Babaápolás

Három hónapos baba etetése és szoptatása

A fejés semmilyen munkaköri leírás­ban nem szerepel, ennek ellenére egyre több dolgozó nő vállalja. Bár a kávé- és ebédidő egy részének feláldozásán kívül tovább szaporítja az amúgy is sűrű teen­dőket, rengeteg tervezést és még több elszántságot kíván, mégis sok anya más­képp el se tudná képzelni, mert ha a munkahelyén nem fejné le a tejét, nem tudná folytatni a szoptatást.

Szoptatás előnyei

A szopta­tás folytatásának testi (egészségesebb lesz a gyerek) és lelki előnyei (az anya és gye­rekének kapcsolata munkaidőn kívül to­vábbra is meghitt és szoros marad) bő­ségesen megérik az áldozatot. S ha már belejöttek, arra is rájönnek, hogy nem is olyan nehéz dolgozó szoptató anyá­nak lenni.

A szoptatás és a munka összeegyeztetése

Mint mindig, ha kisgyerek mellől vissza kell menni dolgozni, ezúttal is körülte­kintően kell eljárni.

Néhány jó tanács:

Várjunk a cumisüveggel

Ne kezdjünk üvegből etetni, míg be nem állt a tejelvá­lasztás. A túl korai kezdés egyrészt „cumi­zavart” okozhat), más­részt csökkentheti a tejelválasztást. Vár­junk a cumisüveg bevezetésével, amíg kialakítottuk a technikát, és biztosak va­gyunk benne, hogy lesz elég tejünk. Ehhez a nők többségének 4-6 hétre van szüksé­ge, bár előfordulhat, hogy valamivel gyor­sabban vagy lassabban áll be a rend.

…de ne halogassuk túl sokáig:

Bár az üvegből etetéshez 4-5 hétnél rövidebb időn belül nem érdemes hozzáfogni, túl sokáig halogatni sem jó, abban az eset­ben sem, ha az anya még nem megy vissza dolgozni. Általában minél nagyobb és ügyesebb a baba, annál kevésbé hajlan­dó megismerkedni a cumisüveggel. Ha megtörtént a bemutatkozás, szoktassuk rá a babát, hogy naponta legalább egy­szer üvegből egyen – lehetőleg olyan időpontban, ami az anya munkaidejébe fog esni.

Kezdjük korán

A munkába való vissza­térés az első napokban akkor sem könnyű, ha nem kell még amiatt is ideges­kedni, hogy nem ismerjük a fejés tech­nológiáját. Tehát munkába állás előtt néhány héttel célszerű hozzáfogni a fe­jeshez. Ez a begyakorláson kívül azzal az előnnyel is jár, hogy a lefejt és lefa­gyasztott tejből addigra lesz tartalék.

Tartsunk néhány próbát

A gyerekre vigyázó személy segítségével próbáljuk el a munkanapokat: intézzük úgy a dol­gokat, mintha valóban dolgozni men­tünk volna (a házon kívüli fejést is ide­értve), de az első alkalommal csak néhány órára menjünk el hazulról, azután növel­jük az időt. Az esetleges problémák már a próbák során kiderülnek, és így arra is marad idő, hogy kitaláljuk a megoldást.

Fékezzük a startot

Ha nyolcórás állás­ba térünk vissza, legjobb csütörtökön vagy pénteken kezdeni, hogy lássuk, ho­gyan mennek a dolgok, és a hétvégén ér­tékelhessünk. Kurta héttel kezdeni sok­kal kisebb megpróbáltatást jelent, mint ha azonnal egy teljes ötnapos munkahét tornyosulna előttünk.

Részmunkaidő

Több ideje marad an­nak a szoptatásra, aki legalább eleinte részmunkaidőben dolgozik. Heti két-három teljes munkanapnál több okból is jobb hetenként négyszer-ötször fél na­pot dolgozni. Félnapos munka esetén na­ponta legföljebb egy szoptatást kell ki­hagyni. A tejcsorgás se okoz annyi gon­dot (a blúzaink meghálálják), esetleg a munkahelyi fejést is megússzuk (vagyis a kávészünetet tényleg kávézásra fordít­hatjuk), s ami mindennél többet ér: na­ponta több időt tölthetünk a gyerekünk­kel.

Az éjszakai műszak is szóba jöhet, mint olyan lehetőség, amely nem ütkö­zik a szoptatással – kivált ha a baba már átalussza az éjszakát -, ezzel szemben gátol két olyan fontos dolgot, mint a pi­henés és a magánélet.

Munkába állás után a szoptatós kis­mamák egyik legnehezebb feladata a fe­jesre alkalmas időpont és hely megtalálása. Szerencsére azonban a fejés ma már egyre inkább beépül a munkahelyi rutin­ba, sőt egyes munkahelyeken kifejezetten bátorítják.

A szoptatást, a fejést és a mun­kát sok nőnek sikerül összeegyeztetnie.

