Egészséges étrend

Gabonatermesztés tényleg visszahatott a egészség romlására?

Számos újságcikk, antropológiai témájú PhD-dolgozal tárgyalja az egészségi állapot látványos romlását, amely a gabonatermesztés megindulását követően figyelhető meg. Lássunk néhány érdekességet:

Régebben a gabonatermesztés során megromlottak az egészségügyi állapotok!
Régebben a gabonatermesztés során megromlottak az egészségügyi állapotok!
Jegyezzük meg! Ie. 3000 környékén az átlagmagasság csökkent: a mélypont idején a férfiak átlagosan 161,5 cm-re, a nők pedig 152,4 cm-re nőttek — a felső paleolit korai szakaszához képest nagyjából 12 cm-rel alacsonyabbra.
Leletekből derült ki: hipopláziát mutat­tak a fogakon — ami fiatalkorban a rosszultápláltság jele!
Leletekből derült ki: hipopláziát mutat­tak a fogakon — ami fiatalkorban a rosszultápláltság jele!

Egyre több a betegség!

Az iráni Gandzs Dareh lelőhelyén talált, Anagnostis Agelarakis antropoló­gus által vizsgált, neolitikum bői származó csontleletek hipopláziát mutat­tak a fogakon — ami fiatalkorban a rosszultápláltság jele —, illetve megta­lálták a fülfertőzés és az ínygyulladás jeleit is, emellett törött vagy repedt csontok, valamint az ízületi gyulladás nyomait is felfedezték. Azok, akik túlélték a gyerekkort, küzdöttek azért, hogy még középkorúan is életben legyenek.

Kutatási eredmények: a kairói Egyiptomi Múzeumban a bronzkorból származó tizenhat múmiából kilencnél találtak érelmeszesedést — a tizenhatból nyolc halt meg negyvenöt éves kora után, ebből a nyolcból hét volt érelmeszesedéses.

Az alacsonyabb testmagasság végig fennmaradt a mezőgazdálkodás korában, egészen a modern időkig. Az emberek csak a 20. században, a növekvő jólét és sok fertőző betegség legyőzésével érték el újra a paleolit kori termetet.

A következtetés tehát az, hogy a paleolit kori táplálkozás meglehetősen egészséges volt, a földművelés kori viszont már nem annyira.

Mit ettek a vadászat-gyűjtögetés korában?

Sokan feltételezik, hogy távoli őseink a csimpánzokhoz és a gorillákhoz hasonlítottak, azaz erdőben élő, gyümölcsökkel táplálkozó majmok voltak. Ez azonban tévedés.

Az őseink hosszú ideig jórészt erdős területeken és fákkal tarkított, füves pusztákon éltek. Emberi maradványokat főleg olyan helyeken találtak, ahol a fás területek aránya 40%-nál kevesebb volt — de néhol az ilyen területek aránya alig érte el az 5%-ot.

Paleo étrend - jó étvágyat!
Paleo étrend – jó étvágyat!

A fosszíliák azt bizonyítják, hogy a kőkori őseink valószínűleg nyílt, füves térsége­ken éltek. Az emberszabásúak maradványai között nem találunk az erdőkben élőkre jellemző merev gerincet és hosszú, erős karokat; inkább úgy tűnik, hogy az idejük nagy részét két lábon járva töltötték, mint a füves pusztákon élők.

A majmoknál a két lábon járás története hosszú időre nyúlik vissza: az Ardipithecus ramidus 4,4 millió évvel ezelőtt jelent meg, és sok időt töltött két lábon járva,” az Oreopitbecus bambolühsz hasonlóan, amelynek maradványait 10-7 millió évvel ezelőttre teszik. Más, két lábon járó emberszabásúak már 21,6 millió évvel ezelőtt megjelentek. Nagyon is lehetséges, hogy a közös ember-majom ős valamilyen nyílt területen élő, két lábon járó majom volt, a csimpánzok és gorillák pedig az emberektől elkülönülten fejlődtek, és az erdős területhez alkalmazkodtak.

