Magasvérnyomás kezelése

Ön hipertóniás? 21 tanács, miért dobja el a cigarettát!

Sajnos, egyik legkényelmetlenebb tanács, amit az orvos fiatal vagy idősebb hipertóniás betegének adhat, az, hogy hagyjon fel a dohányzással. Ehhez még akkor is ragaszkodni kell, ha tudjuk, hogy a gyermekkora óta dohányzó felnőtt csak nagy lemondás árán, akaratának különös megfeszítésével képes kóros szenve­délyétől megszabadulni. (A tanácsok lejjebb olvashatóak!)

Cáfolhatatlan bizonyítékok

Negyven éves kor felett – még hiper­tónia nélkül is – ésszerű az idült hörghurut és a tüdőrák növekvő valószínűsége miatt lemondani róla. De ha valaki hipertóniás és ráadásul a már többször felsorolt rizikófaktorok egyike vagy másika miatt is hajlamos érelmeszesedésre, akkor a lemondás a dohányzásról parancsoló szükségszerűséggé válik. Se vége, se hossza ugyanis már azoknak a cáfolhatatlan bizonyítékoknak, amelyek igazolják, hogy a dohányzás hatására létrejött szívkoszorúsér-trombózis, lábérszűkület, agyvérzés gyakoribb erős dohányosoknál, mint nem dohányosoknál.

És ha akadna vélet­lenül dohányos, aki szenvedélyétől elkábítva az egyértelmű tényeket sem hajlandó tudomásul venni, annak legyen segítsé­gére a tudat, hogy vannak pozitív statisztikák is. Pozitívak ab­ban az értelemben, hogy azoknak, akik idejében leszoktak a dohányzásról, egy idő múlva csökken veszélyeztetettségük.

Tehát akkor is érdemes leszokni, ha kora gyermekkorától dohányzott valaki. Ne tartson vissza senkit elhatározásában az az elképzelés, hogy már úgysem érdemes, hiszen évtizedeken ke­resztül cigarettázott.

A közelmúlt tapasztalatai azt is igazolják, hogy nem elég értelmi érvekkel meggyőzni a dohányost szenvedélyének egy­értelműen káros hatásairól. Az értelmi érvekkel gyakran a kí­vánttal ellentétes, bumeránghatást érünk el. A dohányos vál­tozatlanul tovább fog dohányozni, legfeljebb annyi lesz a válto­zás, hogy a dohányfüst és nikotin káros anyagai mellett még a mardosó önvád is segít aláásni egészségét.

Leszokás segítése

Ezért szükséges az értelmi érvek súlya alatt a leszokás küszöbére eljutott embernek segítséget nyújtani abban is, hogy miképpen tudjon káros szen­vedélyéről leszokni, és az eredményes leszokás után hogyan tudjon elhatározása mellett megmaradni. Vannak, akik azt tanácsolják, hogy az erős elhatározás hevében egyik percről a másikra dobjuk el a cigarettát. Aki megbízik a saját akarat­erejében, megpróbálhatja ezt a módot is.

Esetleg ingatag akarata alá a különböző, általában Lobelint vagy más hatóanyagot tar­talmazó tablettákkal mankót is rakhat. Ezek hazánkban sajnos nincsenek forgalomban. Hasznos az is, ha a dohányzó család­tagok szolidaritást vállalnak a leszokni akaróval, és közösen határozzák el és tartják be az absztinenciát. A leghevesebb ösz­tönös késztetést a rágyújtásra gyakran ugyanis nem a tényleges nikotinéhség, hanem az utánzási vágy okozza.

Ha a lakásban vagy a munkahelyen nem gomolyog folyton a cigarettafüst és nem látunk minduntalan kattanó öngyújtót, láng nyomában felizzó parazsat, lényegesen könnyebb ellenállni az időnként jelentkező gyötrő rágyújtási vágynak. Néha a mentolos szipka szájba vétele is jól segít, mert elfoglalja kezünket és szánkat. Alkalmas időpont a leszokásra egy-egy nátha, lázas-hűléses hurut, amikor így is, úgy is képtelenek vagyunk dohányozni. A kényszerű lázas állapot jó bevezető lehet, mindössze csak arra kell ügyelni, hogy a láz szűntével, amikor a jó közérzet ,újra helyreáll, ellenálljunk a követelődzőén jelentkező dohány­zási vágynak.