Az alábbi tanácsok segítségével önnek is sikerülni fog:

 • Öltözzünk fejeshez. Ne viseljünk olyan ruhát, amiben nehéz fejni. A felsőrész legyen felhúzható vagy elöl kigombol­ható, továbbá lehetőleg olyan anyagból készüljön, amely nem nyúlik ki, nem gyű­rődik, nem megy ki a formájából. Bármit veszünk föl, a ruha megóvása érdekében béleljük ki a mell­tartót, és hordjunk magunkkal egy cso­mag melltartóbetétet, hogy a tejtől átned­vesedett darabot ki lehessen cserélni.
 • Vonuljunk félre. Munkahelyen sokkal könnyebb úgy fejni, ha magunkra zár­hatjuk az ajtót, mondjuk, a saját szobánk­ban, egy üres irodában vagy tárgyalóban, vagy a mosdó előterének egy diszkrét (és tiszta) sarkában.
 • Rendszeres időbeosztás. Kérjünk en­gedélyt rendszeres fejőszünetre, igyekez­zünk mindig ugyanabban az időben fej­ni, lehetőleg akkortájt, amikor egyéb­ként szoptatnánk. Ekkor az anyai emlő „számít” a fejesre (ahogy a szoptatások­ra is számít), és az óramű pontosságával megtelik tejjel.
 • Gondoskodjunk a tárolásról. A frissen fejt anyatejet a munkahelyi hűtőszek­rényben lehet tartani, de csak jól látha­tóan felcímkézve (nehogy véletlenül össze­tévesszék a kávétejszínnel). Másik lehető­ség az otthonról hozott hűtőtáska (hű­tőakkumulátorokkal) vagy a tejhűtővel felszerelt mellszívó.
 • Használjuk fel gyorsan a tejet. Oda­haza azonnal tegyük hűtőbe, és gondo­skodjuk róla, hogy a baba másnap meg­kapja. Mindig legyen egy teljes napi adag a hűtőben.
 • Rendszer a szoptatásban. A rendszeres­ség nemcsak a tej kiválasztásnak használ, hanem anya és gyerek meghitt együttlé­tének is. Reggel elindulás előtt, majd délután vagy este hazatérés után szop­tassuk meg a babát. Beszéljük meg a gondozóval, hogy a munkaidő utolsó órájában ne adjon neki enni, legfeljebb csak annyit, hogy ne legyen nagyon éhes.
 • Hétvégén kapjon kimenőt a cumis­üveg. A bő tejtermelés érdekében hasz­náljuk ki szoptatásra a szabadnapokat. Általában is, ha otthon vagyunk, lehe­tőleg mellőzzük a cumisüveget.
 • Az idő ügyes kihasználása. Igyekezzünk úgy beosztani a napot, hogy minél több­ször szoptathassunk. Munkába indulás előtt szorítsunk be két, délutántól két-három (vagy több) szoptatást. Aki a kö­zelben dolgozik, próbáljon ebédszünet­ben hazaugrani. A gondozó is elhozhatja a babát (a parkolóba vagy a munkahely­re, ha el lehet intézni). A bölcsődés ba­bát a bölcsődében is meg lehet szoptatni, amikor érte megyünk, de akár a kocsiban is, mielőtt bevinnénk, aszerint, hogy me­lyik a jobb megoldás. Érdemesebb akkor megetetni a babát, mikor érte megyünk, nem kell várni hazáig.
 • Minél közelebb az otthonhoz. Ha a munkakörünkhöz hozzátartozik az uta­zás, elválasztás előtt igyekezzük kerülni az olyan utakat, amelyek miatt egy nap­nál tovább távol kell lenni; ha erre nincs lehetőség, vagy próbáljuk meg előre le­fejni és lefagyasztani a távollétünk alatt szükséges mennyiséget, vagy már előző­leg szoktassuk rá a babát a tápszerre. Sa­ját közérzetünk és a jobb tejelválaszás kedvéért vigyünk magunkkal (vagy bé­reljünk) mellszívót, és három-négy órán­ként fejjük le a tejet. Hazatérve valószí­nűleg azt fogjuk tapasztalni, hogy vala­mivel kevesebb a tejünk, de ezen segít a szokásosnál sűrűbb szoptatás és a gon­dosabban megválogatott étrend.
 • Lehetőleg vigyük haza a munkát. Amit nem muszáj bent csinálni, azt csináljuk meg otthon (ennek az esetleges beosz­tottak is örülni fognak). Ily módon ru­galmasabb lesz az időbeosztásunk, és a baba többször lát minket maga mel­lett, amikor felébred. Alighanem ottho­ni munka mellett is másnak kell vigyáz­nia a gyerekre, de megszoptatására időt lehet szakítani.
 • Rangsoroljuk a teendőket. Egy szopta­tó kismamától nem várható, hogy min­dent megcsináljon és mindenben töké­letes munkát végezzen. A listavezető a gyerek és a férj legyen (és ha már van­nak nagyobb gyerekek, ők). Munkánk­nak szintén a lista élén kell állnia, főleg ha valamilyen (anyagi, érzelmi, szakmai) szempontból fontos nekünk. A többit könyörtelenül szorítsuk korlátok közé.
 • Rugalmasan. A csecsemő jó egészsége szempontjából a (viszonylag) nyugodt, jókedvű anya talán még az anyatejnél is fontosabb. Bár nagy valószínűséggel (a nők többségéhez hasonlóan) önnek is elég teje lesz a gyerek táplálásához, az ellenkezője is előfordulhat. Sok anyá­nak azért lesz kevesebb a teje, mert a szoptatás melletti munkába járás testi­leg-lelkileg túlságosan megterheli. Ha a gyerek nem csak anyatejet kap, a tej­elválasztás helyreállítása érdekében igye­kezzünk minél többet szoptatni, ami­kor otthon vagyunk, de lehetőleg ebéd­időben is, amennyiben módunkban áll hazaugrani.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.