Veszélyes vagy biztonságos

Káros a tetoválás? Meg tudunk-e tőle később szabadulni?

A képzett szakember által, steril eszközökkel, higiénikus körülmé­nyek között végzett tetoválás viszony­lag biztonságosnak tekinthető. Ne feledjük azonban, hogy a tetoválás ma­radandó, hiszen a művelet során tartós festékanyagokat juttatnak a bőrbe. El­távolítása ugyan megoldható, ám sok­ba kerül, fájdalmas, és gyakran az eredmény elmarad a várakozásoktól.

A tetoválásnak egyéb hátrányai is vannak. Egyes embereknél a bevitt fes­tékek azonnali vagy később jelentkező, fájdalmas allergiás reakciókat válthat­nak ki. A legsúlyosabb veszélyt azon­ban a nem megfelelően sterilizált tűk és a nem kellően higiénikus munkakö­rülmények jelentik, mivel ezek miatt súlyos fertőző betegségeket kaphatunk el (hepatitis B-t, AIDS-t). Mágnesesre­zonancia-vizsgálat (MRI) során a teto­válással bevitt festékanyagokban lévő fémek égető fájdalmat és duzzanatot okozhatnak.

Nincs könnyű visszaút

A tetoválás során a festéket apró tűszúrások sorozatával juttatják a bőrbe, kb. két millimé­ter mélyre, és ezzel belülről színezik a bőrt. Az eljárás fájdalmassága a tetoválás helyétől, a minta nagyságától és a tetoválást végző ügyességétől függ. A beavatkozás után 7-10 napig tartó gyógyulási folyamat következik, amely idő alatt az érintett terület bevarasod-hat vagy hámlani kezdhet. Nagyon fontos, hogy ezalatt tisztán és nedvesen tartsuk.

A tetoválások egy életre szólnak. Bár többféle módszert kidolgoztak az eltávolítá­sukra, ezek eredményessége változó. Sok éven át csak a plasztikai műtét és a bőrabrá-zió volt a lehetséges megoldás. A műtét során kimetszik a tetoválást, majd a seb két szélét összevarrják. Az abrázió lényegében a bőr le-csiszolását jelenti: igen fájdalmas módszer, és a tetoválás helyén csúf sebhely marad.

Ujabban lézersugárral parányi darabokra zúzzák szét a bőrbe bevitt nagy festékszem­cséket; ezekkel a kis darabkákkal azután már az immunrendszer is meg tud birkózni. Ám ez sem tökéletes megoldás. A lézer jobban hat a sötét festékszemcsékre, mint a világosakra, és egyes esetekben előfordulhat, hogy a mintát a kezelés nem világosabbá, hanem sötétebbé te­szi. A lézeres eltávolítás igen drága, mivel néha akár tíz kezelésre is szük­ség lehet. így az eltávolítás sokszoro­sába kerülhet annak, mint amennyiért a mesterművet készíttettük.

Néhány szó a festékekről

A tetováláshoz használt festékek vagy fémoxidokból (pl. krómoxidból) ké­szülnek, vagy szintetikus anyagúak. Kérdezzük meg a tetoválómestertől, milyen festéket használ, és írjuk fel az adatokat (beleértve a gyártót és a gyár­tási számot is), hátha később allergiás reakció lép fel. A bőrgyógyász haté­konyabban tud kezelni, ha pontosan tudja, milyen anyag váltotta ki a reakciót.

Néhányan arra panaszkodnak, hogy a te­tovált bőrfelület fényérzékeny, de egyelőre nincs tudományos bizonyíték arra vonatko­zóan, hogy a tetoválás hosszú távon hatással lenne a bőr UV-érzékenységére.

Minta veszély nélkül

A tetoválás viszonylag biz­tonságos, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem jár semmilyen veszéllyel. Jó né­hány hepatitis ö fertőzésről bizonyosodott be, hogy egy tetováló stúdióból szárma­zik. Olykor a nem megfelelően fertőtlenített tíí a fertőzés forrása. A veszély csökken­tése érdekében a tetoválást végzőknek gondoskodni kell:

  • autoklávról (hővel sterilizáló berendezés),
  • egyszer használatos tűkről, amelyeket átszúrhatatlan csomagolásban dobnak el.
  • Az összes felhasznált esz­köz fertőtlenítéséről két ügyfél tetoválása, sőt egy­azon ügyfélen készített két tetoválás között is.
  • A tetoválást végző alapo­san mossa és szárítsa meg a kezét, majd húzzon gumi­kesztyűt, a berendezéseket pedig takarja le műanyag védőfóliával.
Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.