Veszélyes vagy biztonságos

Segítenek vagy ártanak az antidepresszánsok?

A depresszió elleni gyógyszerek története az 1950-es években kezdődött, amikor az or­vosoknak feltűnt, hogy a kísérleti stádiumban lévő tuberkulózis-gyógyszerekkel kezelt betegek hangulata derűsebbre fordult. E fölfedezés alapján a tudósok olyan gyógysze­reket fejlesztettek ki, amelyek segítettek enyhíteni a depressziót, de számos kellemetlen mellékhatásuk is volt. Az újabb antidepresszánsoknak kevesebb a mellékhatásuk, de a viták a gyógyszerek ezen új nemzedékét is elkísérik.

Igaz-e, hogy az anti­depresszánsok több öngyilkosságot okoz­nak, mint amennyit megelőznek?

NEM Az ijesztő újságcímek ellenére számos szakértő véli úgy, hogy az antidepresszán­sok kínálta előnyök messze felülmúlják a kockázatokat.

Úgy hangzik, mint a legször­nyűbb irónia: egyes kutatások­ból úgy tűnik, mintha a hangu­lat javítására és a kétségbeesés elűzésére szánt gyógyszerek hatása alatt az emberek na­gyobb valószínűséggel követ­nék el a reményvesztettség végső cselekedetét. Az anti­depresszánsok öngyilkosságra hajlamosító hatásával kapcso­latos aggodalmak az 1980-as években merültek föl, amikor forgalomba kerültek az új antidepresszánsok, például a fluoxetin. A veszély a gyógy­szert szedő gyermekek és tiné­dzserek körében tűnt a leg­nagyobbnak.

Mit mutatnak a kutatások?

Az aggodalmak eleinte csak szóbeszéden, köztük néhány nagy nyilvánosságot kapott eseten alapultak, amelyek sze­rint az ilyen gyógyszerekkel kezelt fiatalok különös módon kezdtek viselkedni, mielőtt véget vetettek volna életüknek. Végül az Egyesült Államok gyógyszer-felügyeleti hatósága (FDA) által 2004-ben 25, a té­mával foglalkozó széles körű vizsgálat alapján készített elemzés megállapította, hogy az antidepresszánsok a 18 év alatti, depresszióban szenvedő gyermekek körében a duplá­jára növelik az öngyilkosság­ra vonatkozó gondolatok koc­kázatát.

A kétkedők rögtön felhívták a figyelmet arra, hogy az FDA elsősorban az öngyilkossági gondolatokkal foglalkozott, amelyek amúgy is gyakoriak a tinédzserek körében (egy adott évben átlagosan az ötö­dükben fölmerül az öngyilkos­ság gondolata). Valójában azonban egyetlen, a vizsgálat­ban részt vevő fiatal sem köve­tett el öngyilkosságot, sőt próbálkozni is csak kevesen próbálkoztak vele.

Más kutatások kifejezetten cáfolják azt az elméletet, hogy az antidepresszánsok öngyil­kos hajlamúvá teszik az embe­reket, így például egy 2007-ben készült, 27 vizsgálatot át­fogó elemzés nem találta jelét annak, hogy az antidepresz-szánsokat szedő fiatalok köré­ben megnőtt volna az öngyil­kosság kockázata. Sőt az Illinoisi Egyetem biostatiszti-kusa, dr. Róbert D. Gibbons és munkatársai kimutatták, hogy miközben az 1980-90-es években az Egyesült Államok­ban a négyszeresére nőtt az antidepresszánsokat szedők száma, az öngyilkosságoké 13 százalékkal csökkent.

Ami­kor pedig holland orvosok attól való félelmükben, hogy a fiatalok esetleg kárt tesznek magukban, 22 százalékkal ke­vesebb antidepresszánst írtak föl, az ifjúság körében elköve­tett öngyilkosságok száma csaknem 50 százalékkal emelkedett! E vizsgálatokból úgy tűnik, hogy az antidepresszánsok korántsem késztetik az embe­reket önmaguknak ártó csele­kedetre, hanem éppen ellenke­zőleg, segítenek megelőzni az öngyilkosság első számú okát: a nem kezelt depressziót.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.