Babaápolás

Így keltsük fel a nagyobb baba érdeklődését

Ha a baba ösztönzése az élet első pár hónapjában találékonyságot igényel, a fél évet megközelítő babáé valóságos művészet. A baba fizikailag, érzelmi­leg és értelmileg már nem egy bábu. Most már készen áll, és képes aktívan részt venni a tanulási folyamatban és az érzékek összehangolásában – látni, hogy mit érintett meg, keresni, hogy mit hallott, és megérinteni, amit meg­kóstolt.

Ugyanazok az irányvonalak, ami­ket az első hónapokban még nem kell sietni!

Alapjá­ban a következő fejlődési irányokra kon­centrálhatunk:

Nagyobb mozgási képességek

Az ülés­hez, mászáshoz, járáshoz, labdázáshoz és triciklin tekeréshez szükséges nagyobb mozgási erő és koordináció kifejleszté­sére a baba hozzásegítésének legjobb mód­ja a sok lehetőség biztosítása.

Gyakran változtassuk a baba helyzetét – hátról hasra, a feltámasztottról a nem feltámasz­tottra, a kiságyból a padlóra -, így lehe­tőséget adunk a fizikai képességek gya­korlására. Amikor úgy érezzük, hogy a baba készen áll rá (amit addig nem tud­hatunk meg, amíg ki nem próbáltuk)…

Adjunk neki lehetőséget a következőkre:

 • Álljon az anyja ölében, és ugráljon.
 • Húzza fel magát ülő helyzetbe.
 • Üljön „béka”-pozitúrában.
 • Üljön függőlegesen, szükség esetén pár­nákkal feltámasztva.
 • Húzza magát álló helyzetbe, az anyja ujjait fogva.
 • Húzza magát álló helyzetbe a kiságy­ban vagy járókában, vagy más bútor se­gítségével.
 • Álljon négykézlábra.

Finom mozgási készségek

A baba kis ujjai és kezei ügyességének fejleszté­se sok létfontosságú képesség elsajátítá­sához vezet, mint például az önálló evés, rajzolás, írás, fogmosás, cipőfűző-bekö­tés, inggombolás, zárnyitás kulccsal és annyi minden más. Az ügyesség sokkal gyorsabban érhető el, ha a babák szá­mára bőven biztosítunk lehetőséget ke­zük használatára, a különböző tárgyak manipulálására, megérintésére, felfede­zésére, a velük való kísérletezésre.

A kö­vetkezők segítik a kisebb mozgási képes­ségek fejlesztését:

 • Babafejlesztő interaktív táblák – szá­mos tevékenység rengeteg lehetőséget biztosít a babának a finom mozgási ké­pesség gyakorlására, bár hónapokba tel­het, míg a legtöbb baba mindet uralja.
 • Építőkockák – kicsi vagy nagy, egy­szerű fa, műanyag vagy szövetkockák megfelelőek ebben a korban.
 • Puha babák és kitömött állatok – a ke­zelésük a kézügyességet fejleszti.
 • Igazi vagy játék háztartási tárgyak – a babák általában imádják az igazi vagy játék telefonokat (a zsinórokat távolítsuk el), a keverőkanalakat, a mérőpoharakat, a szűrőket, lábosokat és fazekakat, a pa­pírpoharakat és az üres dobozokat.
 • Különböző méretű és állagú labdák, amelyek megfoghatók, összenyomhatok, és különösen szórakoztatók, ha a baba már képes felülni és gurítani őket, vagy utánuk mászni.

Szocializáció

Az első év közepe a leg­több baba számára fontos társasági idő­szak. Mosolyognak, nevetnek, visítanak és számos más módon kommunikálnak, és hajlandók minden jövevénnyel barát­ságosan viselkedni – a legtöbb még nem fejlesztette ki az idegentől való félénksé­gét.

Ez az ideális időpont a szocializáció támogatására, a baba megismertetésére számos, különböző korú emberrel – más babáktól az idősekig. Ezt csinálhatjuk vásárlás közben, vendégségben, más ba­bák társaságában vagy akár a tükör előtt. Tanítsuk meg példamutatással a kö­szönés és a társasági viselkedés alapjait,

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.