Gyökerek, gumók- a mai keményítős növények elődei

Az emberszabásúak tehát az erdős-füves pusztaságokon éltek, és a táplálékaik is innen származtak. Ez egy okos módszerrel, a fosszilizálódott csontok izotópos vizs­gálatával bizonyítható. Az emberszabásúak fogszerkezetével együtt ez a bizonyíték azt mutatja, hogy az őseink a szavannákról származó gumókat, gyökereket és hagymagu­mókat fogyasztottak, vagyis olyan növényeket, amelyek a mai krumplihoz és a taróhoz hasonlítanak. Feltalálták az ásóbotot, és keményítős növényeket ettek.

Létezik tudományosan megalapozott diéta a jobb egészségért?

Honnan tudjuk, hogy a paleolit korszakban élt emberszabásúak a földben növő, keményítő tartalmú növényekkel is táplálkoztak?

Gumós növények
Az egész paleolit korszakban a gyökerek, gumók, hagymagumók és rizómák jelentették a fő táplálékot.

Ugyan nagy a változatosság, de azért elmondható, hogy a kőkorszaki és az azt megelőzően élt emberszabásúak táplálkozásában a füves pusztákon tenyésző növények domináltak. Ez hozta létre a „C4-talány” nevezetű kirakóst.

Az Australopithecus africanushoz és a Paranthropus robuslushoz hasonló emberszabásúak fogazata nem igazán volt alkalmas a fűevésre, és az sem valószínű, hogy legelésző állatokra vadásztak volna, de a csontjaik mégis azt mutatják, hogy a szén fűfélékből került a szervezetükbe. A kirakós megoldása a következő: ezek a majmok a mai krumplihoz és taróhoz hasonló gumókból és hagymagumókból — azaz a növények föld alatti raktáraiból — szerezték a C4 szenet.

Fő táplálékok a gyökerek és gumók voltak az őskorban

Az egész paleolit korszakban a gyökerek, gumók, hagymagumók és rizómák jelentették a fő táplálékot. A felső paleolit ásatási lelőhelyein talált harmincezer éves ételmaradékok azt mutatják, hogy általános gyakorlat volt a keményítős gyökerek és gyökértörzsek lisztté és más élelmiszerré őrlése.

A Neandervölgyi ember fogairól származó negyvennégyezer éves mikro maradványok ugyancsak bizonyítékul szolgálnak arra, hogy őseink gyökereket és a gumókat fogyasztottak, amelyek közül néhányat meg is főztek. A Neander-völgyiek már legalább kétszázötvenezer évvel ezelőtt fogyasztottak keményítős növényeket.

Azok a modern vadászó-gyűjtögető népek, amelyek keményítő tartalmú növényekben szegény területeken élnek, a világon mindenütt megvásárolják maguknak a másutt termesztett keményítős növényeket. Thomas Headland antropológus szerint ilyen kereskedelem nélkül az ember képtelen lett volna túlélni az erdős területeken.

Genetikai okokra is visszavezethető

A bizonyítékok utolsó láncolata – a genetika — is alátámasztja, hogy a kőkorszakban már fogyasztottak keményítőt. A csimpánzoknál a keményítőt emésztő enzimnek, a nyálamiláznak két génmásolata van, az embereknél világszerte átlagosan hét.

A keményítőben szegény étrenden élő őslakos törzseknél — mint a Kongó-medencében élő, erdőkben lakó biaka és mbuti pigmeusok — átlagosan 5,4 másolat fordul elő. Erre az a valószínű magyarázat, hogy a kőkorszaki őseink elég keményítőt fogyasztottak az amilázgén öt-hat másolatának kialakulásához, és a neolitikumban megjelent gabonatermelés következtében az amilázmásolatok száma még egy kicsit tovább emelkedett.

A húsfogyasztás régen is és most is fontos szerepet játszott a táplálkozásban.
A húsfogyasztás régen is és most is fontos szerepet játszott a táplálkozásban.

