Stresszkezelés

Az emberi kapcsolatok stresszoldó szerepe

A családi és baráti kapcsolatok fontosságát sohasem szabad alábecsülni, hiszen a biztos háttér lelki támaszt jelent, rengeteg öröm forrása, és számos élettani előnye is van: erősíti az immunrendszert, és a magas vér­nyomás ellen hat. A kutatók azt is kimutatták, hogy aki jó viszonyt ápol másokkal és rendszeres társasági életet él, kevésbé van kitéve a stressznek és az abból eredő betegségeknek, mint a magányosok. Az is nyilvánvaló, hogy a kapcsolatoknak nem a száma, hanem a minősége számít.

Immár tudományosan bizonyított tény, hogy a barátaink és szeretteink által nyúj­tott támogatás igen jótékonyan befolyásolja a szív-ér rendszert, a hormon­háztartást, az immunitást, a vérnyomást és a koleszterinszintet. Elősegíti tehát az egészség megőrzését, és végső soron hosszabb életet tesz lehetővé.

Igaz, hogy mindenkinek szüksége van olykor az egyedüllétre, de leg­alább ilyen lényeges annak felismerése, mennyi pozitívummal jár, ha időt és energiát fordít valaki személyes kapcsolatai ápolására. A következőkből részletesebben is kiderül, hogy miért.

Kölcsönösség

Nagyfokú stressz idején szinte természetes reakció, hogy igyekszünk min­denkit kerülni. Ennek oka, hogy ilyenkor az ember képtelennek érzi magát a kommunikációra, a környezetéhez való alkalmazkodásra. Márpedig ez egy ördögi kört indít el. Minél inkább begubózik valaki, annál jobban elszigete­lődve érzi magát, és annál kevésbé nyílik meg másoknak. Csakhogy ezzel éppen a segítség lehetőségét utasítja el. Az, akihez lelki támaszért fordul, érté­kesnek és hasznosnak fogja érezni ma­gát, s joggal hiheti, hogy amikor ő kerül bajba, számíthat Önre.

A többség hajlamos a kapcsolatait adottnak, állandónak venni, legfőképp a hozzá közel állók vonatkozásában. Elvárja, hogy „magától” (bármiféle ener­giaráfordítás, figyelmesség vagy ösztön­zés nélkül) életben maradjanak, sőt gyümölcsözzenek társas viszonyai. Pedig ezeket is ápolni kell, különben fennáll a veszély, hogy elsorvadnak.

Fontos a kapcsolatépítés

A támaszt nyújtó baráti kör vagy kapcsolat­rendszer kialakítása egyrészt kitűnő’ élet­vezetési stratégia, másrészt elsőrendű befek­tetés. Bizonytalanságokkal teli világunkban ugyanis sok minden, amire az ember önbe­csülése és érzelmi, anyagi biztonsága épül, egyik napról a másikra összeomolhat (állás­vesztés, válás, anyagi csőd stb.). Ám az erős kötelékek többnyire kiállják az idő próbáját, és krízishelyzetekben vigaszt nyújtanak.

Barát a bajban

A kutatások kimutatták, hogy stressz hatására a férfiak elöntő hányada vissza­húzódik, nem szívesen beszél, zárkózott lesz és felhalmozza magában a feszültsé­geket. Ezzel szemben a nők hajlamosak inkább egyre nagyobb és nagyobb fele­lősséget vállalni magukra. Óriási erőfeszí­téseket tesznek, hogy a nehézségek elle­nére az életük és a család élete is olyan legyen, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Ez – talán mondani sem kell – hihetetlenül kimeríti őket. Mind­két reakció szélsőséges és káros, mert csak súlyosbítja a problémát, ahelyett, hogy enyhítené.

Itt kapnak szerepet a jó barátok és a családtagok, akik hozzájárulhatnak a világos helyzetértékeléshez és az elvo­natkoztatáshoz. Támaszt és lelkierőt nyújtanak már pusztán azzal, hogy el lehet mondani nekik a bajokat, mert meghallgatnak. Úgy érzi, hogy minden összeesküdött Ön ellen? Keresse azok társaságát, akiket szeret és akikben megbízik, hogy erőt meríthessen belőlük. Ha van segítség, miért küzdene egyedül a stresszel?

Barátok az egészségért

Egy 2300 szívbeteg férfi bevonásával vég­zett vizsgálat kimutatta, hogy hatszor gyakoribb az idő előtti elhalálozás azoknál, akiknek az élete feszültség teli és alig van barátjuk, mint azok esetében, akiket keve­sebb stressz ér és sokan vesznek körül. Számos más kutatás is igazolja, hogy a tá­maszt nyújtó ismeretségi kör hatékonyan segíti a betegségből való felépülést.

Külö­nösen érdekes annak a BBC-s angliai felmé­résnek az eredménye, amelyet Lord Winston professzor és politikus vezetett. Kiderült, hogy férfiak esetében a barátok hiánya komolyabban fenyegeti az egészséget, mint a dohányzás. Bármilyen nehéz helyzetbe is kerül valaki, nem szabad tehát elhanyagolni a társas kapcsolatok ápolását.

Mit nyújt egy jó kapcsolat?

 • összetartozást
 • önbizalmat
 • támaszt
 • fokozott stressztűrést
 • lelkierőt
 • bátorságot
 • önbecsülést
 • motivációt
 • örömöt és elégedettséget
 • lehetőséget a problémák megbeszélésére
 • jókedvet
 • pihenést, lazítást, felüdülést

Mit válthat ki egy rossz kapcsolat?

