Veszélyes vagy biztonságos

Stressz mennyire káros?

A stressz számos álruhában jelentkezik: bosszúság, szorongás, félelem, munka­helyi és családi feszültségek, szomorúság és öröm, unalom, túlterheltség. A stressz az élet természetes velejárója; az egészségünket az befolyásolja, hogyan reagálunk rá.

A stressz feszültséget jelent, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz dolog váltja-e ki. A negatív élmények – munkahelyi gondok, forgalmi dugók, otthoni veszekedések, válás vagy állás elvesztése – nyilvánvalóan komoly stresszt okoznak. De még az olyan pozitív események is, mint egy új állás, a házasság, a lakásvásárlás vagy a gyermek születése, komoly megterhelést jelenthetnek. A feszült­ségre adott reakció megemelheti a vérnyo­mást, és ha az állapot krónikussá válik, akkor súlyosabb gondokat, pl. szívbetegséget okoz­hat. Ezért fontos, hogy megtanuljuk helyesen kezelni a stresszt.

Jegyezze meg! Hány telefon csönghet egy­szerre? Lehet persze stressz nélkül is sokat dolgozni, főként ha lehetőségünk van döntéseket hozni, új készségeket tanulni, a munkatársakkal kikap­csolódni és előrelépni a pályánkon.

Rendező

Stresszgyorsteszt

Ha az alábbi kérdések közül tizennégyre vagy többre válaszolunk igennel, akkor nem árt csökkenteni az életünkben a stresszt.

 • Elhanyagolja a táplálkozást?
 • Mindent egymaga akar meg­csinálni?
 • Könnyen felidegesíti magát?
 • Irreális célokat tűz maga elé?
 • Igaz, hogy nem nevet azon, amit mások mulatságosnak találnak?
 • Gorombán viselkedik?
 • Mindenből nagy ügyet célnál?
 • Másoktól várja, hogy elintézzek a dolgokat?
 • Szokott arra panaszkodni, hogy mennyire szétszórt?
 • Elkerüli azokat, akik máéként gondolkoznak, mint ön?
 • Úgy véli, a dolgokat csak egyfé­leképpen lehet jól megcsinálni?
 • Elhanyagolja a testmozgást?
 • Túl keveset pihen?
 • Használ altatókat az orvosa megkérdezése nélkül?
 • Kevés olyan kapcsolata van, amelyben támaszra találhat?
 • Dühíti, ha várnia kell?
 • Figyelmen kívül hagyja a stressz tüneteit?
 • Gyakran halogatja a teendők elvégzését?
 • Igaz az, hogy nem szán időt a lazításra?
 • Szeret pletykálni?
 • Egész nap rohan?
 • Elfojtja az érzelmeit?
 • Sokat panaszkodik múltbeli sérelmek miatt?
 • Fél otthagyni a zsúfolt, zajos környezetet?

Harcolj vagy menekülj

A szervezet stresszre adott válasza a túlélési ösztönön alapul. Ez az ún. „harcolj vagy menekülj” reakció. Az idegrendszer mindkét esetben felfokozott tevékenységbe kezd. A mellékvesében két hormon szabadul fel.

A mérhető stressz

Az eredetileg Holmes és Rahe által 1967-ben kidolgozott skála pontokat rendel egy sor pozitív és negatív, stresszt kiváltó történéshez. A pontok száma az adott esemény súlyosságától, valamint az utána szükséges regenerációs időszak hosszától függ. Minél nagyobb a pontszám, an­nál nagyobb stresszt okoz az adott történés. Ha az elmúlt évben az alább felsoroltak közül egy vagy több eseményt átéltünk, megnőhet a stresszel összefüggő betegségek kockázata.

