Általános egészségi állapot

Mindent a Pap-kenet vizsgálatról!

A méhnyak (Pap)-kenet igazi sikertörténet: az utóbbi fél évszázad során a vizsgálat világszerte mintegy 70-90 szá­zalékkal csökkentette a méhnyakrák gyakoriságát. A ne­vét feltalálójáról, dr. George N. Papanicolaouról kapta. A vizsgálattal kimutathatók a ráksejtek, valamint az olyan sejtek, amelyek rosszindulatúan elfajulhatnak. Bár a Pap-kenet továbbra is az arany standardot jelenti a nő-gyógyászatban, a méhnyakrák szűrésére újabb módszerek tűnnek föl a horizonton.

Kinek van rá szüksége?

Minden szexuálisan aktív nőnek, habár van, akinél nem kell évente elvégezni a vizs­gálatot. Idősebb nőknek már nincs rá szüksége.

A méhnyakrákot a szexuális úton terjedő humán papillomavirus okozza a leg­gyakrabban, ezért a nőknek az első közösülés után három éven belül vagy 21 éves kor után ajánlatos elvégeztetniük a szűrővizsgálatot. Egyes orvo­sok szerint ha egy 30 évesnél idősebb nőnek háromszor egy­más után negatív a lelete, a későbbiekben elég két- vagy háromévente szűrővizsgálatra mennie.

Más doktorok viszont azért aggódnak, hogy ha a nők nem járnak évenkénti méh­nyakrákszűrésre, akkor egyéb fontos nőgyógyászati vizsgála­tokat is elmulaszthatnak. „A méhnyakrákszűrés sok nő szemében egyet jelent a rend­szeres nőgyógyászati vizsgálat­tal”, mondja dr. Lauren Streicher, a chicagói Memóriái Hospitál nőgyógyásza. Pedig egy nőnek a Pap-kenet-vizsgá­lattól függetlenül is szüksége van rendszeres kismedencei vizsgálatra, emlővizsgálatra és vérvizsgálatra.

A 65 és 70 év közötti nők­nek már nem kell Pap-kenet­szűrést végeztetni, ha a meg­előző 10 évben háromszor egymás után negatív volt az éves szűrés eredménye. Szintén fölösleges a vizsgálat, ha vala­kinek teljes egészében eltávolí­tották a méhét, hacsak nem rák miatt. (A méheltávolítás nem mindig jelenti egyúttal, hogy a méhnyakat is eltávolít­ják, ilyen esetekben ezért to­vábbra is szükség van a szűrő­vizsgálatra.)

Mennyire megbízha­tó a Pap-kenet?

A teszt érzékenysége mérsé­keltnek mondható, ezért kell rendszeresen ismételni.

A Pap-kenettel a rákos sejtek­nek – vagy az olyan sejteknek, amelyek azzá válhatnak – az 50-75 százaléka mutatható ki. Mégfkisebb valószínűséggel fedezhetők föl vele azok a sej­tek, amelyek csak kevéssé fajultak el. A vizsgálathoz az orvos vagy a nővér speciális eszközzel és/vagy kefével sejt­mintát vesz a méhnyakról, és egy tárgylemezen szétkeni a mintát, amelyet azután a laboratóriumban értékelnek. A mintavétel közben, illetve az értékeléskor történt hibák be­folyásolhatják a teszt eredmé­nyét. A méhnyakrák azonban hosszú évek során alakul ki, ezért az ismételt Pap-kenet segítségével általában idejében fölfedezik, akkor, amikor még van mód a kezelésre.

Mint egy sor más szűrő­vizsgálat, a Pap-kenet is gyak­ran ad álpozitív eredményt. Az életkorral csak nő ennek veszélye. Egy vizsgálat kereté­ben 2500 olyan, a változás korán túl lévő nőt követtek nyomon négy éven keresz­tül, akiknél évente elvégezték a Pap-kenet-szűrést. 110 eset­ben fordult elő kóros lelet, amely miatt 231 további tesz­tet végeztek, köztük biopsziát is. Végül egy esetben sem bizo­nyosodott be a rák, mindössze egy nőt kellett kezelni rákot megelőző állapot miatt.

Szükség van a HPV-tesztre?

Nem rossz kérdés. Újabb ku­tatások szerint a humán papillomavírust (HPV) kimuta­tó teszt érzékenyebb a Pap­kenetnél, bár több esetben okozhat fölösleges riadalmat.

Egyes orvosok szerint a 2000-ben bevezetett HPV-teszt idővel elfoglalja a Pap-kenet helyét a méhnyakrák kimuta­tásában. Egy a New England Journal of Medicine folyóirat­ban megjelent cikk szerint a HPV-teszt alapján a kóros sejt­szaporulatok 94,6 százalékát lehet diagnosztizálni, szemben a Pap-kenet 55,4 százalékával. Az álpozitív eredmények ará­nya is kissé magasabb volt a HPV-teszt alapján. A legjobb megoldás, ha mindkét tesztet elvégzik. Az említett cikk sze­rint a kombinált vizsgálat 100 százalékosan kimutatta a rákot megelőző állapotot. Ma ezért már sokan kérik, de számos orvos is ajánlja a kom­binált szűrővizsgálatot. Sajnos a HPV-teszt költséges, és a biz­tosító sem mindig fedezi.

Szüksége van a HPV-vakcinával beoltott fiatal nőknek Pap­kenet-vizsgálatra?

Igen. Bár az oltás igen hatá­sos, nem nyújt 100 százalé­kos védelmet a méhnyakrák ellen.

Ma már elérhető az az oltó­anyag, amely megelőzi a HPV-fertőzést. Azokban az esetek­ben hatékony, amikor még nem alakult ki a fertőzés, ezért a 9 és 26 év közötti lányokat, illetve nőket oltják be vele. A jelenleg használt oltóanyag négyféle vírus ellen véd, ame­lyek közül kettő okozza a méhnyakrákok 70 százalékát, míg a másik kettő a nemi szer­vi szemölcsök 90 százalékát.

Bár az oltás erős védelmet ad, a beoltott nők még mindig ki vannak téve egyéb, HPV-vírusok okozta fertőzéseknek. Az is előfordulhat, hogy még az oltás előtt fertőződtek meg. Ezért a beoltott nőknek to­vábbra is szükségük van Pap­kenet-szűrésre.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.