 • depressziót
 • szorongást
 • elszigetelődést
 • önbizalomhiányt
 • a stressztűrés romlását
 • lelki sivárságot, kiüresedést
 • elbizonytalanodást
 • kisebbségi komplexust
 • negatív énképet
 • feszültséget és boldogtalanságot
 • elmagányosodást
 • irigységet

Családi élet

Érdemes végiggondolni, hogy különféle ürügyekre hivatkozva hányszor mondta már azt az Önhöz közelállóknak, nincs ideje rájuk. Előfordult-e, hogy fáradtság miatt semmi kedve nem volt velük lenni, mondjuk együtt elmenni valahová? Aztán amikor mégis erőt vett magán és csatlakozott hozzájuk, milyen jól érezte magát, sőt a fáradtsága is elillant.

Íme, néhány javaslat, miként szánhat több időt a szeretteire:

 • Bejegyzés a naptárban. Talán túl formálisnak tűnik, de nem árt a családi együttléteket dátum­szerűen előre beírni a noteszbe, naptárba. így az az időpont már foglalt lesz, és nem szervez­het rá egyéb programot. Tartsa is magát ehhez, s tekintse úgy, hogy a családi program elhalasz­tására csak igen nyomós indokkal kerülhet sor.
 • Beszélgetések ideje. Szánjon időt arra, hogy barátaival, rokonságával, társával megtárgyal­hassák a dolgokat. De ezt ne úgy tegyék, hogy csak ülnek együtt a moziban, otthon a tévé előtt majszolják a pattogatott kukoricát, vagy isznak és táncolnak egy zsúfolt szórakozóhelyen. Ilyen miliőben nincs mód tartalmas beszélgetésre, amely pedig minden társas kapcsolat alapja.
 • Legyen kezdeményező, és szervezzen össze­jöveteleket egy finom étel meg esetleg egy kis bor mellett. A diskurálás közös falatozással és iszogatással egybekötve esik a legjobban, akár otthon kerül rá sor, házi készítésű egyszerű va­csorával vagy rendelt étellel, akár egy kellemes kisvendéglőben. Mivel erősítik a baráti köteléke­ket és az összetartozás érzését, feltétlenül kap­janak elsőbbséget az efféle programok.
 • Ragaszkodjon a közös vacsorákhoz, mégpe­dig az étkezőasztalnál, nem a tévé előtt, tálcával az ölükben. Ha nincs is mód rá mindennap, leg­alább hetente egy-két estén iktassák be a csalá­di együttlét e meghitt formáját. Természetesen a közös ebédek is fontosak, de legtöbbünknek erre csak hétvégén van lehetősége.
 • Beszélje rá párját vagy gyermekét, hogy Önnel együtt vegyen részt valamilyen elfoglalt­ságban. Járjanak együtt sportolni, nyelvórára vagy tanfolyamra. Ez különösen akkor hasznos, ha egyébként kevés idejük jut egymásra.
 • Tudatosítsa, hogy a szituáció, amely erősen igénybe veszi, nem tart örökké, és az Önre ne­hezedő nyomás – kisgyermekre vigyázás, idős rokon ápolása stb. – enyhülni fog. Így könnyebb lesz a helyzetet elfogadni. Nagy leterheltség ide­jén ne állítson ugyanolyan követelményeket maga elé, mint amikor könnyebben mennek a dolgok.
 • Ne legyen maximalista! Nagyon sok a teen­dője? Inkább a lécet engedje lejjebb, ne a csa­ládja rovására próbáljon mindent elvégezni. Nem dől össze a világ, ha egyszer nincs ideje kitakarítani vagy kivasalni, mint ahogy a barátai sem fognak megharagudni, ha most egyszerűbb vacsorával várja őket, mint szokta.
 • Használja ki a modern kor előnyeit, és amit csak lehet, interneten rendeljen meg. A házhoz szállítás ugyan pluszköltséggel jár, de az elfog­lalt ember életminőségét nagyban javíthatja, ha legalább a vásárlással nincs gondja, és a felsza­baduló időt a családdal, barátokkal töltheti.
 • Vegye igénybe mások segítségét, ha csak így juthat szabad időhöz. Időnként bízza a gye­reket bébiszitterre vagy egy családtagra – el­végre a szülőnek is kijár egy kis szórakozás a barátokkal. Az ismerősi körben van zsebpénz­re vágyó fiatal? Kérdezze meg, elvégezne-e néhány ház körüli munkát Ön helyett.
 • Számolja ki, belefér-e a családi költségve­tésbe egy takarítónő. A kiadásért cserébe nem saját kezűleg kell hétről hétre kisuvickolni a la­kást, s az így megspórolt időt családi progra­mokra, társas összejövetelekre lehet fordítani.
 • Vonja be a gyerekeket is a házimunkába.
 • A tinik is igénylik (bár soha nem vallanak be), hogy a szüleik foglalkozzanak velük. A közös tevékenykedés oldott légkört teremt a bizalmas beszélgetéshez, amire különben nem sok alka­lom nyílik. Lehetőséget ad arra, hogy közelebb kerüljenek, jobban megértsék és megismerjék egymást. Ez minden emberi kapcsolatra igaz.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.