A férfi egészsége

Hogyan készüljek fel egy műtétre?

Jegyezzük meg! Senki nem megy énekelve a kés alá. A műtét nem csak ijesztő, de azt az érzést is kelti, mintha az ember elvesztené uralmát a teste fölött. Ne feküdjön azonban hitehagyottan! Bármely operáció – legyen az bypassműtét vagy cisztaeltávolítás – sikere nagyban függ a lelki és a mentális felkészüléstől.

Ismerje meg a kockázatokat!

Nem akarjuk megijeszteni, de minden operáció – tűnjön akármilyen aprónak is – kockázatokat hordoz. Ezért kell a műtét előnyeit szembevetni a kompli­kációk és a mellékhatások kockázatá­val. Ne féljen megkérdezni a sebész­től, hogy milyen gyakori a komplikáci­ók előfordulása. Egy felkészült sebész örömmel nyújt tájékoztatást.

Tudja meg pontosan, mi történhet, ha nem vállalja a műtétet.

Az orvos az operációt a választható, a halasztható, a szükséges, a fontos vagy az életmen­tő kategóriába sorolja-e? Ez alapján megtudhatja a műtét sürgősségének a fokát. A választható és a halasztható beavatkozások, köztük a kozmetikai mű­tétek sok típusa, nem az egészség megóvása miatt fontosak. A szükséges műtétek a tisztán orvosi problémák, így a térd porckopásának megoldására valók, de általában nem égetően sür­gősek.

Ezzel szemben az olyan operációk, mint a sérvplasztika, az epehólyag el­távolítása vagy a koszorúér-bypass a fontos kategóriába tartoznak, és a leg­több esetben a páciens állapotának romlása előtt gyors megoldást igényel­nek. Bármely életveszélyes probléma, így a súlyos vérzés kezelése is az élet­mentő operációk közé tartozik.

Odafigyelt?

Amikor a sebésszel a műtét során elő­forduló és az azután következő dol­gokról beszélget, önön múlik, hogy aktív figyelmet szentel-e a megbeszé­lésnek. A sebész információk és taná­csok egész garmadával láthatja el, ha azonban nem figyel rá, és nem érti meg őt, akkor biztosan nem számíthat gyors felépülésre.

Ne vonakodjon kérdéseket felten­ni! Ha nem ért egy kifejezést, igyekezzen azonnal tisztázni azt. Jó, ha tollat és papírt is visz a megbeszélésre – meglepődik majd, milyen sok min­dent elfelejt az orvostól való távozás után. Néha a legkisebb részlet is fon­tos lehet. Ha a tájékoztatón kritikus hírekről értesülhet, legyen ön mellett valaki, aki biztonságot jelent és támogatja. Olyanokra is felfigyelhet, amiken ön átsiklana.

Műtét előtt kerülendő

A sebész információk hadával látja majd el, és ezek között kétségtelenül az is szerepel, hogy a műtét előtt szüntesse be az aszpirin vagy bármely nem szteroid gyulladáscsökkentő szedését. Ezek a szerek ugyanis zavarják a véralvadást.

Hasonló okból kerülnie kell a következő gyakori táplálék kiegészítőket is:

 • E-vitamin
 • Halolajok
 • Fokhagyma
 • Galagonya
 • Szelén

Lelki előkészületek

Segítheti a gyógyulást, csökkentheti a komplikációk esélyeit, és enyhítheti a fájdalmait és a szorongását, ha lelkileg felkészülten fekszik a műtőasztalra.

 • Gyűjtsön össze minél több információt, és igyekezzen megérteni a sebészi eljárást; érezze, hogy ura a helyzetnek.
 • Fantáziája segítségével győzze le félelmeit, erősítse meg elméjét. Az operáció előtti éjjelen képzelje el, hogy békésen szendereg a műtőben, és egy felkészült sebész sikeresen végrehajtja az eljárást. Folytassa azzal, hogy éberen fekszik a lábadozóban, ahol fájdalma testet ölt. Ruházza fel alakkal, nagysággal, adjon neki színt, és tegye tapinthatóvá. Majd változtassa folyadékká, hagyja, hogy elússzon a testéből.
 • Gyakorolja a relaxációs technikákat.

Legyőzheti a műtét előtti lámpalázat, ha előre elképzeli az operációt.

Tudta? Az ember leggyakrabban heveny vakbél­gyulladás miatt esik át sürgős műtéten. Ez a népesség 6 százalékát érinti.

