Betegségek és megelőzésük

Dohányzás, alkohol, kábítószer fogyasztás következményei a magzatra

Dohányzás és várandósság

A széles körben elterjedt dohányzás rendkívül jelentős népegészségügyi probléma, mert legfontosabb oki tényezője nagyon sok betegségnek. Ilye­nek például a szív-érrendszeri betegségek, daganatok stb.

[halvanydobozcim=”Dohányzás és alkoholizmus veszélyei”]

A dohányzás mel­lett az alkoholizálás és újabban a kábítószer-élvezet egyénre és társadalomra gyakorolt súlyos hatásai mellett nem elhanyagolható, hogy ezek a károsító szenvedélyek az egészségügyben jelentős szellemi és anyagi kapacitást köt­nek le. A nyugat-európai országokban már csökken, Közép- és Kelet-Euró­pában, Magyarországon azonban még növekvőben van a dohányzók száma. Hazánkban különösen a budapesti és nagyvárosi serdülők körében terjed. Egy középiskolások között történt felmérés szerint a dohányzó tanulók ará­nya az 1995. évi 36%-ról 1999-ben 46%-ra emelkedett, és ez a tendencia még napjainkban is észlelhető. 2003-as ESPAD (Európai vizsgálat a közép­iskolások alkohol és egyéb drogfogyasztásáról, valamint dohányzásáról) vizsgálatok szerint a 16 éves magyar diákok 31%-a rendszeresen dohányzik.

[/halvanydoboz]

Tilos a dohányzás: terhes nők

Várandós nők körében a nikotin a leggyakrabban alkalmazott élvezeti szer, és a köztudatban a legártalmatlanabbnak vélik. Ezzel szemben jól ismertek a várandósság alatti dohányzás lehetséges ártalmai: a spontán vetélés, a magzat méhen belüli elhalása, korai burokrepedés és következ­ménye, a koraszülés, és a mindig meglévő tünet, a magzat méhen belüli fejlődésének jelentős elmaradása, a kis születési súly. A koraszülés és az alacsony születési súly védtelenebbé teszik az újszülöttet és növelik a böl­csőhalál veszélyét is. Későbbi életkorban a gyermek értelmi fejlődésének elmaradása, tanulási nehézségek, magatartási zavarok lehetnek a terhes­ség és szoptatás alatti dohányzás következményei.

A magzati ártalom megelőzése rendkívül egyszerű. Gyermekvállalás­ra készüléskor a dohányzást abba kell hagyni. A dohányzás elhagyása a passzív dohányzásra is vonatkozik, tehát a terhes környezetében élők se dohányozzanak.

Alkoholfogyasztás következményei és várandósság alatt

Népegészségügyi jelentősége a dohányzáséval azonos, az alkoholfogyasz­tás szinte mindig együtt jár a dohányzással, és a későbbi droghasználat első lépcsője lehet. Magyarországon az 1950-es évek végén jelentkezett az alkoholfogyasztás mint össztársadalmi probléma, és súlyos egészség­ügyi és társadalmi következményei miatt napjainkban is társadalmunk egyik legfontosabb problémája.

Egy 1998-as hazai felmérés szerint a 11 évesek 2/3-a kóstolt már alkoholt, a 10-13 évesek 34%-a már dohányzott és 2%-a fogyasztott már drogot. Ez a felmérés is bizonyítja az egészséget veszélyeztető magatartásformák, rossz szokások kapcsolódását. Súlyos probléma, hogy a mértéktelen alkoholfogyasztás már serdülőkorban, azaz egyre korábban kezdődik.

Kutatási eredmények! Egy 2003-as középiskolai felmérésben minden ötödik középiskolás nyilatkozta, hogy több mint negyvenszer fogyasztott már alkoholt, míg 1999-ben még csak 13%-uk válaszolta ezt.

Milyen hatással lehet az alkohol a magzatra?

Az alkohol fogyasztása után gyorsan felszívódik, a májban bomlik le. Központi idegrendszeri depressziót, értágulatot, testhőmérséklet-csökke­nést, gyomornyálkahártya- izgalmat és – gyulladást okoz, de kiválthat akut hasnyálmirigy-gyulladást vagy légzésdepressziót is. Tartós fogyasztása a központi idegrendszeri károsodás mellett a máj elzsírosodásához, a máj­sejtek elhalásához, végül májzsugorodáshoz és halálhoz vezet. Hazánkban a nők emésztőszervi betegségek miatti halálozásának az oka az esetek kö­zel 75%-ában alkoholos májbetegség.

