Cukorbetegség

Mi történik, ha nem tervezett terhesség következik be? (Cukorbetegeknél)

Ami az első kérdést illeti, a döntés minden esetben a leendő anyáé (ideális esetben a leendő apával közösen). Ha a cukorbeteg nő az orvosi tanács ellenére is a terhes­ség vállalása mellett dönt, az őt gondozó egészségügyi csapat egyetlen lehetséges feladata a terhesség minél kedvezőbb kimenetelének biztosítása az anya és magza­ta egészségének lehető legteljesebb védelme mellett.

Mit tehet a pár?

A döntést a pár (végső soron a leendő anya) csak min­den körülményre kiterjedő és személyre szabott felvilá­gosítást követően hozhatja meg. A tájékoztatás ezért körültekintően kell, hogy történjen, olyan személy vagy személyek (belgyógyász-diabetológus, szülész, gyermek­gyógyász) bevonásával, aki, vagy akik e téren kellő jár­tassággal rendelkeznek.

Előfordulhat, hogy több beszél­getés során tud csak a pár, vagy az asszony a maga szá­mára is elfogadható döntést hozni.

Nem tervezett terhesség esetén, ha a fogamzás meg­felelő, a fent részletezetteknek megfelelő anyagcsere­állapotban történt, a terhesség felismerésétől kezdve in­tenzív terhesgondozás elkezdése szükséges (e téren jár­tassággal rendelkező, felkészült szakellátó helyen).

Amennyiben a fogamzás a kívánatostól jelentősen eltérő anyagcsere-állapotban következett be, az anyai és magzati veszélyeztetettség felmérésével mérlegelni kell a ter­hesség esetleges megszakítását, vagy kiviselésének támo­gatását.

Mire utalhatnak az eredmények?

Általánosságban az mondható, hogy a 10%-ot megközelítő HbAlc-szint, a kifejezetten károsodott veseműködés vagy a látást veszélyeztető, előreha­ladott szemészeti elváltozás adott esetben a terhes­ség kiviselésének orvosi ellenjavallatát képezheti.

Amennyiben a HbAlc-szint 8,0 és 10% közötti, akkor mérlegelni kell a rendelkezésre álló adatok alapján a ve­szélyeztetettség mértékét, és erről a beteget (és párját) részletesen tájékoztatni kell. Tapasztalat szerint 8%-ot meg nem haladó kora terhességi HbAlc-szint az esetek döntő többségében nem jelent olyan kockázatot, hogy indokolt lenne fontolóra venni a terhesség megtartását.

Jegyezzük meg! Tudni kell azonban, hogy az adható tájékoztatás min­den esetben statisztikai adatokon alapuló, s az adott esetben fennálló konkrét kockázat a leggondosabb mér­legeléssel sem állapítható meg. A fejlődési rendellenes­ségek méhen belüli korai diagnosztikájának lehetősége további differenciált megítélést tesz lehetővé.

Miben segíthet a szakember (diabetológus)?

A gondozást végző gyermekgyógyász diabetológuson túlmenően jelentős segítséget nyújthat mindeb­ben a diabetológus szakápoló, vagy gyermekgyó­gyászati gondozásban a védőnő, akiktől a cukorbe­teg leány esetleg intimebb részleteket is megkér­dezhet (és azokra választ is kaphat).

A megfelelő időráfordítás és előretervezettség a fel­nőtt diabetológiai gondozás során is elengedhetetlen. A diabetológiai gondozás során időnként célszerű meg­kérdezni, hogy miként gondolkozik a nőbetegünk a gyer­mekvállalásról.

Jegyezzük meg! Amennyiben a diabetológiai gondozóban egy beteg vizsgálatára azért kerül sor, mert gyermeket szeretne, feltétlenül tanácsolt az őt oda irányító és a beteget foga­dó orvos előzetes, személyes (akár telefonon történő) megbeszélése.

Mire figyeljünk oda orvosunknál?

A későbbiek szempontjából meghatározó jelentőségű ezen első „vizit” hangulata: milyen a fogadtatás, szívesen veszik-e a cukorbeteg nőt elkísérő partner (férj, vőlegény, élettárs, barát) jelenlétét, fordítanak-e elegendő időt a kórelőzmény és az aktuális gondok fel­vételére, készséggel válaszolnak-e minden felmerülő kérdésre stb.

Helyes, ha már az első alkalommal dietetikus bevo­nására is sor kerül, aki tájékoztatást ad a terhesség bekö­vetkezésének étrendi kihatásairól és együtt átgondolják a prekoncepcionális gondozás során választandó kezelé­si rendszer étrendi követelményeit is. A prekoncepcio­nális gondozás során később is szükséges lehet a dietetikussal történő konzultáció (pl. az ételek elkészíté­sével kapcsolatos gyakori kérdések megválaszolására, milyen édesítőszer választható, ártalmas-e tartósítószereket tartalmazó ételek fogyasztása stb.).

Jegyezzük meg! Nagyon fontos, hogy a prekoncepcionális gondozás­ba bekapcsolódó nőgyógyász a belgyógyász-diabetológussal azonos elveket kövessen (pl. a fogamzásgátlás módszere vonatkozásában, vérzési rendellenesség hátte­rének tisztázásában stb.), különös tekintettel arra, hogy majd a bekövetkező terhesség gondozását is nagy való­színűséggel ő végzi.

 

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.