Az állati eredetű paleolit ételek

A kőkorszak 2,6 millió évvel ezelőtt, a kőeszközök feltalálásával kezdődött. Ezeket az eszközöket vadászathoz, az állatok húsának széttépéséhez, valamint a velő megszerzése céljából a csontok feltöréséhez használták. A csontvelő fogyasztására már 1,9 millió évvel ezelőttről vannak bizonyítékaink. A csontvelő – amely szinte csak zsírból áll – megszerzésének fontossága azt mutatja, hogy a zsírok a korai paleolit táplálkozásnak olyannyira fontos részét képezték, hogy őseink nem sajnálták a fáradságot a megkaparintására.

Fontos táplálékforrás!

1,75 millió évvel ezelőtt az emberszabásúak az északi szélesség felé kezdtek el terjeszkedni, ahol viszonylag kevesebb a növényi eredetű élelmiszer. Valószínű, hogy ezeknek az északi emberszabásúaknak a táplálkozása főként a húsfogyasztáson alapult. Azt már tudjuk, hogy negyvenezer évvel ezelőtt a Neander-völgyiek (akik növényevő állatokra, például mamutra vadásztak) és az emberek (akik sokféle fajra vadásztak, de főleg halásztak) túlnyomórészt húsevők voltak.

Csak a hús! :)
Csak a hús! 🙂

A felső paleolitikumban élt emberek a fehérjéhez bizonyosan nem növényekből jutottak hozzá – nem volt bab! – , és több húst ettek, mint a farkasok vagy a sarki rókák. A nitrogénizotópos vizsgálatokból azonban kiderül, hogy az emberek és a Neander-völgyiek a táplálkozási lánc csúcsán álltak, és a fehérjebevitelük nagy része állati eredetű táplálékokból származott.

Sok állat kihalt a vadászat miatt

Az állatfajok kihalása jele annak, hogy a paleolit korban őseink rengeteget vadásztak. A kőkorszaki emberek Ausztráliába és Amerikába érkezése után nagy állatfajok pusztultak ki rendkívül gyorsan. Korábban a túlzott vadászat miatt Eurázsiából és Afrikából tűntek el olyan fajok, mint a mamut vagy a kardfogú tigris.

Az állatfajok kipusztulása korán megkezdődött: 1,9-1,5 millió évvel ezelőtt valószínűleg a Homo erectus okozta a huszonkilenc ismert afrikai nagyragadozó faj közül huszonhárom eltűnését. A hat túlélő faj közé a kizárólagos húsevők – mint az oroszlánok és a leopárdok – tartoztak, míg a huszonhárom kipusztult fajba tartozók mindenevők – például a cibetmacska — és egyben dögevők is voltak, mindamellett egy sor másfajta táplálékot is fogyasztottak. Az elmélet szerint azért pusztultak ki, mert a dögevésben közvetlen konkurenciát jelentettek az emberszabásúaknak.

Az emberi kultúra fejlődési lépéseit gyakran követte újabb állatfajok kipusztulása. Az elefántok mintegy négyszázezer évvel ezelőtt tűntek el a Közel-Kelet területéről, valószínűleg a túlzott vadászat miatt.

Milyen volt az állati és a növényi eredetű táplálékok aránya?

Az antropológusok vitatkoznak azon, hogy a paleolit korban élt ősök táplálkozása milyen arányban tartalmazott növényi, illetve állati eredetű ételeket. A paleolit korai szakaszából sajnos nincsenek közvetlen választ adó bizonyítékaink.

Növekedő agytérfogat.
Növekedő agytérfogat.

Állati eredetű alapanyagoktól nő az agytérfogat

Azt tudjuk, hogy az agytérfogat nagymértékű növekedése a kőkorszakban következett be, amelyet feltehetően az új, kalóriadúsabb táplálékforrások tettek lehetővé. Ezzel kapcsolatban azonban két fő elmélet létezik:

  • A kőeszközök és a közös vadászat lehetővé tette a zsíros, állati eredetű ételek meg-szerzését.
  • A tűz megismerése révén a kőkorszaki ősök meg tudták főzni a keményítős ételeket, amitől azok kevésbé voltak mérgezők, és könnyebben emészthetőkké váltak. Ez nagyban befolyásolta a növényi eredetű táplálékokból megszerezhető kalória mennyiségét.

Az agytérfogat növekedését lehetővé tévő ételek így valószínűleg inkább a zsíros, állati eredetű táplálékok voltak.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.