Babaápolás

Mit tehetünk a rendszeres havi orvosi vizsgalatok sikeréért?

Még az egészséges csecsemők is sok időt töl­tenek az orvosi rendelőben. Az első évben a csecsemők havonkénti, illetve kéthavon­kénti ellenőrző vizsgálata lehetővé teszi az orvos számára, hogy nyomon követhesse a gyerek növekedését és fejlődését, eközben azt is biztosítja, hogy ezt a fejlődést semmi­lyen újabb egészségügyi probléma ne akadá­lyozza. Az orvosi ellenőrzések azonban még más célt is szolgálnak, nevezetesen azt, hogy a legutóbbi vizit óta összegyűlt kérdésein­ket az orvosnak feltehessük.

Mindezt köve­tően bölcs tanácsok egész sorával a tarso­lyunkban távozhatunk, és tájékozottabbak leszünk, hogy egészséges gyerekünk jó testi­-lelki állapotát hogyan őrizzük meg.

Következzen néhány tipp!

Ahhoz, hogy egy ilyen orvosi vizsgálat­nak a lehető legtöbb hasznát vegyük, a kö­vetkezőkre érdemes figyelnünk:

  • Megfelelően időzítsük a vizsgálatot. Ne tervezzük a vizit időpontját az alvás vagy az ebéd idejére, illetve bármely olyan időszak­ra, amikor a gyerek egyébként meglehetősen nyűgös. Vegyük figyelembe, hogy mikor van csúcsidő az orvosi rendelőben, és ha lehet, kerüljük a zsúfolt orvosi várótermeket.[brbr]A dél­előttök rendszerint nyugalmasabbak, mivel ilyenkor az idősebb gyerekek általában isko­lában vannak. Amennyiben úgy gondoljuk, hogy a tényleges vizsgálati időn túl még to­vábbi időre van szükségünk, bejelentkezés­kor előre közöljük ezt a kívánságot, hogy a hosszabb vizsgálati idővel számolni tud­janak. Ily módon talán nem érezzük úgy, hogy nem szentel az orvos elegendő időt a gyereknek és nekünk.
  • Etessük meg előtte a babát. Az éhes pá­ciens nehezen kezelhető, és nem hajlandó együttműködni. Az ellenőrző vizsgálaton tehát jóllakott babával jelenjünk meg. Ne feledjük azonban, hogy a pocak túltöltése közvetlenül a vizit előtt azzal a veszéllyel járhat, hogy a baba kiköpködi az ételt a vizsgálat megkezdésekor.
  • Ügy öltöztessük fel a babát, hogy könnyen le lehessen vetkőztetni. A ruha kivá­lasztásánál a „könnyen fel” és a „könnyen le” legyen a cél. Mellőzzük az olyan ruhada­rabokat, amelyeken túl sok a gomb, csat, kapocs, és így begombolásuk vagy össze­kapcsolásuk egy örökkévalóságnak tűnik. Ne öltöztessük a babát olyan ruhába sem, melyet csak nagy erőfeszítések árán lehet fel­ vagy levenni. Ha a baba nem szeret mez­telenkedni, akkor a vetkőztetést nem kell elsietni – elég csak közvetlenül a vizsgálat kezdetekor levetkőztetni a csecsemőt.
  • Írjuk fel a kérdéseinket. Emlékezhetünk arra a közel kétszáz kérdésre, amelyet az orvosnak fel akarunk tenni? Nem valószínű, miután húsz percet töltöttünk a várószo­bában, újabb húsz percet a vizsgálóban, és eközben megpróbáltuk a gyereket és ön­magunkat is megnyugtatni. Ne felejtsünk el íróeszközt vinni magunkkal, hogy le tud­juk jegyezni az orvos válaszait, tanácsait és utasításait. Ugyancsak feljegyzést készíthe­tünk a baba hosszára, súlyára és a már be­adott védőoltásokra vonatkozóan.
  • Ügyeljünk a baba kényelmére. Nem túl sok gyerek szereti, amikor az orvosi vizs­gálat során bökdösik, tologatják vagy tapo­gatják – de még kevésbé szeretik, ha mind­ez egy hideg, kényelmetlen kezelőasztalon történik. Kérdezzük meg az orvost, hogy le­hetséges-e a vizsgálatokat többnyire úgy vé­gezni, hogy a baba a mamája ölében lehessen.
  • Bízzunk az ösztöneinkben. Az orvos ha­vonta egyszer látja a babát, mi ellenben mindennap vele vagyunk. Ez azt jelenti, hogy mi képesek vagyunk felfigyelni olyan apró változásokra, melyeket az orvos egyéb­ként nem venne észre. Ha úgy gondoljuk, hogy valami nincs rendben a gyerekkel -még ha nem is tudjuk pontosan, hogy mi az -, ezt az érzést mondjuk el az orvosnak. Ne felejtsük el, nem kell ahhoz szakkép­zett orvosnak lenni, hogy jó partnerek le­gyünk gyerekünk egészségügyi gondozá­sában. Bizonyos esetekben a szülői ösztön tekinthető a legmegbízhatóbb diagnoszti­kai eszköznek.
Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.