Az anyai alkoholfogyasztás az alkohol lebomlási termékeinek mérgező hatása miatt károsítja a magzatot is. A jellegzetes rendellenességek a ter­hesség korai szakában sejtpusztulás következtében jönnek létre, a terhes­ség későbbi szakaszában pedig a magzat növekedése károsodik.

Az alkohol okozta legismertebb magzati és későbbi ártalmak

 • veleszületett rendellenességek
  • jellegzetes arc
  • szív, csont, vese, szem rendellenességei
  • halláskárosodás
  • ajak- és szájpadhasadék
 • növekedés elmaradása (retardáció)
 • központi idegrendszer fejlődésének elmaradása és ennek következményei a későbbi életkorban
  • viselkedési zavarok, értelmi fejlődés elmaradása
  • pszichiátriai betegségek
  • szociális kapcsolatra, munkahelyszerzésre, önálló életvitelre való képtelenség

Minden amit a káros szenvedélyekről tudni kell terhesség alatt

A magzat növekedését az anya alkoholizmusával együtt járó elégtelen táp­lálkozása is kórosan befolyásolja. További veszélyeztető tényezők a társuló dohányzás, gyógyszer- és egyéb drogfogyasztás, valamint az anya szemé­lyiségtorzulása, ami az újszülött gondozásának hanyatlásához vezethet. Az anyatejben a vérszinthez hasonló koncentrációban található meg az al­kohol, így szoptatás alatt az újszülött károsítása folytatódik. Más esetek­ben az alkoholfogyasztás nem teszi lehetővé a szoptatást, mert rontja az újszülött szopáskészségét és gátolja a tejelválasztásért felelős hormonok elválasztását.

Hogyan előzhetőek meg ezek a szenvedélyek és káros következményeik?

Az alkohol magzati károsító hatásai teljes mértékben megelőzhetőek az alkohol­fogyasztás mellőzésével. Egyetlen cél lehet: a terhes teljes mértékű tartózkodása az alkoholtól. Ennek érdekében nagyon fontos a szülői példamutatás, a felvilágosítás már kora iskolás korban. Az anyai alkoholfogyasztás korai felismerésében felelős­séggel tartozik a környezet, a család és a védőnő is. Az érintett újszülötteknél fon­tos a minél korábbi diagnózis, mind az akut ellátás, mind pedig a későbbi követés miatt. Ezek a csecsemők folyamatos gondozást igényelnek, hogy nyomon követ­hessük növekedésüket, fejlődésüket, időben felmérhessük képezhetőségük korlá­tait. Elmaradásuk nem hozható be, de különböző fejlesztő programokkal javítható.

Kábítószer-fogyasztás és várandósság

A kábítószer-fogyasztás világszerte növekszik, jelentős egyéni, közösségi és társadalmi károkat okozva, és ezzel együtt sajnálatosan nő a drogfogyasztó és – függő terhesek száma is.

Kutatási eredmények! Magyarországon becslések szerint összesen 35-55 ezer a drogfüggők száma és 70-120 ezerre tehető az alkalmi drog­fogyasztó. De ugyanilyen fontos probléma, hogy rendkívül előretolódott a droggal való első találkozás ideje (14-16 év).

Az életkor növekedésével ez az arány nő. Egy hazai régióban történt felmérés szerint az iskoláskorúak 7,4-11,6%-a már kipróbált valamilyen szert. Legveszélyeztetettebb a kö­zépiskolás korosztály. E fiatalok személyisége még éretlen, dacolnak kör­nyezetükkel, a divat és a baráti csoport „nyomása” hat rájuk. 1994 és 2003 között több mint ötszörösére nőtt a nyilvántartott drogfogyasztók száma.

Minden amit a drogfogyasztásról tudnunk kell!

A hozzászokás veszélye igen nagy, aminek azután közvetlen testi és pszi­chés hatásai vannak, amit súlyosbít a velejáró életvitel, alultápláltság stb. Iskolás korban a drogfogyasztás együtt jár a gyakori iskolai hiányzással, a tanulmányi eredmények romlásával, később a drog vásárlásához szükséges pénz előteremtése rabláshoz, betöréshez, prostitúcióhoz, a munkahely el­vesztéséhez vezet. Tovább rontják a helyzetet a kábítószer-fogyasztással társuló nemi úton terjedő betegségek, valamint a pszichiátriai következ­mények. Ezek együttesen a szervezet általános leromlásához vezetnek, de gyakori a túladagolás következtében bekövetkező halál is.

