Stresszkezelés

Miben segíthet az életvezetési tanácsadó?

A stressz visszaszorításának első állomása az lehet, ha rájön, hogy képes a szorongást okozó körülmény befolyásolására. Amennyiben ez egyedül mégsem menne – vagy nem úgy, ahogy tervezte -, akkor érdemes életvezetési tanácsadóhoz fordulni.

Az ilyen szakember a célok kitűzésében és elérésében segít, általában személyes konzultációk keretében, díjazás ellenében. Ahogy arról már a 8. fejezetben is volt szó, az életvezetési tanácsadó nem mondja meg, hogy mi a jó és helyes lépés, nem erőltet semmit Önre. Abban fogja támogatni, hogy a saját válaszait találja meg élete kérdéseire.

Tíz jellegzetes élethelyzet, amelyben hatékonyan tud segíteni az életvezetési tanácsadó:

 1. EGYENSÚLYTEREMTÉS A cél az, hogy nagy­fokú munka stressz esetén megtanuljon keveseb­bet vállalni s időt szakítani a pihenésre. Legalább ilyen lényeges, hogy merjen nemet mondani, ha Önnek terhes és motivációt nem jelentő pluszfel­adatokat akarnak a nyakába varrni.
 2. FELADATMEGOSZTÁS Fontos, hogy képes legyen átengedni másnak azoknak a tevékenysé­geknek az elvégzését, amelyek meghaladják az erejét. A munkahelyen jelezze felettesének, ha az adott feladat túlmutat a hatáskörén, otthon pedig vonja be jobban a családtagjait a házimun­kába. Ismerősökkel, szomszédokkal is hatéko­nyan össze lehet dolgozni például a gyerekek iskolába vitelében és elhozatalában. Aki megte­heti, szerezzen segítséget magának a takarítás­ban és a kertészkedésben. Az életvezetési ta­nácsadónak világosan fejtse ki a céljait és az azok elérésére vonatkozó elképzeléseit. Ezek alapján fog majd instrukciókat kapni tőle, ame­lyek közelebb viszik a megoldáshoz, és lehetővé teszik a tehermentesítését.
 3. PRIORITÁSOK Az életvezetési tanácsadó elmagyarázza, miként szemlélheti bizonyos tény­kedéseit tágabb perspektívából, szinte kívülálló­ként. A kényszeres cselekvések hátterében gyak­ran egy kiüresedett, értelmetlenné vált szokás áll, amelyre csak az idejét pazarolja, ezért hatá­rozottan fel kell lépni ellene. Ebben támogatja a szakember, de iránymutatást ad arra vonatkozó­an is, hogy miként alakíthat ki fontossági sorren­det a kötelességei teljesítésében.
 4. KÜLSŐ TÁMOGATÁS Életbe vágó, hogy krí­zishelyzetben tudjon segítséget kérni és elfogad­ni akár a családtagoktól, barátoktól, akár egy olyan személytől, akinek épp azért veszi igénybe a szolgáltatásait, hogy könnyítsen a terhein.
 5. ÉLETMÓD Az életvezetési tanácsadók több­sége felhívja a figyelmet az egészséges étrend jelentőségére, a gyorséttermi ételek és édessé­gek mértéktelen fogyasztásának veszélyeire. Rengeteg rejtett stressztől szabadulhat meg, aki friss és egészséges élelmiszereket eszik, ame­lyek nem tartalmaznak zsírt, hozzáadott cukrot, adalékanyagokat. Ugyanígy nagy hangsúlyt he­lyeznek a tanácsadók a dohányzás és az alkohol mellőzésére, továbbá a rendszeres testmozgás­ra, amely feszültség mentesíti a szervezetet, és felüdülést jelent az elme számára is.
 6. A REND ÖRÖME A szakember elmagyarázza, milyen jelentős stresszoldó hatással bír, ha rend van a lakásban, és mindig tudja, mit hol keres­sen. Bárhol is kezdje a takarítást, utána élvezet lesz belépni az adott helyiségbe.
 7. LOMTALANÍTÁS A tisztaság mellett töreked­jen arra is, hogy ne őrizgessen mindenféle fölös­leges kacatot, mondván, jó lesz még valamire. Lelkesítő érzés – tehát stresszoldó hatású -, ha megszabadul mindattól, ami évek, évtizedek óta használatlanul áll vagy elfeledve hányódik.
 8. SZELLEMI FELTÖLTŐDÉS Mivel a kiegyensú­lyozott pszichéhez nélkülözhetetlen a spirituali­tás, a lelki dolgokkal való foglalkozás, a tanács­adó valószínűleg javasolni fogja, hogy töltsön annyi időt a természetben, amennyit csak tud, gyönyörködjék a tájban, a napfelkeltében és a csillagos égben. A muzikális lelkek hallgassa­nak zenét, akinek pedig a hit ad erőt, találja meg lelki békéjét a vallásban.
 9. FRISS ELME Nagy hangsúlyt kell kapnia az agy karbantartásának és frissítésének is, ami számos módon történhet. Így tanulással, rend­szeres olvasással, színházba, moziba vagy kon­certre járással, rejtvényfejtéssel, közéleti esemé­nyek nyomon követésével. Mindez nemcsak az agy szempontjából hasznos, hanem remekül relaxál, és segít elvonatkoztatni a problémákról, azaz csökkenti a stresszt.
 10. CSALÁDI ÉS BARÁTI KÖR Nehéz élethely­zetekben elsőként rendszerint a családra számít­hatunk, no és természetesen a hű barátokra. A rokoni kötelék vagy a régi barátság dacára azonban célszerű megszakítani azzal a kapcsola­tot, aki túlzottan Önre telepszik, rabolja az ide­jét, vagy kihasználja. A saját jól felfogott érdeké­ben ajánlatos legalább átmenetileg távol tartani az illetőt. Az életvezetési tanácsadó segít annak meghatározásában, hogy a viszony ápolása milyen mértékű legyen.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő szakembert?

