Fájdalom enyhítése

Bach-virágterápia fájdalomcsökkentő hatásai

A virágterápiában a világ különböző vidékeiről származó, jelenleg több mint száz, ám egyre növekvő számú növény virágait használják gyógyításra

Bach-virágterápia

A virágterápia úgy gyógyítja a testi tüneteket, hogy a mögöttük rejlő lelki bajokat kezeli. A leghíre­sebb a Bach-féle virágterápia amelyet a brit homeo-patáról, Edward Bachról neveztek el, aki az 1920-as és az 1930-as években fejlesztette ki módszerét. Meg­győződése szerint a negatív szemléletmód egyaránt kihat testünkre és életünk eseményeire (valamint arra, hogyan nézünk szembe az eseményekkel).

Összeállított egy harmincnyolc gyógyhatású szerből álló készletet a legkülönfélébb emberi érzelmek kezelésére – a dühtől a sebezhetőig. Valamennyi szer magát az egyént hivatott gyógyítani, nem pedig a betegséget, amelyben szenved.

Virágterápia

A virágterápiában használt szerek valójában külön­böző lágy és fás szárú növények virágainak eszenciái, amelyeket növényi alapanyagból készítenek ugyan, hatásmechanizmusukat tekintve inkább homeopátiás szerek, mint gyógynövények. Más szóval jobbára lelki­leg hatnak, nem pedig vegyi úton. Napjainkban már a világ több mint ötven országában több tucat cég gyárt több mint százféle virágeszencia létezik.

Mindössze az a gond velük, hogy még soha senkinek nem sikerült tudományosan bebizonyítania, hogyan működhetnek. Ennek ellenére emberek ezrein segítettek világszerte, akik esküsznek a terápia jótékony hatására. A virágterápia nagyon sok olyasfajta fájdalom gyó­gyításában hatásos, amely valamilyen lelki problémá­ból ered.

