Rákmegelőző életmód

Rák – Hol kaphatunk segítséget?

Amikor kézhez kapjuk a zárójelentést a végleges diagnózis­sal, el kell dönteni, hol találjuk a legjobb orvost, hol kapha­tunk optimális kezelést, melyik kórház számunkra a leg­megfelelőbb. Hol találjuk meg mindezt? Hová forduljunk a problémánkkal? Milyen kezeléstől várható a legjobb eredmény?

Természetesen mindenki azt szeretné, hogy a lehető legjobb kezelést és orvosi ellátást kapja. Ha kiderül, hogy rákunk van, az akkora stressz, hogy nem biztos, hogy képesek vagyunk megfelelő döntést hozni. Beszéljük át a teendőket lépésről lépésre a kezelőorvosunkkal.

Mondjuk el neki nyíltan kívánsá­gainkat, aggodalmainkat és a kezelés módjával, az intézménnyel és a személyzettel kapcsolatos gondjainkat. Egész biztosan megérti ezeket, és megfelelő tanácsokkal szolgálhat. Ha ő maga nem tudja elvégezni a szükséges kezelést, átirányíthat minket egy másik orvoshoz, aki rendelkezik a megfelelő szaktudással és eszközökkel. Végül is ő ismeri a kórtörténetünket a legap­róbb részletekig, így az ő tanácsa nélkülözhetetlen.

Jegyezzük meg! Az orvos a beteg első számú partnere a gyógyulásban. A kezelés sikerének egyik előfeltétele a nyitott orvos-beteg viszony.

A kezelésre vonatkozó végső döntést kezelőorvosunk­kal szorosan együttműködve kell meghozni. Legyünk kritiku­sak! Tegyünk fel neki kérdéseket és használjuk ki a szaktudá­sát, miközben tárgyilagosan megbeszéljük vele a helyzetet. Az orvos-beteg viszony ilyenkor teljesen más hangsúlyt kaphat. Vannak olyan szakemberek, akik kezdetben talán tartózkodób­bak vagy egyenesen elutasítók a kérdésekkel szemben.

Ám ők is kénytelenek tudomásul venni, hogy új helyzet alakult ki, s a betegnek sem használ a tartózkodás vagy az orvos túlzott tisztelete, hiszen végső soron az egészségéről és az életéről van szó. Ha azonban úgy érezzük, hogy nincs bizalmunk orvo­sunkhoz, fontoljuk meg, nem kellene-e valaki máshoz fordulni.

A legjobb orvos

A diagnózis felállítása után az orvos és a beteg sok időt tölt egymás társaságában – ilyenkor lényeges szerepet játszik mind az orvos szaktudása, mind a kettejük közötti kapcsolat. De milyen alapon formáljunk véleményt az orvosunkról? Alapvető fontosságú, hogy meg legyünk győződve a szaktudásáról és minden helyzetben megbízzunk benne.

A döntés megkönnyí­tése érdekében tegyük fel magunknak a következő kérdéseket:

 • Rendelkezik az orvos megfelelő képesítéssel és/vagy tapasz­talattal a rák gyógyítása terén?
 • Együttműködik más specialistákkal?
 • Meghallgat minket? Foglalkozik a kérdéseinkkel és az aggo­dalmainkkal?
 • Érthetően elmagyarázza a betegséggel kapcsolatos helyze­tünket és a kezelési lehetőségeket?
 • Nyílt és őszinte? Beszél a kockázatokról és a mellékhatások­ról is?
 • Felvilágosít a különböző terápiás lehetőségekről és/vagy eljárásokról?
 • Átengedi nekünk a végső döntést abban, hogy kérünk-e egy bizonyos kezelést, vagy sem?
 • Beszél a kilátásokról?
 • Mik az elképzelései a kezelésről, a gondozásról és az azokat követő rehabilitációról?
 • Számíthatunk mindenkor a tanácsára és a segítségére? For­dulhatunk hozzá bármikor a panaszainkkal vagy a szövőd­ményekkel kapcsolatban?

Másik vélemény

Ne féljünk megkérdezni másik orvost is, hiszen az egészsé­günkről és az életünkről van szó. Megtörténhet, hogy a diag­nózis téves, vagy nem vettek számba egy újabb kezelési lehető­séget. Bármennyire lelkiismeretesek és felelősségteljesek az orvosok, ők is csak emberek. Egy új állásfoglalás megerősíthet minket a kezelési mód kiválasztásában vagy netán elutasításá­ban.

Az alábbi esetekben lehet szükség második véleményre:

 • Nem vagyunk biztosak abban, hogy a javasolt terápia megfelelő számunkra.
 • Nem bízunk (többé) az orvosunkban.
 • Ritka típusú rákban szenvedünk.
 • Nem sikerült egyértelműen megállapítani a primer daganat helyét.

Nem muszáj más véleményét is kikérni: lehet, hogy segít a döntésben, de az is, hogy inkább akadályoz. Egy második vagy akár harmadik vélemény kizárólag lehetőség, amelyet igénybe lehet venni. Ha viszont közvélemény-kutatást rende­zünk a különböző orvosok között, annak több a kára, mint a haszna.

Kórházak és terápiás központok

A világhálón tájékozódhatunk a kórházak és a klinikák felől. Az onkológiai centrumok feladata a rák kezelése a legmoder­nebb eszközökkel, s egyben olyan tudományos vizsgálatokat is végeznek, amelyek eredményei segítik a rák megelőzését, diag­nosztikáját és kezelését. Az adott régióban a centrumok meg­szervezik a rákbetegek optimális ellátását.

Jegyezzük meg! Az onkológiai központok kellemes környezetet nyújtanak, amely távol áll a steril kórházi légkörtől. Ilyen körülmények között könnyebb legyőzni a betegséget.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.