Legyen felkészült!

A fizikai és a mentális felkészülés kri­tikus szerepet játszik a műtéti kocká­zatok csökkentésében és a gyors felépülésben. A mentális részről később ejtünk szót, most lássuk azokat a fizikai té­nyezőket, amelyeket az orvos számba vesz majd: mit ehet, mit ihat, milyen az erőnléti állapota, dohányzik-e és így tovább.

Az orvosok a nagy nap közeledté­vel a követendő szabályok egész listá­ját adják majd a kezébe. Lássuk, mire számíthat!

Étel- és italkorlátozások

Az útmutatások között biztosan első helyen szerepelnek a műtétet megelő­ző éjfél után fogyasztható ételek és ita­lok megszorításai. Ennek fontosságát az altatás során várható életveszélyes komplikációk adják.

A „szájon át semmit” elvének ré­gebben általános alkalmazása a gyo­mortartalom visszaöklendezésének megelőzését szolgálta. Ma azonban már tudjuk, hogy a műtétre váró páci­ensek biztonsággal fogyaszthatnak fo­lyadékokat – például vizet, almalevet vagy feketekávét – egészen az operáci­ót megelőzően 2 óráig. A műtét típusá­tól függően a sebész enyhíthet a meg­szorításokon, de erről előbb minden­képpen meg kell őt kérdezni.

Az erőnlét kérdései

A jó fizikai kondíció határozott előnyt jelent, ha műtét előtt áll. Legalább annyira legyen formában, hogy túlzott ki­fulladás nélkül tudjon legyalogolni 1 kilométert, vagy felsietni néhány emeletet a lépcsőn. Az orvosok bizto­san tudni akarják majd, milyen fokú megerőltetésre képes.

Táplálkozás

A fertőzések leküzdésének, a szövet­gyógyulásnak és a folyadékok pótlásá­nak komplex gyógyulási folyamata bő­séges fehérje-, zsír- és szénhidrátellá­tást igényel. Ha ezt nem biztosítja megfelelő táplálkozással, a teste a sa­ját szöveteit éli fel, s a gyógyulása za­vart szenved.

Dohányzás

Az orvosnak tudnia kell, hogy vajon dohányos-e a betege. A dohányosok hatszor nagyobb eséllyel szenvednek ugyanis műtét utáni mellkasi kompli­kációktól, mint a nem dohányzók. A sebgyógyulásuk is lassabb, hiszen a test oxigénellátása hiányos.

Alkoholfogyasztás

Ha napi egy-két egységnyi alkoholnál többet iszik, másképpen reagál az al­tatásra, ezért biztosan megkérdezik majd, hogy mennyi a szokásos alko­holfogyasztása. Legyen őszinte! Így az altatóorvosa felkészülhet a test reak­cióira, és nem éri váratlan meglepetés.

Egy pillantás a kulcslyukon át

A legtöbb műtét, bármilyen jelentéktelen is, bizonyos traumával jár. A nagy, például a hasűri operációk hosszú bőr- és izommetszést igényelnek, a gyógyulásuk elhúzódik, s nagyobb a fertőzés kockázata is. A sebészet technikai fejlődése kevésbé invazív módszereket adott az emberiség kezébe, amelyeket néha előnyben részesítenek a hagyományos, „nyílt” technikákkal szemben.

A laparoszkópia kulcslyuktechnikáját csak mintegy tizenöt éve végzik

A hasi sebészet néhány típusánál használják, ilyen a vakbélműtét, az epehólyag eltávolítása és a gyomorfekélyek gyógyítása. Általános altatással indul, majd a hasat szén-dioxiddal fújják fel, így nyerve teret a sebészi eszközök munkájához. A sebész néhány apró metszést ejt, ezek egyikén vezeti be az endoszkópot, amely egy körülbelül 12 mm vastag cső. Ebben van egy miniatűr kamera, amely a sebész számára egy monitoron keresztül betekintést nyújt a hasüregbe. A többi metszésen a sebész által kintről vezérelt eszközöket helyezik be, így hosszú vágások nélkül végezhetik az egész operációt.

A laparoszkópos sebészet előnyét a fájdalom, a vérveszteség és a fertőzések kockázatának csökkentése adja. Néhány műtétet, amely valaha többnapos kórházi tartózkodást jelentett, ma egy nap alatt letudhatnak vele. Azonban néhány operádét ma is legjobb hagyományosan végezni, mivel laparoszkópos kivitelezésük több komplikációt jelentene. Az endoszkóp segítségévei végzett hasi műtétnél a sebészeket monitor vezeti. Ehhez egy apró metszés is elég, s így a felépülés is gyorsabb.