Fokozatos leszokás

Újabban egyre több híve akad a fokozatos leszokásnak az úgynevezett szalámitaktikának. A dohányzásról való leszoktatással foglalkozó orvosok nagy része vallja, hogy a fokozatos leszoktatáshoz nemcsak kevesebb energiára van szükség, hanem az eredmények is gyakran tartósabbak. Közben ugyanis egy-egy átmeneti akaratgyengeség, az aznapra tervezett cigarettamennyiség túllépése nem jelent végleges kudarcot.

A napról napra növekvő sikerélmény és a hozzá társuló jobb közérzet viszont alkalmas arra, hogy mint a sportolókat az edzés, az akaratun­kat a fokozatos gyakorlás megacélozza. így járható útnak tartják, ha kezdetben napi öttel csökkenti valaki egy hétig a naponként elszívott cigaretták számát. így azután lassan néhány hét vagy egy-két hónap leforgása alatt jut el a teljes leszokáshoz.

A müncheni orvosegyetem pszichiátriai intézetének igazgató­ja, J. Brengelmann és munkatársai több évtizedes dohányzásról való leszoktatási kísérleteik kapcsán tettek néhány javaslatot a szalámitaktika eredményességének biztosítására. Közülük a legfontosabbak:

Első 9 tanács:

 • Egyszerre csak egy doboz cigarettát vásároljunk, és ne tartsunk otthon készletet.
 • Kínált cigarettát ne fogadjunk el.
 • Rágyújtás után a dobozt tegyük olyan helyre, ahol csak hosszabb vagy körülményes utánjárással érhetjük el.
 • Csak filteres cigarettát szívjunk.
 • Az első cigarettát csak reggeli után, sohasem közvetlenül felébredés után szívjuk el.
 • Legnagyobb szükség esetén se kérjünk kölcsön cigarettát.
 • Váltogassuk a cigarettafajtákat.
 • A korábban cigarettára költött, most megtakarított pénzt tegyük külön dobozba.
 • Utcán ne gyújtsunk rá.

Második 9 tanács:

 • Ágyban se reggel, se este ne dohányozzunk.
 • Éhség ellen ne dohányozzunk, de ne is fogyasszunk cu­korkát.
 • Minden elszívott cigaretta után ürítsük ki a hamutartót, hogy gyakran lássuk minden cigarettának hamuját és kátrányát.
 • Minden egyes szippantás után tegyük le a cigarettát, hogy legközelebb újra utána kelljen nyúlni.
 • Rágyújtás előtt várjunk tíz lélegzetvételnyiig, mielőtt végre rágyújtunk, később a várakozás idejét növeljük.
 • Hagyjuk otthon tudatosan öngyújtónkat, hogy minden rágyújtáshoz tüzet kelljen kérni.
 • Gépkocsivezetés közben ne dohányozzunk.
 • Fizikai munka közben, például takarításnál, ne dohá­nyozzunk, szellemi munka közben tegyük a szomszéd szobába vagy adjuk a család valamely nem dohányzó tagjának a ciga­rettás dobozt, hogy utána kelljen mennünk vagy kérnünk kell­jen a cigarettát.
 • A cigarettát csak félig szívjuk el.

Még 3 jó tanács:

 • Ne dohányozzunk várakozás közben.
 • Társaságban se szívjunk többet óránként egy cigarettá­nál.
 • Kollégákkal vagy ismerősökkel folytatott beszélgetés köz­ben akkor se dohányozzunk, ha partnereink rágyújtanak.

Természetesen a felsorolt szabályokat is fokozatosan, követ­kezetesen érdemes alkalmazni. És ha végül már elértük, hogy hetekig vagy hónapokig kibírtuk cigaretta nélkül, óvakodjunk a legnagyobb kísértéstől, a társasági környezetben sok dohányzó ember jelenlétében fogyasztott nagyobb mennyiségű alkoholtól. Ilyen környezetben gátlásainktól megszabadulva sajnos hajla­mosak vagyunk arra, hogy akaratunkon rés támadjon, amit az­tán a spicces állapotban elszívott első cigaretta után „gátszaka­dás” követ.

Az ilyen kísértésnek elejét vehetjük úgy, hogy már alkoholfogyasztás előtt figyelmeztetjük barátainkat: leszoktunk a dohányzásról, és most alkoholos állapotban sem akarunk rágyújtani. Ez a bejelentés az értelmes és jószándékú barátokat visszatartja attól, hogy az első cigarettát unszolják vagy ráerő­szakolják arra, akinek sikerült káros szenvedélyétől megsza­badulnia.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.