Orvosi tanácsok

A szív egészségét minden más tényezőnél jobban befolyásolja az életmód!

A világ legkülönbözőbb részein végzett vizsgálatok arról tanúskodnak, hogy a szív egészségét minden más tényezőnél jobban befolyásolja az életmód – ez azt jelenti, hogy nagyon sokat tehet e létfontosságú szerv károsodásának megakadályozásáért. A következőkben apró változtatásokat javasolunk, amelyek sokat számíthatnak.

Mérje meg a nyakát!

A legfrissebb kutatások szerint a nyak körfogata többet árulhat el a szívbetegség kockázatáról, mint a derékbőség. Amerikai kutatók azt találták, hogy a nyak kerületével arányosan nő a szív­betegség kockázata. Az amerikai nők átlagos nyakkörfogata 34,2 cm, a férfiaké 40,5 cm. A nyak „kövérsége” azt jelezheti, hogy a szív­re ártalmas zsírrétegek rakódtak le a szív és a máj körül.

Törekedjen napi 10 000 lépésre!

Ezt javasolják az amerikai szakértők a fitt felnőtteknek szívük egészségének megőrzé­sére. Remek ösztönző lehet egy lépésszámláló beszerzése, amellyel azután ellenőrizheti, hány lépést tesz meg naponta. A legtöbben alig 4000-et lépünk egy nap alatt, ami túl kevés ahhoz, hogy kellően megdolgoztassa a szívet. Az egészségügyi szakértők szerint az étrend mellett a mozgáshiány a szívprob­lémák legfőbb oka.

Tévézzen állva!

Jegyezzük meg! Minden, a képernyő előtt ülve töltött 2 óra 15 százalékkal növeli a szívbetegség kockázatát, mondják amerikai kutatók.

Álljon tehát fel – persze még jobb, ha kikapcsolja a készüléket, és inkább mo­zog. A kutatások szerint napi 20 perc mérsé­kelt intenzitású mozgás 14%-kal csökkenti a szívbetegségek kockázatát. A szívbetegség és a bármilyen okból való korai halál kocká­zata a duplájára nő azok esetében, akik na­ponta több mint négy órát töltenek a tévé vagy a számítógép képernyője előtt. Korlá­tozza tehát ezt az időt saját magánál és gyer­mekeinél is! Ha számítógéppel dolgozik, tart­son 60 percenként 10 perces aktív szünetet.

Számoljon!

Ha elosztja a kilogrammban kifejezett testsúlyát a méterben kifejezett testmagassága négyzetével, megkapja az úgy­nevezett testtömegindexet (BMI), amelyről a Glasgow-i Egyetem kutatói megállapították, hogy a legegyértelműbb jelzőszáma a szív je­lenlegi és jövőbeli egészségének.

BMI

Felnőttek esetében a 18,5 és 24,9 közötti BMI-érték számít nor­málisnak. a 25 és 29,9 közötti érték túlsú­lyosságot, az annál magasabb pedig elhízott­ságot jelez (kivéve, ha valaki nagyon izmos).

Ne aludjon túl sokáig!

A túl sok alvás árt a szívnek, állapította meg az amerikai Nyugat-virginiai Egyetem Orvosi Karának egy 2010-ben megjelent tanulmánya. Több mint 30 000 felnőtt vizsgálata során kiderült, hogy az éjjelente 9 óránál többet alvóknak több mint másfélszer nagyobb a kockázatuk a szívbetegség kialakulására. A legjobb­nak a napi 7 óra alvást találták, a leg­rosszabbnak pedig az 5 óránál kevesebbet: az alváshiányos személyek körében az átla­gosnak a duplája a szívproblémák kockázata.

Rágózzon!

Szíve érdekében szánja rá magát a dohányzásról való leszokásra, és kérje hozzá orvosa segítségét – az általa javasolt nikotinos tapaszok vagy rágógumik igen sokat számíthatnak. Szervezete oxigén­szintje már nyolc órával az utolsó szál elszí­vása után nőni, a vérkeringése pedig javulni kezd, s egy év után már 50 százalékkal kisebb lesz a szívbetegség kockázata. Ha öt éve nem dohányzik, lényegében már nem nagyobb a szívbetegség miatti idő előtti elhalálozás veszélye, mint a soha nem is dohányzók esetében.

Kerülje a szennyezett levegőt!

A sűrű forgalom kipufogógázai, a füst és a por mind növelik a szívroham kockázatát, de ha városban él vagy dolgozik, nehéz lehet elkerülni ezeket a tényezőket. Ha csak teheti, próbáljon a csúcsforgalmon kívüli időszak­ban utazni. Ebédidőben szökjön ki egy parkba vagy a folyópartra, és ha csak teheti, töltsön időt a városon kívül, a szabadban. Érdemes lehet kihasználni egyes szobanövé­nyek levegőtisztító hatását is. Az otthonában vagy irodájában nevelgetett megfelelő csere­pes növény – például fikusz vagy vitorlavirág – segít eltávolítani a szennyező anyagokat és jót tehet a szívének.

