Betegségek és megelőzésük

Skizofrénia tünetei és kezelése

A skizofrénia az elme súlyos betegsége, amely a népesség mintegy 1%-át, férfiakat és nőket egy­aránt érinthet. A skizofrén beteg valósággal való kontaktusa jelentősen megváltozik, és társadal­mi beilleszkedése is zavart szenved.

A skizofré­nia oka nem ismeretes, de kutatások szerint genetikai okok fontos szerepet töltenek be a beteg­ség kialakulásában. Genetikailag hajlamos egyén­nél egy nem várt esemény (így egy közeli hozzá­tartozó elvesztése) felszínre hozhatja a skizofré­niát. Kábítószerek, hangulatfokozók szintén indukálhatják a betegség kialakulását.

Tünetek és jelek

A skizofrénia férfiakon általában a késői serdülőkorban, korai ifjúkorban tör fel­színre. Nőknél később: a 30-as, 40-es életévekben. A tünetek jellemzően in­kább lassan alakulnak ki, hosszú hóna­pok alatt, de hirtelen is megjelenhetnek, bármilyen előzetes tünet vagy panasz nélkül.

A skizofrénia néhány jellemző tünete:

  • hallucinációk (hangok, képek, szagok stb.);
  • paranoia, téves eszmék;
  • irracionális gondolkodás;
  • furcsa, visszavonult magatartás, elsivárosodás;
  • agitáció, felhangolt, izgatott állapot;
  • a gondolkodás súlyos zavarai;
  • belátási képtelenség.

A fenti tünetek némelyike, így a hangok hallucinálása gyakran a beteg sajátos, irracionális gondolatvilágába illeszkedik.

A skizofrénia az elme igen súlyos beteg­sége. Elnevezése „hasadt személyiséget” jelent, de nem írja le pontosan a betegség lényegét. Legjellemzőbb a valósággal, a mindennapi élettel való kapcsolat elvesz­tése, ami irracionális gondolkodáshoz, bi­zarr viselkedéshez és az érzelmi élet zava­raihoz vezet. A hallucinációk (így különös hangok hallása) gyakoriak lehetnek. Szá­mos esetben a téves eszme abban áll, hogy a beteg azt hiszi, gondolatait valaki más, egy külső személy ellenőrzi, szabályozza.

Skizofrenia

(Képen fent) A skizofrénia jellemző tünetei: a valóság­gal való kapcsolat elvesztése, az elzárkózás, az érzelmi élet elsivárosodása.

Egészen apró dolgoknak különös, felna­gyított jelentőséget tulajdonítanak. A szö­vegdobozban leírt tünetek epizodikusan is jelentkezhetnek, de állandósulhatnak is.

A kezelés lehetőségei

A skizofréniás beteg mindenképpen orvo­si segítségre szorul! A skizofréniás tüne­teket mutató személyt az orvos kórházba küldi, ahol kivizsgálják, és beállítják a ke­zelését. Zavart viselkedés esetén készülhet agyi CT felvétel is – az esetleges egyéb be­tegségek kizárására.

Ha már megállapítható a diagnózis, a kezelés általában ún. antipszichotikus gyógyszerek adásával kezdődik, amelyek a tüneteket mérséklik, és megelőzik a visszaeséseket. Ezeket a szereket – saj­nos – hosszú távon kell adni, viszont nem kevés mellékhatás is kialakulhat (pl. reme­gés, akaratlan mozgások). Ezek a dózis pontosabb beállításával vagy a mellék­hatások csökkentésére adott szerekkel befolyásolhatóak. Az újabb antipszichotikumok már kevesebb mellékhatást okoznak.

A skizofréniában szenvedő betegeknek általában hosszú távú, rendszeres kezelés­re van szükségük, hogy állapotuk tünet­mentes maradjon, illetve a visszaesések sú­lyosságát csökkentsék. A család és a barátok szerepe itt is fel­becsülhetetlen. Segítő technikákkal, ta­nácsadással és gondozással biztosan le le­het küzdeni a skizofrénia által kiváltott stresszt és szorongást.

A gyógyulás esélyei

Az érintettek mintegy 20%-ában egyetlen skizofréniás epizód észlelhető, és többet nem jelentkezik. A többi 80% viszont gyakorlatilag élet­hosszig hordozza a betegséget, amelyben váltakoznak a „normális” periódusok a skizofréniás fellángolásokkal. Alkalman­ként ez hosszabb kórházi tartózkodást, kezelést igényel.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.