Babaápolás

Testnevelés és babatorna, szükséges?

“Sokat hallottam róla, milyen fontos a baba tornáztatása. Eszerint az én lányomat is baba­tornára kell járatni?”

Az emberek hajlamosak a végletekre. Vagy egyáltalán nem mozognak, és be­érik annyi erőfeszítéssel, amennyi a tévé bekapcsolásához és a sörösüveg emelgetéséhez szükséges, vagy olyan kegyetlen edzésterv szerint kocognak, hogy egy héten belül lesérülnek, és a sportorvosi rendelőben kötnek ki. Vagy kisszékbe, babakocsiba, járókába zárva tétlenségre ítélik a gyereküket, vagy amint fel tud­ja emelni a fejecskéjét, már rohannak is vele a tücsöktornára, miközben életerős csecsemőatléták lebegnek a szeme előtt.

Az arany középút

A jó egészséghez azonban nem vég­leteken át vezet az út, éppen ellenkező­leg, úgy nagyobb a kudarc veszélye. A jó­zan célkitűzés mind a szülőnek, mind a babának javára válik. Ha azt akarjuk te­hát, hogy gyermekünk egészségesen in­duljon az életnek, akkor a testnevelés elhanyagolása vagy a képességeit meg­haladó túlhajszolása helyett kövessük az alábbi útmutatást.

Baba helyes “testnevelése”, tippek

Testi és szellemi nevelés

A gyerek szel­lemi nevelését sok szülő már a bölcső­ben elkezdi, a testi képességeiről viszont úgy vélekedik, hogy maguktól is kifej­lődnek. Ez általában igaz is, mégsem árt valamivel több figyelmet szentelni neki. Nem árt, ha a gyerekkel együtt a szülő is tudatában van a mozgás fontosságának. Mikor a babával játszunk, az idő egy ré­szében próbáljuk tornáztatni.

Ez ebben a korban (4-5 hónapos baba) mindössze annyiból áll, hogy a gyereket a kezénél fogva ülő (vagy ha már hajlandó, álló) helyzetbe húzzuk, ke­zecskéjét óvatosan a feje fölé vezetjük, ,,bicikliztetjük”, hogy a térdét ritmiku­san felhúzogassa a könyökéig, vagy a de­rekánál fogva fölemeljük a levegőbe, hadd rugóztassa a végtagjait.

Testi örömök

Ha azt akarjuk, hogy jól érezze magát a bőrében, és szeressen mo­zogni, gondoskodjunk róla, hogy örö­me legyen az ilyen kis tornaórákban, és persze nekünk sem szabad túl komo­lyan viselkedni közben. Beszélgessünk, énekelgessünk, mondogassuk, hogy mit csinálunk éppen. Hamar megtanulja, melyik versikéhez (mondjuk, „torna, torna, jaj de jó kis torna!”) melyik torna­mutatvány tartozik.

Ne tartsuk rács mögött

Ha egy kis­babát jól bekötve állandóan babako­csiban, babaülésben, kenguruban tarta­nak, és ezért nincs rá lehetősége, hogy felfedezze a testi adottságait, félő, hogy később egy helyben ülő – és testileg gyönge – gyerek lesz belőle. Még a mász­ni se tudó csecsemőnek is jót tesz, ha a padlóra tett takarón vagy az ágy köze­pén szabadon mozoghat (természete­sen állandó felügyelet mellett).

Három­-négy hónapos korban a hátára fektetett baba ideje nagyobb részét általában az­zal tölti, hogy megpróbál hasra fordul­ni (ha segíteni akarunk neki a gyakorlásban, óvatosan gördítsük át, majd vissza). Hason fekve többnyire tapogató­zik, kezével, szájával igyekszik felderí­teni a felderítendőket, popsiját égnek emeli, fejét, vállát emelgeti. Mindez természetesen a kis karok-lábak olyan mozgására ad lehetőséget, amit szűk he­lyen lehetetlen utánozni.

Nem kell a hivatalos út

A gyerek egész­séges fejlődéséhez nincs szükség szerve­zett vagy videokazettás babatornára, sőt a rosszul összeállított vagy rosszul alkal­mazott edzés káros is lehet. A kisgyere­kek természettől lemozogják a szükséges mennyiséget, amennyiben van rá lehe­tőségük. Mindettől függetlenül a baba­torna szülőknek is, gyerekeknek is jó móka, ismerkedési lehetőség más szü­lőkkel és gyerekekkel, emellett a baba olyan gyakorlatokat is végezhet, amikre otthon esetleg nincs lehetősége.

Ha úgy határozunk, hogy „tücsöktornára” fogunk járni a babával, a következő szemponto­kat célszerű előre megvizsgálni:

  • Megfelelő szakképzettséggel rendelkez­nek a pedagógusok? Nem veszélyes? Beiratkozás előtt kérjünk véleményt a gyerekorvostól. Figyeljük meg a foglal­kozást. A babák lökdösésével, rázásával járó gyakorlatok veszélyesek. Az sem jó jel, ha az órán jókedv helyett túlzott fegyelem uralko­dik, vagy ha az egyéni fejlődés helyett a versengésre fektetik a hangsúlyt.
  • Élvezik a gyerekek? Ha egy gyerek tornáztatás közben nem nevet vagy moso­lyog, akkor nem is esik jól neki. Különö­sen rossz jel, ha láthatólag meg van zava­rodva, ijedt, vagy ha bármi olyat csinál­tatnak vele, ami láthatólag nincs ínyére.
  • Vannak-e életkornak megfelelő játék­szerek? Ebben a korosztályban ilyen pél­dául a színes szőnyeg, a mászásra való lej­tők, a labdák, a rázogatható játékok.
  • Elég sokat játszhatnak-e szabadon a gyerekek, van-e lehetőségük egyedül vagy az anyjukkal együtt kísérletezni? Az óra nagyobb részét érdemesebb erre szánni, mint szervezett gyakorlatokra.
  • Szerves része-e a zene az órának? A ze­ne és a ritmikus mozgás, például ének­szóra himbálódzás jól kombinálható, és a kisgyerekek is szeretik.

Hadd kövesse a saját tempóját

A gye­reket se tornászásra, se másra nem érdemes kényszeríteni, ha nincs hozzá kedve, mert ez erős ellenszegülést vált ki belőle. A tornáztatást akkor kell elkezdeni, amikor láthatólag van rá hajlandósága, és akkor kell abbahagyni, ha közönyös vagy nyű­gös viselkedésével jelzi, hogy elég volt.

Ügyeljünk rá, hogy jó erőben legyen

A testi fejlődéshez a jó táplálkozás leg­alább olyan fontos, mint a torna. Ha (természetesen orvosi engedéllyel) már szilárd ételt is kaphat, a játékhoz szük­séges energia- és a fejlődéshez szükséges tápanyagellátás biztosítása érdekében vezessük be az első évre ajánlott étren­det.

Ne mutassunk rossz példát

Példából tanul a gyerek. Az olyan család, amelynek a tagjai együtt tornáznak, összetartóbb. Ha a gyerek azt látja, hogy egy-két kilo­méteres távolságra autó helyett gyalog járunk vásárolni, a tévé előtt ropizás he­lyett aerobikozunk, az uszodában úszunk is, felnőttként másképpen fog gondol­kodni az egészséges életmódról, és a gye­rekeinek is ezt adja tovább.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.