Legyen félig teli a pohara!

Az opti­misták körében kisebb a szívroham és a ke­ringési betegség okozta halálozás kockázata, mint a borúsabb életszemléletű emberek ese­tében. Egy 122, szívrohamon átesett férfi to­vábbi sorsát nyomon követő vizsgálat azt ta­lálta, hogy nyolc évvel a szívroham után a pesszimisták közül 21-en haltak meg, az opti­misták közül viszont csak hatan. a derűlátó hozzáállás tehát nemcsak boldogabbá tehet, hanem egészségesebbé is.

Dobjon el egy kavicsot!

A skót Iona-szigetre érkező látogatók szívesen követnek egy régi hagyományt: a tengerbe dobnak egy, a parton talált, az életük rossz dolgait jel­képező kavicsot, egy másik, a jövőt jelképező darabot pedig eltesznek. Ez a módszer az ag­godalmak ellen is hatásos. a problémákon való rágódás megnövelheti a kortizol nevű stresszhormon szintjét, ami összefüggésben áll a gyulladásos folyamatokkal és a szívprob­lémákkal.

Ha externalizálja (a külvilágba he­lyezi), „eldobja” vagy leírja belső gondjait, és utána foglalkozik velük, az sokkal jobb reak­ció. Ám ha nem tud megbirkózni a stresszel, vagy ha makacs szorongás kínozza, feltétle­nül keresse fel orvosát! A depresszió a duplá­jára növelheti a szívroham kockázatát.

Kapcsolja ki a számítógépet

Hogy otthona különleges, ellazulásra alkalmas hely legyen, ahová elmenekülhet az életében je­len lévő, a szívre ártalmas stressztől! Az aláb­bi tanácsok is segítenek abban, hogy békés menedékre leljen a napi aggodalmak elől.

  • Szüntesse meg a rendetlenséget!
  • Válasszon pihentető színeket!

Amikor pedig készen áll a lazításra:

  • Kapcsolja ki a telefonját!
  • Hallgasson olyan zenét, amelyet szeret!

Tanítsa az agyát!

Gondolatainak ellenőrzése is hozzájárulhat a szívproblémák kordában tartásához – derül ki egy, a Brit Szívalapítvány által idézett kutatásból. A tudósok frissen diagnosztizált szívbetegek egészségi állapotát vizsgálták, s azt találták, hogy a kognitív viselkedésterápiás (KVT) programban részt vevők (akik a konstruktí­vabb gondolkozás módját sajátíthatják el) szívrohamkockázata 41 százalékkal kisebb volt. Egyelőre nem tudják, pontosan hogyan is csökkenti a KVT a szívroham valószínű­ségét, de kutatók úgy vélik, hogy segít tudomásul venni és hatékonyabban kezelni az élet negatív eseményeit és csökkenteni a magas stressz-szintet.

Kérjek segítséget, ha kell!

Ha depressziós, a szíve is szenved. A tudósok szerint a hangulatzavarban, például depresszióban szenvedőknek kétszer nagyobb a kockázatuk a szívrohamra. Ezzel szemben egy idősek körében öt éven át foly­tatott vizsgálat azt mutatta, hogy a legbol­dogabbak kisebb valószínűséggel dohányoznak és nagyobb valószínűséggel mozognak rendszeresen – márpedig ezek a tényezők az egészséges étrenddel együtt bizonyítottan jót tesznek a szívnek. Ne éljen hát leverten, bezárkózva, kérjen szakértői segítséget!

Kerülje a híreket!

A gyakran kataszt­rófákról vagy ijesztő eseményekről szóló hírek szüntelen özöne igen káros aggodalmat és tehetetlenségérzést szülhet. Adjon némi pihenőt a szívének azzal, hogy néhány napig nem követi a híreket. Meg fog lepődni, mennyivel jobban érzi magát!

Mossa a fogát!

A szája nagyon távol esőnek tűnhet ugyan a szívétől, ám ha elha­nyagolja fogait, azzal a szívét – és az életét – is veszélybe sodorhatja. Az ínybetegség egyik legfőbb oka a rossz szájhigiéné. Ilyenkor alacsony szintű gyulladás keletkezik, amely a szívbetegség egyik komoly rizikótényezője. A vizsgálatok szerint a fertőzött ínyű szemé­lyek szívrohamkockázata kétszer nagyobb, mint az egészséges ínyűeké. Az ártalmas ínygyulladás ellen védekezzen a következő módszerekkel.

