Allergia és asztma

Mi az allergia? Vajon van rá ellenszer?

A szavaknak súlya van, különösen az orvostu­dományban. Komoly nehézséget okoz, hogy amikor a betegek allergiás panaszaikról számolnak be orvosuknak, rendszerint ugyanazok­kal a szavakkal jelölnek különböző tüneteket. Sajnos, erre csak kevés beteg jön rá, s az orvosok többnyire túlságosan elfoglaltak ahhoz, hogy elmagyarázzák, ők maguk mit is értenek pontosan a különböző kifejezéseken. Az eredmény a félreér­tés, a zavar és az ebből fakadó, az orvost és a bete­get egyaránt érintő kölcsönös bizalmatlanság.

A bizonytalan jelentéstartalom akkor is problé­mákhoz vezethet, ha egyéb kezelési módok le­hetőségét vizsgáljuk. Az „allergia” szó olyan, mint a macska, amelyik a környéken öt-hat háznál is kosztol: mindenki úgy érzi, hogy kizárólag ő a gazdája. Az allergológus szakorvos „allergián” egy adott, jól körülírt betegségcsoportot ért, az al­ternatív gyógymódokat alkalmazó terapeuta meg­határozása viszont sokszor tágabb. Megint teljesen másképp értékeli a szót a gyógynövényszakértő vagy a természetgyógyász.

A laikus számára mindez átláthatatlan zűrzavar forrása, ami ráadásul még költséges is, ha vaktában keres megoldást egészségügyi problémájára. E könyv célja, hogy segítségével az olvasó tisztáb­ban lásson az allergia témakörében, s megértse az orvostól kapott, néha ellentmondásosnak tűnő tanácsokat.

Az allergia „eredete”

Az allergia szó eredete 1906-ra nyúlik vissza. Akkor még a megváltozott érzékenységre használ­ták – a szervezet környezeti hatásokra adott reak­cióinak minden változására, akár egy már lefolyt betegséggel szemben kialakult védettségről, akár virágpor által kiváltott, hirtelen tüsszögés rohamról volt szó. A védettség fogalmát hamarosan teljesen másképp értelmezték, és így az allergia jelentése leszűkült: a normális körülmények között ártalmatlan anyagokra adott rendellenes/kóros válaszreakcióra (első definíció). Könyvünkben ezt a fogalmat az érzé­kenység (szenzitivitás) kifejezéssel jelöljük.

Mi az elfogadott?

Egy alternatív gyógyászati irányzat, a klinikai ökológia, az allergiának ma is ezt a definícióját fo­gadja el, csakúgy, mint az alternatív gyógymódok felé nyitott orvosok többsége. Ez a megközelítés jellemző a természetgyógyászokra és a kiegészítő gyógymódok képviselőire is.

A hivatalos orvoslás a fenti meghatározástól el­térően jelenleg az allergiának egy ennél szűkebb értelmezését fogadja el: eszerint az allergia olyan, egyébként ártalmatlan anyagokra adott reakció eredmé­nye, melynek kialakulásában az immunrendszer vesz részt (második definíció). Könyvünkben az immunválasz közvetítette túlérzékenységet immunszenzitivitásnak (immunérzékenység­nek) hívjuk.

Van rá ellenszer?

A ’60-as években fedezték fel az IgE-ellenanyagot. Sok allergológus ek­kor tovább szűkítette az allergia fogalmát – az új meghatározás szerint az allergia olyan, ártalmatlan anyagokra adott reakciók eredménye, amelyekben az IgE játszik fontos szerepet (harmadik definíció).

Napjainkban a legtöbb orvos számára az allergia meghatározásai közül a második a leginkább elfogadott. (Ennek alapján a nem IgE közvetítet­te lisztérzékenység is allergiás reakció eredmé­nye

Amikor azonban „allergiára való hajlamról”, az „allergia kezeléséről” vagy „járványosán előfor­duló allergiáról” beszélnek, az orvosok rendszerint a harmadik definíciót alkalmazzák, s egyszerűen IgE közvetítette allergiát értenek rajta. Talán nem is tudatosul bennük az, hogy egyik meghatározásról a másikra váltanak. Ez természetesen nem ideális állapot, de túl sok problémát általában nem okoz.

Mit mondanak az orvosok?

A jelentések körüli vitákban az orvostársadal­mon belüli erőviszonyok és szakmai ellentétek is szerepet játszanak, és természetesen a dolognak megvan a maga gazdasági vetülete is. Gyakran előfordul, hogy a szavakat egyes nemzetközi orvos csoportok (szakmai egyesületek, társaságok) újradefiniálják azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy meghatározzák a maguk speciális működési területét és kompetenciáját.

Végső soron arról van szó, hogy az egyes orvosoknak milyen, a szak­területükhöz tartozó betegségben szenvedő páci­ens kezelésére van jogosítványuk – és persze a beteg jogáról, hogy orvosát maga választhassa meg. Az „allergia” körüli, régóta dúló vitában újabb fejlemény, hogy ma már az intolerancia meghatározása körül is viták vannak, tisztán kivehető szakmapolitikai felhangokkal.

Orvosunkkal, allergológusunkkal konzultálva rengeteget segít, ha mindig a megfelelő kifejezések használatára törekszünk. Ha például étel-intole­ranciára utaló panaszok esetén valaki ételallergiát emleget, máris kész a baj, ugyanis az IgE közve­títette ételallergia – az étel-intoleranciával szem­ben – betegség, amely akár meg is ölhet egy egyébként egészséges egyént.

Jegyezzük meg! A legfontosabb, hogy orvos és beteg között meg­felelő legyen a kapcsolat, és egyértelmű a kom­munikáció. Ne bonyolódjunk vitákba a szavak je­lentését illetően. Az „allergia” szót csak akkor használjuk, ha biztosak vagyunk benne, hogy or­vosunk is akként diagnosztizálja problémánkat.

Többnyire az a legcélszerűbb, ha leírjuk az észlelt reakciót – vagyis pusztán a tünetek közlésére szo­rítkozunk. Ha állapotunkra általános szót kell al­kalmaznunk, használjuk az „érzékenységiét – ez sokkal semlegesebb és kevésbé megtévesztő, mint ha az „allergia” kifejezést választjuk.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.