Babaápolás

Egyenetlen a növekedés a babánál?

„A gyerekorvos most szólt, hogy a gyerek növekedése az átlaghoz képest 90 százalékról 50 százalékra romlott. Szerinte nincs ok aggoda­lomra, de ez mégis nagy elmaradás­nak látszik.”

Egészséges csecsemőknek és kisgyere­keknek a legkülönfélébb mérete lehet

A gyerek fejlődését vizsgáló orvos nem­csak a növekedési grafikont nézi, ha­nem azt is figyeli, nagyjából arányosan növekszik-e a testmagassága és a súlya. Nagyjából időben halad-e át a különfé­le mérföldköveken (pl. Felülés, felállás)? Mennyire élénk, tevékeny? Elégedettnek látszik-e? Jól viszonyul-e a szüleihez? Lát­hatólag egészséges-e a haja, bőre? A je­lek szerint az ön gyerekének fejlődésével az orvos meg van elégedve, s ha a növe­kedésben tapasztalható elmaradáson kí­vül nincs egyéb ok a gyanakvásra, bátran támaszkodjon a fenti megállapításra.

Okok

A növekedés átmeneti elmaradásá­nak az a leggyakoribb oka, hogy a vi­szonylag nagynak született csecsemő pont ekkor kerül közelebb a genetikailag meg­határozott testnagyságához. Ha egyik szülő sem túl magas termetű, az a való­színűbb, hogy a 90 százalékot nem fogja tartani.

A testmagasság azonban nem egyetlen génnel öröklődik. Egy 180 cen­ti magas apa és 160 centi magas anya gyerekének nem kötelező az egyikkel vagy a másikkal egyforma magasra nő­nie, jóval valószínűbb, hogy valahol a kettő közé fog esni. (A következő gene­rációk átlagos magassága azonban vala­mivel meg szokta haladni az előzőkét.)

Az egyenetlen növekedés néha egy­szerű mérési hibának bizonyul, ami az előző vagy az utóbbi vizsgálaton egy­aránt előfordulhatott. A csecsemőket ál­talában fekve mérik, s ha közben rúg­kapálnak, nehéz pontosan felvenni a méreteiket. Ha már állva is lehet őket vizsgálni, úgy látszik, mintha centiket veszítettek volna a magasságukból: ennek az az oka, hogy álló helyzetben a csont­jaik kissé összenyomódnak.

Az egészségügyi nyilvántartás fon­tos dolog, tehát az egyes orvosi vizitek eredményét írjuk be a naplóba. Aztán pedig felejtsük el. Mint nemsokára ta­pasztalni fogjuk, a gyerekek nagyon is hamar felnőnek.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.