A Bach-féle virágeszenciák összefoglaló táblázata

 • Apróbojtorján: Azoknak, akik aggodalmai­kat vidám külső mögé rej­tik, bátorítást nyújt, hogy ki tudják fejezni belső fájdal­maikat.
 • Ágas rozsnok: Azoknak, akik nehezen döntik el, milyen tevékeny­séget válasszanak. Nagy bennük a lelkesedés, mégsem vonzódnak különösebben egyetlen területhez sem, s ez csalódottságot kelthet bennük.
 • Békaliliom: A távolságtartó, megközelít­hetetlen embereknek, akik­nek gondot okoz a kapcso­latteremtés.
 • Bohócvirág: A fóbiáktól szenvedő, ismert vagy érzékelhető dolgoktól félő emberek virága.
 • Bükk: Növeli az arrogáns vagy túl­ságosan kritikus szemléletű emberek toleranciáját.
 • Cseresznyeszilva: Segít azoknak az emberek­nek, akik félnek önuralmuk és józan eszük elvesztésétől.
 • Diófa: Az átmeneti állapotokat ne­hezen viselő vagy változni képtelen emberek segítője.
 • Elsősegélycseppek: Sürgős esetekben nyugalmat és enyhülést hoznak. A szer tartalma: ernyős madártej a sokkra, molyhos nap virág a pánik kezelésére, nebáncsvirág a türelmetlenség és a feszültség ellen, cseresznye­szilva az önuralom elveszté­sétől való félelem ellen és erdei iszalag az elme összpontosításának ja vitására, valamint ájulás ellen.
 • Erdeifenyő: A túlzott bűntudatot érző embereknek segít, hogy meg­bocsássanak maguknak.
 • Erdei iszalag: Az álmodozó és ábrándozó embereknek nyújt segítséget az összpontosításhoz.
 • Ernyős madártej: Sokk, trauma, közeli hozzá­tartozó elvesztése vagy bal­eset esetén hasznos gyógyír.
 • Fehér vadgesztenye: Segít a nem kívánt gondola­tok elűzésében és a lelki béke megteremtésében (álmatlan­ság esetén is hatásos).
 • Forrásvíz: Valójában nem növényből, hanem tiszta forrásvízből származó szer. Segít, hogy engedékenyebbek legyenek magukkal azok, akiknek merev az önuralmuk, és akik drákói szigorral viseltetnek önmagukkal szemben.
 • Fűz: Pozitív gondolkodásra ser­kenti azokat, akik elkesere­dettek, és önmagukat okol­ják a bajokért
 • Gyertyán: Energiát ad a munkába ideiglenesen belefáradt vagy a tennivalókat halogató embereknek. Gyakran neve­zik „a hétfő reggelek gyógy­szeréinek.
 • Hangafű: Segít, hogy másokkal is törődjenek azok az emberek, akik csak magukkal vannak elfoglalva.
 • Jerikói lonc: A nosztalgikusán a múltba merülő embereknek segít előretekinteni, és elfogadni a jelent.
 • Katángkóró: Azok számára, akik nehe­zen engedik el szeretteiket.
 • Kékgyökér: Azok számára, akikben nincs elegendő önbizalom, s emiatt képtelenek az önál­ló döntéshozatalra.
 • Kisezerjófű: Gyenge akaratú emberek­nek, akik túlzott mértékben reagálnak mások kívánsá­gaira.
 • Magyal: Azoknak, akiken időnként eluralkodik a féltékenység, az irigység, a bosszúvágy, a gyanakvás vagy más negatív érzelem. Segít szembesülni valódi érzéseinkkel is, ami­kor lehangoltak vagyunk.
 • Molyhos napvirág: Pániktól, rémülettől vagy hirtelen ijedtségtől szenve­dők megnyugtatására.
 • Nebáncsvirág: Csoportban nehezen dolgozó embereknek segít a türelem és a tolerancia fejlesztésében.
 • Olíva: Hosszú ideig tartó túlhaj­szoltság vagy érzelmi kime­rültség után kínál regenerá­lódást, helyreállítja a belső békét és a kiegyensúlyozott­ságot.
 • Rezgőnyár: Megmagyarázhatatlan, sejtelmes szorongások, töb­bek közt a halálfélelem elűzésére.
 • Sülzanót: Reményt ad azoknak, akik feladták a küzdelmet, és elkeseredtek, különösen va­lamilyen idült betegségből kifolyólag.
 • Szelídgesztenye: A reménytelenül csüggedőknek nyújt reményt.
 • Szikárka: A döntéseikben bizonyta­lankodó emberek szere: segít átvészelni az érzeleminga­dozásokat és a bizonytalan­ságérzetet.
 • Szil: Azoknak, akik túlterheltség­től szenvednek, kétségbeeset­tek, és nem érzik magukat elég erősnek feladataik elvégzéséhez.
 • Szőlő: A könyörtelen és hatalom­éhes embereket segíti abban, hogy jobban megértsenek másokat.
 • Tárnicska: Visszaadja azoknak a hitét, akiknek kedvüket szegi vauimi, és elcsüggednek miatta.
 • Tölgy: Erőt és ellenálló képességet ad azoknak, akik annyira elérhetetlen célt tűztek ma­guk elé, hogy képtelenek megvalósítani.
 • Vadalma: Ez a tisztítószerként ismert növény azoknak segít, akik szégyellik valamilyen tulaj­donságukat. (A szénanátha és az orrnyálkahártya-gyul­ladás kezelésére is jó.)
 • Vadgesztenyerügy: Azoknak, akik nem okul­nak eleget tapasztalataikból és élményeikből, és hosszabb ideig tanulják a mindenna­pi élet leckéit, mint mások.
 • Vadrepce: Visszaadja a derűlátást azoknak, akik minden ok vagy átmenet nélkül hirte­len depresszióba estek, és elkeseredettek lettek.
 • Vadrózsa: A levert és csüggedt emberek motivációját erősíti.
 • Vasfű: A megszállott és túlfűtött embereknek segít visszaállí­tani harmóniájukat.
 • Vörös vadgesztenye: Azok számára, akik sokat aggódnak szeretteik miatt, gyakran tartanak attól, hogy szerencsétlenség történ­het velük, érzelmileg túlzot­tan belefolynak mások életé­be, és jobban ismerik mások érzéseit, mint a sajátjaikat.
 • Vörösfenyő: Önbizalmat ébreszt azok­ban, akik kisebbrendűségi érzéstől szenvednek, vagy félnek a kudarctól.
Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.