[halvanydobozcim=”Drogfogyasztók az egész világon”]

A világon a drogfogyasztók körülbelül egyharmada nő. Magyarországon ez az arány 10-20%. Társadalmi szempontból rendkívül veszélyes, hogy a drogfogyasztó nők átlagéletkora csökken és számuk növekszik. A drog­fogyasztás nem csökkenti a gyermek utáni vágyat, viszont az általa oko­zott hormonális és hüvelyi hatások (ismételt gyulladások, a hüvelyváladék vegyhatásának eltolódása) miatt funkcionális meddőség alakulhat ki, már a fogyasztás első évében. A terhesség előtti-alatti drogfogyasztás nem­csak az anyát, hanem közvetlenül és közvetve a magzatot és újszülöttet is károsítja. A terhességet veszélyeztetik a már említett szexuálisan terjedő fertőző betegségek ugyanúgy, mint a terhességi mérgezés (toxaemia), vér­zések, korai vetélés, halvaszülés, lepényleválás, idő előtti burokrepedés, fenyegető méhrepedés, melyek sokkal gyakoribbak a drogfogyasztó terhe­seknél. Gyakoribb a terhes nők vérszegénysége, és alultápláltsága, és ezek velejárójaként magasabb a magzati megbetegedés és halálozás aránya is.

[/halvanydoboz]

Okozhatnak-e a drogok fejlődési rendellenességet?

Néhány drogról ismert, hogy magzati fejlődési rendellenességet okozhat. Az anya kábítószer-fogyasztása sejtszinten a magzat agyfejlődését gátolja: a 20. terhességi hét előtt az agysejtek képződését, a 20. hét után pedig az agy növekedését, differenciálódását, érését. Az újszülöttön ennek következmé­nyeit észleljük.

Milyen tüneteket ismerünk?

Általános tünetek: a méhen belüli növekedés elmaradása, a koponya növekedésének lelassulása, valamint komplex idegrendszeri mű­ködészavarok. Ez utóbbiak újszülöttkori megvonási tünetegyüttes néven foglalhatók össze, és a drogfüggő anyák újszülöttjeinek 60-70%-át érintik.

Jegyezzük meg! Leggyakoribb tünetek: túlzott ingerelhetőség, sírás, nyugtalanság, görcsök, gyenge szopás, táplálási problémák, hasmenés, hányás, légzéskimaradás, hirtelen bölcsőhalál.

Az újszülöttek elvonási betegségének 5% körüli az akut halálozása. A túl­élők normális fejlődését az elszenvedett ártalmon túl a koraszüléssel járó hatások, valamint az a környezet is befolyásolja, ahová az újszülött gyó­gyulás után kerül.

Hogyan előzhetjük meg a káros szenvedélybetegséget már gyermekkorban?

A megelőzést már a korai életkorban kell kezdeni, mert az akkor szerzett ismeretek a legtartósabbak. Fontos a meleg családi környezet szerepe, ami már az anya-új­szülött szoros érzelmi kapcsolatával kell, hogy kezdődjön, majd a gyermek iránti állandó szülői szeretet kinyilvánításával folytatódjon. Alapvető, hogy a családban ne legyen deviáns viselkedési példa. A szülők ismerjék a gyermekük baráti társasá­gát, a szabadidő hasznos eltöltésére neveljenek. A fiatalok először a családi környezetben kapjanak felvilágosítást a kábítószer-fogyasztás veszélyeiről. Ha a terhes nő kábítószerfüggő, a magzati és újszülött-betegségek miatt lényeges, hogy ezt minél előbb feltárja, mert tudnia kell, hogy önmaga egyedül nem képes a függőségtől megszabadulni, csak komplex környezeti segítséggel.

Jegyezzük meg! A terhes drogfogyasztásának felismerése környezetének (család, védőnő, háziorvos) is felelőssége.

Lóránt Szentgyörgyváry

Szerző: Szentgyörgyváry Lóránt

Szakmai gyakorlatok és tanulmányok:  Életmód-tanácsadás, kiropraktika és reflexológia. Minden érdekel ami az egészséggel vagy annak megőrzésével kapcsolatos. Az oldalon rendszeresen publikálom a saját cikkeimet.