Esemény vagy helyzet
Gyermek halála123
Házastárs halála119
Szülő halála100
Válás96
Állás elvesztése (kirúgás)79
Súlyos betegség vagy sérülés74
Közeli barát halála70
Elbocsátás( leépítés miatt)68
Terhesség67
Jövedelemcsökkentés60
Szülők válása59
Jelzálog miatt ingó vagy ingatlan vagyon lefoglalása58
Nyugdíjba vonulás52
Házasság50
Más településre való költözés47
Szexuális problémák44
Unoka születése43
Személyes tulajdon elveszítése vagy károsodása43
Gyermek elköltözése41
Jövedelemnövekedés38
Jelentős összegű vásárlás37
Nagy siker36
Munkaidő vagy munkakörülmény megváltozása35
Gondok a főnökünkkel29
Étkezési szokások jelentős megváltoztatása27
Jelentős fogászati beavatkozás26
Nyaralás24

Nyomás alatt

A stresszel teli életmód – amelynek része lehet a sok feszültséggel járó, de döntéseket lehetővé nem tevő munka, a családtól és ba­rátoktól való elszigetelődés, valamint a rend­szeres testmozgás hiánya – különböző beteg­ségeket idézhet elő. Rövid távon a stressz pl. fej- és hátfájást, álmatlanságot okozhat. Ennél azonban sokkal riasztóbbak azok a ku­tatási eredmények, amelyek szerint a stressz hosszabb távon olyan súlyos állapotok kiala­kulásához járulhat hozzá, mint a cukorbeteg­ség, az emlékezetzavar, az immunrendszer működési zavara és a csökkent csontsűrűség. A terhesség alatt a kismamát érő stressz káros hatással lehet a magzat korai fejlődésére. De ezzel még nincs vége a stressz és a betegségek közötti összefüggések sorának:

 • Meghűlés. A munkával összefüggő stressz jelentősen rontja az im­munrendszer működését. A nagy munka­helyi nyomás következtében könnyebben kapjuk el a náthát (és más betegségeket).
 • Szív- és érrendszeri betegségek. A Rocke­feller Egyetem kutatói megállapították, hogy a hosszabb időn át tartó magasabb napi stresszterhelés rontja a szellemi és fizikai teljesítőképességet, és növeli a szív­es érrendszeri betegségek kockázatát.
 • Szívinfarktus. A Duke Egyetem kutatói szívbetegek vérkeringését vizsgálták. A kí­sérleti alanyoknak matematikai számítá­sokat kellett időre elvégezniük, és szakér­tők előtt kellett előadást tartaniuk anélkül, hogy elég időt kaptak volna a felkészülés­re. Erre sokan a szív vérellátásának átme­neti romlásával reagáltak: e személyeknél nagyobb volt a valószínűsége annak, hogy a jövőben szívinfarktust kapnak.

Nyugi!

A stressz nem feltétlenül egészségtelen. A mindennapi életben bizonyos mennyiségű stressz ösztönző hatású lehet, és segít abban, hogy készek legyünk alkalmazkodni az új helyzetekhez. De ha a stressz árt nekünk, akkor tanuljuk meg, hogyan kerülhetjük el. Az életmód, a személyiség, sőt még az örökletes tulajdonságok is hatással vannak arra, milyen érzelmi és élettani választ adunk a stresszre. Ám a válaszok módosíthatók, ha változtatunk a viselkedésünkön, a hozzáállá­sunkon és a relaxációs módszereinken. Az alábbi ötletek segítenek megbir­kózni a stresszel.