Mit kérdezzen a sebésztől?

A legtöbb, műtétet igénylő probléma nem kíván azonnali megoldást, azaz van ideje kikérdezni az orvosát, és tudatos döntést hozhat arról, hogy aláveti-e magát a beavatkozásnak.

Egy vezető sebész a következő kérdéseket ajánlja ilyen esetekre:

 • Elmagyarázná nekem egyszerű szavakkal az ön általjavasolt beavatkozást?
 • Tényleg szükségem van-e a műtétre? Mi lenne, ha mégsem vállalnám?
 • Mik a kockázatok és a lehetséges szövődmények? Milyen gyakran jelentkeznek ezek?
 • Milyen előnyökre számíthatok, és azok milyen tartósak?
 • Van-e a bajomra más gyógymód is?
 • Ön hányszor végzett már ilyen beavatkozást?
 • Beszélhetnék-e valakivel, aki már átesett hasonlón?
 • Milyen altatásra lesz szükségem?
 • Mennyi ideig tarthat a felépülésem?
 • Mennyibe kerül a műtét?

A sebésznek feltett kérdései – és a válaszadás módja – döntő szerepet játszanak az ön tudatos választásában.

A mentális hozzáállás

Ne becsülje alá az elmének a műtét si­kerességében és a gyógyulás folyama­tában játszott szerepét! Közismert, hogy az operációban aktív részt vállaló betegek, akik igyekeznek megérteni azt, ami velük történik, kisebb fokú szorongást és stresszt élnek át, és ke­vesebb komplikációtól szenvednek. A reményüket vesztő, betegségük fe­lett siránkozó páciensek hosszabb kórházi tartózkodásra és visszaesésre számíthatnak.

Kérdezze ki a sebészt, hogy ponto­san mi is történik majd a műtét során. Bár ez kezdetben megriaszthatja, végül segít majd az események feletti irá­nyítás megnyugtató tudatának a kiala­kításában. Igyekezzen képzelete segít­ségével ellazulni, és álljon pozitívan a képet öltött eseményhez.

Mi vár önre a műtét után?

A lábadozás ideje a beavatkozás típu­sától és egészségi állapottól függően változhat; a sebész elmondja majd a le­hetőségeit. A műtét előtt tudja meg, hogy hazatérve milyen ellátásra, esz­közökre és segítségre lesz szüksége. Kérdezze meg, mikor veheti fel újra a munkát, és mikor kezdhet rendszeres testmozgásba. Ha tudja, mire számít­hat, könnyebben boldogul majd.

A szövődmények elkerülése érde­kében arra biztatják majd, hogy minél előbb, akár már 24 órával a műtét után keljen fel és mozogjon. Ezzel megelőz­hető a hosszú ágyban fekvés okozta életveszélyes vérrögök kialakulása, és elkerülhetők a gyakori légzőszervi komplikációk, így a tüdőgyulladás is. Hazakerülve a legtöbben a felépülés útjára lépnek, de visszaesésekkel min­dig számolni kell. Forduljon orvoshoz, ha émelygés, székrekedés vagy hasme­nés gyötri, vagy ha nem múló vérzést vagy fájdalmat tapasztal.

Kérje ki többek véleményét is!

A háziorvos egyes egészségi problémák esetén szakorvoshoz utalhat. Ha a specialista tanácsai után bizonytalannak érzi magát az ön számára legkedvezőbb megoldás vagy a műtét szükségessége felől, kérdezze meg a háziorvosát. A legtöbb helyzet nem fekete vagy fehér, és az ember általában számos lehetőség közül választhat. Ha még mindig homályosan lát, vagy mások véleményére is kíváncsi, forduljon nyugodtan újabb emberekhez.

Legjobb lesz, ha arra kéri a házi­orvosát, hogy ajánljon egy ugyanazon a szakterületen dolgozó, de másik kórházban működő specialistát. A közgyógyellátás keretein belül erre minden lehetőség adott, és ezt használja is ki. Dönthet úgy is, hogy megkéri a házi­orvosát, mutassa be egy olyan páciensének, aki azelőtt hasonló problémával küzdött. Vele nyugodtan megvitatja a dolgot, és felteheti legégetőbb kérdéseit is.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.