„A terápia sikere elsősorban a páciens és a terapeuta kapcsolatán múlik – szögezi le Phillip Hodson az Angol Pszichoterápiás Társaságból. – Ha a pszichológus kitűnő elméleti szakember, de semminemű empátiával nem bír, nem fog eredményt elérni.” Ahhoz, hogy a kezelés hatásos legyen, fel­tétlenül olyan szakembert kell találni, aki maximálisan élvezi a páciens bizalmát, aki előtt maradéktalanul fel meri tárni az érzelmeit. Ám aki az egyik típusú személyiségnek beválik, a másiknak nem feltétlenül.

Jó néhányan ragaszkodnak bizonyos életkorú, nemű, a magukéhoz ha­sonló élettapasztalatokkal rendelkező terapeutához. Ezeknél fontosabb, hogy „választottja” megbízható, elismert, hozzáértő szakember legyen, aki­vel közös hangot talál, akinek ad a véleményére. Pszichológushoz a házior­vos is adhat beutalót, s ha az beletartozik a társadalombiztosítás által támo­gatott körbe, a kezelés térítésmentes. A személyes preferenciákat azonban lehet, hogy csak a magánszférában tudja érvényesíteni. Ne lepődjön meg, ha magánrendelésen a pszichológus vagy pszichiáter sokat kér, főleg, amennyiben jó nevű szakemberről van szó, akihez beajánlás nélkül érkezik.

Öt hasznos tipp a megfelelő pszichológus megtalálásához

 • Kérdezze meg a háziorvosát, akinek vélhetően széles rálátása van a témá­ra, s tud magánpraxist folytató terapeutákat is ajánlani.
 • Érdeklődjön a munkahelyén vagy baráti, családi körben, nem tud-e vala­ki egy jó szakembert. De ne feledje: mindenkinek mások az elvárásai és az igényei. Hiába van megelégedve az ismerőse X. Y-nal, Önnek nem biztos, hogy szimpatikus lesz.
 • Telefonon vagy interneten keresztül lépjen kapcsolatba szakmai szervezetek­kel.
 • Kérjen próbakonzultációt a terapeutától. Ott kiderül, hogy kellően empatikus személy-e, olyan, aki odafigyel Önre, és át tudja élni a helyzetét. Így bizonyságot szerezhet arról is, hogy azonos vagy eltérő hullámhosszon vannak-e. Csak annak adja ki a lelki problémáit, aki megérti Önt, és akiben megbízik. Ha ez nem egyértelmű, mondjon nemet.
 • Ne vegye igénybe annak a pszicholó­gusnak, pszichiáternek a szolgáltatásait, akit flegmának, lekezelőnek, kioktatónak vagy ítélkezőnek érez.

A pszichológusnál

A szakemberre ne úgy tekintsen, mint egy ismerősre vagy barátra, akit „panaszláda­ként” használ, és kiönti neki a lelkét. A tera­peuta abban segít, hogy jobban megértse sa­ját viselkedésének mozgatórugóit, felismerje érzéseit és ezek hozzájárulását a jelenlegi nehéz helyzet bekövetkeztéhez. A terápia eredményeképpen jó esetben a páciens egye­dül is képes lesz megoldani a gondjait, de eh­hez neki is aktív szerepet kell vállalnia. A tera­peuta akár házi feladatot is adhat: például annak, akit a munkahelyén mindig túlórára fognak, a pszichológus azt fogja javasolni, hogy legközelebb álljon a sarkára, és mond­jon nemet. Előbb azonban gyakorolja be ott­hon a magabiztos fellépést. Az, hogy valaki ura legyen az életének, és le tudja küzdeni a stresszt, komoly erőfeszítéseket igényel.

Stresszkezelés

Az eddig bemutatott módszerekkel úgy alakíthatja életét, hogy minél kevesebb stresszhatásnak legyen kitéve, a most következő technikákkal pedig könnyebben és gyorsabban megszabadulhat a stressz következményei­től. Ezek az eljárások segítenek az aktivitás megőrzésében, a relaxálás és a problémáktól való elvonatkoztatás megtanulásában. Ilyen a testmozgás, amely csökkenti a szorongást, és javítja a kedélyállapotot. Az alábbiakban a stresszűzés egy további jól bevált módjáról olvashat.

 • MASSZÁZS (AROMATERÁPIÁVAL): A masszázs csodálatos relaxáló hatása még teljesebb, ha aromaterápiás olajat is használnak hozzá, mondjuk levendulát vagy ilang-ilangot (Cananga odorata). Egy angliai vizsgálat során nyolc kór­házi páciens másfél hónapon át heti egy alkalommal aromaterápiás masszázsban részesült, aminek köszönhetően hat betegnél jelentősen enyhült a szorongás és a depresszió. A masszázsban az is remek, hogy ha megtanul­ják az alapfogásait, kölcsönösen kényeztethetik egymást a párjával, nem fel­tétlenül kell szakemberhez járni. Könyvek, dvd-k segítik a masszázs elsajátí­tását, sőt tanfolyamok is indulnak.
Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.