagyfrekvenciás monopoláris, vagy bipoláris készülékekhez. A szö­vetek szétválasztására és kisebb vérzések koagulációval való csilla­pítására használjuk. Az eszközök használata óvatosságra int, mert előfordulhatnak a műtéti területen kívüli szervek termikus sérülé­sei. Ezt kiküszöbölheti az úgynevezett ultrahangos vágó-koaguláló készülék, amely piezoelektromos kristály segítségével, nagyfrek­venciás rezgéssel hozza létre a koagulációt és a vérzéscsillapítást. A készülék alkalmas nagyobb erek lekötés nélküli összeforrasztá-sára is. Klippek, klipprakók: Műtét során átvágandó nagyobb erek lezárásra használjuk. Laparoszkópos tűfogó: A haladó laparoszkópos sebészetben szükséges az úgynevezett intrakorporális (testüregen belüli) varrás. Ehhez szükséges a trokárokon keresztül bevezethe­tő tűfogó.
  5. Laparoszkópos ultrahangkészülék. (A készülék hasonló a külső vizsgálathoz használt ultrahangkészülékhez, de ez rendelkezik egy speciális, a trokáron keresztül a hasüregbe vezethető transz-ducerrel. A laparoszkópos műtéteknél a hasüregi áttapintás nem lehetséges, ezért rendkívül fontos a műtét előtt elvégzett gondos kivizsgálás és az úgynevezett intraoperatív (műtét közbeni) di­agnosztika. A laparoszkópos transzducert a hasüregbe vezetve a különböző szervekre (máj, gyomor, epeutak, epehólyag, hasnyál­mirigy, lép, vékony- és vastagbél, vese, hashártya mögötti terület stb.) helyezve közvetlenül vizsgálhatjuk az esetleges kóros elvál­tozásokat.
  6. Vágó-varró gépek. Ezek lehetnek egyenes és körkörös gépek. A belek átvágására és a belek egyesítésére, a belek közötti összeköttetések elkészítésére kifejlesztett speciális eszközök. A varratot fémkapcsok behelyezésével biztosítják. Használatuk a laparoszkópos sebészet­ben fokozott jelentőséggel bír.
Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.