Orvosi tanácsok

Az emlékezés fejlesztésének titkai

Jegyezzük meg! Mielőtt az írástudás általánosan elterjedtté vált, az emberi társadal­mak másfajta módszereket alkalmaztak a tudás megőrzésére és továbbadására. A rohanó 21. században rengeteget tehetünk emlé­kezetünk javításáért azzal, hogy a sajátunknál kevésbé fejlett kul­túrákról veszünk példát. Az alábbiakban az ő titkaikról lesz szó.

Az ember úgy 50 000 éve tanult meg beszélni, s a társadalmak és a nyelvek fejlődésével egyre több információt adott át nemzedékről nemzedékre. A történelmi események, a mítoszok és a népmesék szintén szóbeszéd útján terjedtek. Az ősi társadalmakban, például a nyugat-afrikai jorubáknál a szájhagyomány őrzőit „hivatalos” történészekként tisztelték.

Az információk ismételgetése segített az embereknek megjegyezni azokat. A közép-afrikai lubák ma is gyakran sorolják fel egykori királyaik nevét. Az emlékek fölidézését nyakláncokkal segítik, és használják a lukasaknak nevezett emlékezettáblákat is, amelyeken színes tűk és gyöngyök jelképez­nek adott neveket és helyeket.

Emlékezés zenével és tájakkal

A zenék, dalok és táncok a világ minden részén központi szerepet játszanak a szájhagyomány őrzésében. Történelmük kulcsfontosságú eseményeit az emberek balladákban énekelték meg és adták tovább. Ausztrália őslakói, akik úgy tartják, hogy az ő őseik dalaiból született az egész világ, a körülöt­tük lévő táj minden eleméhez egy-egy dalt rendelnek, így emlékeznek rájuk.

Más kultúrák tagjai, például az amazóniai esőerdők lakói fejben jegyzetet készítenek magukban az egyes területek növényzetében látható csekély eltérésekről, s az egyes útvonalak vizuális és térbeli emlékeinek megőrzésé­vel, valamint a nap és a csillagok tájékozódáshoz való felhasználásával nagy távolságokat tudnak megtenni gyalog anélkül, hogy eltévednének.

Memóriabajnokok

2010-ben és 2011 -ben is a 21 éves Wang Cheng lett a memória-világbaj­nok: 400, másodpercenként elhangzó számból 300-at tudott felidézni, és mindössze 24,21 másodperc alatt memorizálta egy megkevert kártyapakli lapsorrendjét. E képességét napi 5-6 óra gyakorlással fejlesztette ki és tartja fenn, amelynek során egyebek közt a vizualizáció módszerét használja. A „gyakorlás és előadás” módszerének hagyománya az ókori Görögországig és Rómáig nyúlik vissza, ahol bár már leírták a fontos információkat, to­vábbra is nagy tisztelet övezte a rendkívüli emlékezőtehetségű szónokokat.

Hasznos eszközök

Más kultúrák emlékezeti „rendszerei” több olyan technikát alkalmaznak, amelyet mi is nyugodtan használhatunk. Próbáljon ki közülük néhányat, s hamarosan érezni fogja a fejlődést.

Jegyezze meg darabokban!

A telefonszámokat és a hasonló információkat válassza szét kezel­hető nagyságú darabokra, így sokkal könnyebb lesz felidézni őket.

Szőjön köré egy történetet!

Szője bele az információt egy törté­netbe, amelyben emberek és ese­mények felelnek meg a megjegyezni kívánt dolgoknak. Ez a mítoszok és népmesék elmondásához hasonló módszer könnyebbé teszi az infor­mációk megjegyzését és fölidézését.

Mondja ki hangosan! Az infor­mációk fennhangon való felolvasása megkönnyíti a megjegyzésüket. Ezt teheti egyedül, vagy valakinek a segítségével is. Kimutatták, hogy ha az ember elmond valamit egy másik személynek, az segít az emlékeze­tébe ágyazni az adott tényeket.

Memorizáljon muzsikára!

Kutatási eredmények! Vizsgálatok szerint az agy hatéko­nyabban tárolja el és keresi vissza a zenével és rímekkel kapcsolatos információkat. Próbálja tehát egy jól ismert dallamra memorizálni az információkat, s öntse azokat rímbe.

Hozzon létre a képzeletében színes képeket, és társítsa azokat a megjegyzendő nevekhez és helyek­hez! Az információk összekapcsolá­sához készítsen erőteljes vizuális jegyekből álló „emléktérképeket”.

Gyakoroljon naponta!

Végezzen memóriagyakorlatokat – olyan, egyszerű megjegyeznivaló is meg­felel, mint a bevásárlólista. Addig próbálgassa felmondani, amíg töké­letesen nem sikerül. Ha kellően össz­pontosít, meglátja, egyre könnyeb­ben megy majd.

Iktassa emlékeit!

Kövesse az amerikai Jill Price példáját, aki a vele történt dolgok 99,9 százalé­kára emlékszik – hozza létre ön is saját szellemi iktatórendszerét. Ha az információkat külön mentális „rekeszekben” tárolja, nagymérték­ben javítja az azok felidézésére való képességét.

Emlékezetes útvonalak

Kép­zeljen el egy ismerős utazást vagy útvonalat, és helyezze el gondolat­ban a megjegyzendő dolgokat ennek az útvonalnak a meghatáro­zott pontjain, hogy térbeli emléke­ket hozzon létre.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.