 • Döntéshozás. Komoly kocká­zati tényező a stresszel összefüggő betegségek szempontjából, ha a mun­kánk nem ad lehetőséget önálló döntéshozatalra. Ha ezen a területen sehogyan sem sikerül valamilyen mértékű irá­nyító szerepre szert tennünk, akkor legalább valami más te­vékenységben, pl. a hobbink­ban igyekezzünk döntési helyzetbe kerülni.
 • Fontos a pihenés. Nem biztos, hogy akkor dolgozunk hatéko­nyan, ha sok időt töltünk munkával. Még a legnagyobb hajtások idején is próbál­junk meg hetente legalább néhány nyu­godt estét biztosítani magunknak. Emel­lett minden órában pihenjünk öt percet.
 • Ne vállaljunk mindent! Tanuljunk meg nemet mondani, és ne vállaljunk több fel­adatot, mint amennyit el tudunk végezni. Hagyjuk el a felesleges dolgokat. Legyünk képesek átadni másnak a feladatokat.
 • Rugalmasság. Vegyük tudomásul, hogy a magánéletünkben és a munkánkban is előfordulnak hibák, és hogy senki sem tökéletes – még mi sem. A vitákkal csak fokozzuk a stressz hatását.
 • Egyszerre csak egy dolgot! Ha úgy érez­zük, hogy összecsapnak fejünk felett a hullámok, készítsünk listát a teendőink­ről, és először a legfontosabbakkal foglal­kozzunk.
 • Társas kapcsolatok. Minél több baráti kapcsolatot ápolunk, annál kevésbé érez­zük feszültnek magunkat, és annál kisebb lesz számunkra egy sor betegség kockáza­ta. Ha nehezünkre esik másokkal megosz­tani az érzéseinket, vezessünk naplót.
 • Foglalkozzunk a kutyánkkal! A házi kedvenccel való foglalkozás megnyugtató.
 • Mozogjunk! A testmozgás a stressz egyik legjobb ellenszere. Eltereli a figyelmünket a gondjainkról, és enyhíti a szorongást.

Hogyan küzdjünk meg a stresszel?

A stressz önmagában is elég egészségtelen, de még rosszabbá tehetjük azzal, ahogyan kezeljük. Az alko­hol, a kábítószerek, a ciga­retta, a zajos gyorséttermek és egyéb „bűnök” átmeneti­leg menekülést kínálhatnak ugyan a mindennapok fe­szültsége elől, ám olyan szenvedélybetegségek kiala­kulását segíthetik, amelyek súlyosan veszélyeztetik az egészségünket. Hagyjuk te­hát, hogy a stressz nekünk dolgozzon – pl. a bennünk felgyülemlett agresszivitást testedzés során vezessük le.

Stresszcsökkentés relaxációs módszerrel 30 perc alatt

Lélegezzünk melyeket! Ha sze­retnénk megnyugodni és vissza­nyerni az önuralmunkat, ez a módszer bárhol alkalmazható. 5zívjuk tele lassan a tüdőnket: először a hasi reszt (a köldök alatt) engedjük kitágulni, majd a rekeszizom környéket (a gyo­mor ás a mellkas között), végül pedig magát a mellkast. Tart­suk benn a levegőt pár másod­percig, majd fújjuk ki a levegőt, de most fordított sorrendben. A következő belégzés előtt várjunk néhány másodpercig. Ismételjük meg tízszer.

 • Nyújtsunk! Napi tízpercnyi egy­szerű nyújtózkodás vagy jóga ellazíthatja a feszült vagy keve­set használt izmokat, segít a későbbi izomfeszültség megér­zésében, és energiával tölt fel bennünket. Nem kell több, csak reggel és este öt-öt perc.
 • Meditáljunk! Már napi 10-20 perc nyugodt, csendes tűnődés is segíthet a vérnyomás csök­kentésében. Üljünk vagy feküd­jünk le egy nyugodt, kényelmes helyen. A szép kilátás, a tiszta levegőd a halk zene segíthetnek megszabadulni a gondoktól.
 • Vizualizáljunk! Sokkal nyugod­tabbá válhatunk, ha magunk elé képzeljük, amint egy szorongást okozó helyzet – pl. egy nagy ér­tekezlet vagy egy kényes csalá­di beszélgetés – sikeresen meg­oldódik.
 • A szorongásainkat sűrítsük a napi „szorongó-félórába”! Ha mindennap rászánunk egy kis Időt az aggasztó kérdések át­gondolására, azzal nemcsak a nap többi részét szabadítjuk meg a stressztől, de talán ráébredünk, hogy nem is gyűlik össze félórányi aggódnivaló.
Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.