  • Mosson fogat naponta kétszer legalább két percen át (lehetőleg elektromos fog­kefével), és használjon fogselymet vagy interdentális fogkefét (fogköztisztítót) is!
  • Cserélje újra fogkeféjét két-három havonta!
  • Járjon rendszeresen fogorvoshoz ellenőrzésre!

Hallgasson a szívére!

Gyakran érzi gyorsnak vagy szabálytalannak a szívverését? Ez a pitvarfibrilláció (PF) egyik tünete lehet – egy gyakori szívritmuszavaré, amely a szél­ütés (stroke) fő kockázati tényezői közé tarto­zik. A Brit Szélütés Szövetségnek ezernél is több laikus és ezer családorvos körében vég­zett felmérése szerint a megkérdezettek döb­benetesen nagy hányada, 66 százaléka nem ismerte ezeket a jeleket.

A szervezet azt állít­ja, hogy a PF időben elkezdett kezelésével évente mintegy 4500 ember esetében lehetne megelőzni a súlyos szélütést. A szívritmus és annak szabályossága a pulzus nyakon vagy csuklón való kitapintásával ellenőrizhető. Forduljon orvoshoz, ha szívverése szabályta­lan vagy nagyon gyors (nyugalomban is több percenként 140-nél), vagy ha olyan egyéb tüneteket tapasztal, mint a szívdobogás, lég­szomj, szédülés vagy gyengeség.

Oltassa be magát influenza ellen!

Ez csaknem ötödével csökkentheti a szív­roham kockázatát! Télen gyakoribbak a szív­rohamok, és a vizsgálatok szerint összefügge­nek az egy-két héttel korábban lezajlott fertőzésekkel, így az influenzával. A rizikó még nagyobb azok esetében, akiknek eleve van valamilyen szívpanaszuk: az ő szívro­hamkockázatuk négyszer nagyobb is lehet a fertőzést követően.

Hiszi, vagy sem! Dagadó derekak

A SizeUK felmérése az 1950-es években 70 cm-nek találta a brit nők átlagos derékbőségét – a mai átlag ezzel szemben több mint 86 cm. Bár a férfiderékbőségről nincs ehhez hasonló régi adat, a statisztikák azt mutatják, hogy az elmúlt 50 évben szépen gyarapo­dott a pocakunk. Ez rossz hír a szí­vünk egészsége szempontjából, mivel a hasi zsírfeleslegből gyulla­dáskeltő vegyületek szabadulnak fel, amelyek szerepet játszanak az arté­riák beszűkülésében és elzáródásá­ban, s ezáltal a szívroham veszélyét is növelik.

Szívgyógyító kígyóvér?

A burmai piton vére rejtheti egy új szív­gyógyító kezelés titkát. Amikor ezek a kí­gyók jóllaknak, szívük akár 40 százalékkal megduzzadhat, de aztán elképesztő mó­don minden károsodás nélkül visszaválto­zik normális méretűvé. Az emberben a megnagyobbodott szív mindig ártalmat jelez. A Coloradói Egyetem tudósai megállapították, hogy a kígyóvér zsírsavak ha­tásos keverékét tartalmazza, s úgy vélik, ezek védhetik meg a szívet a nagyobbodás okozta károsodástól.

Miért tesz jót a nevetés?

A kutatók szerint egy kiadós nevetés jót tesz a szívnek, mivel ilyenkor kitágulnak az erek, s ez mintegy 25 százalékkal fo­kozza a véráramlást. Ez egyenértékű egy parkban tett séta vagy egy koleszterin­szint-csökkentő gyógyszeres kúra hatásá­val. Annyira jót tesz, hogy a szakértők mindenkinek napi 15 perc nevetést java­solnak. Nézzen vicces filmet, vagy men­jen el egy stand-up komikus előadására! Bármi, ami megnevetteti, a szívét is jobb kedvre deríti.

Meglepően egyszerű? Hűtse le magát – gyorsan -, hogy lelassítsa zakatoló szívét!

Hevesen dobogó szíve lecsillapítására lo­csoljon hideg vizet az arcára, vagy terít­sen rá néhány percre hideg vízbe áztatott kendőt! A szervezet hideg vízre adott ter­mészetes reakciója lassíthatja a szívverést.

Emellett megpróbálkozhat még a következőkkel:

  • Vegyen mély lélegzetet – addig szívja be a levegőt, amíg többre már nem képes, majd fújja ki olyan gyorsan, ahogy csak tudja.
  • Ezt ismételgesse, amíg azt nem érzi, hogy lassul a szívverése.

Vegyen nagyon mély lélegzetet, hogy több oxigén jusson az agyába, s normálisra álljon vissza légzésének ritmusa. A sima mélylégzés ehhez nem elég.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.