Babaápolás

A baba és a víz

Sok szülő szereti, ha a gyereke szinte azonnal biztonságosan mozog a vízben, és ebben megelőzi a többi csecsemőt, ezért elcsábulnak, hogy a kicsit úszó­tanfolyamra írassa be. De a gyerekorvo­sok és sok biztonsági szakember szerint a baba-úszó tanfolyam nem jó ötlet. Bár az alig mászó picinyeket egyszerű meg­tanítani a lebegésre – a kisgyerekek ter­mészettől fogva jobban lebegnek, mivel a testük zsírtartalma arányosan nagyobb, mint a felnőtteké -, de ezt a képességet aligha tudnák használni életveszélyes helyzetben.

A csecsemő úszótanfolya­mok nem teszik jobb úszóvá a gyereket, mint a későbbiek

Nagy kérdés, hogy a 3 év alatti gyerekek egyáltalán képesek-e hasznot húzni az úszó tanfolyamokból. Továbbá a leckék az egészségüket is ve­szélyeztethetik. Először is, ha a babák a fejüket a víz alá tartják, fennáll a vízintoxikáció veszélye. Másrészt a nyilvános medencék vize kis­babáknál megnöveli az olyan fertőzések esélyét, mint a vízzel lenyelt baktériumok okozta hasmenés, a fülzúgás (bemegy a víz a gyerek fülébe), a viszketés, a bőrkiütés.

Ez nem jelenti azt, hogy ne szoktas­suk hozzá a babát a vízhez, hiszen ez az egyik fontos első lépés a vízbiztonság kialakításához. De az első közös meg­mártózás (vagy az úszótanfolyamra való beíratás) előtt érdemes tanulmányozni a következő tanácsokat:

 • Amíg a baba nem tudja jól tartani a fejét – azaz rendesen felemelni 90 fokos szögben -, addig nem szabad medencébe vagy más nagyobb vízbe vinni. E képesség elsajátítása (általában a négy-öt hónapos kor) előtt a feje a víz alá kerülhet.
 • Ha a babának bármilyen krónikus egészségügyi problémája van, beleértve a gyakori fülgyulladásokat is, csak az or­vos engedélyével vegyen részt a vízi já­tékokban. A megfázott vagy beteg babát (különösen a hasmenésest) ideiglenesen tiltsuk el a víztől – persze nem a fürdő­kádtól -, amíg teljesen meg nem gyógyul.
 • Az a baba, aki szereti a vizet és hozzá­szokott, várhatóan nagyobb veszélyben van a víz közelében, mint az, aki fél tőle. Még az úszótanfolyamot végzett, úszó­gumit vagy más lebegő eszközt viselő gye­reket se hagyjuk egy percre sem felügye­let nélkül a víz (medence, forró vizes medence, kád, tó, tenger, pocsolya) kö­zelében. A fulladás rövidebb időn belül bekövetkezhet, mint egy telefonbeszél­getés, és pár centi víz is elég hozzá. Ha el kell távolodnunk a víztől, vigyük ma­gunkkal a babát.
 • A gyerek minden vízi foglalkoztatása olyan felnőtt felügyelete mellett történ­jen, aki személyesen kezeskedik érte, továbbá aki nem fél a víztől, mivel a fé­lelmet átadhatja a gyereknek.
 • Csak olyan, minősített úszószakokta­tóhoz írassuk be a csecsemőt, aki ért az újraélesztési technikához (CPR). A tan­folyam alkalmazkodjon az életkorhoz és a fejlődési szinthez. Mindig gyanúsak az olyan oktatók és tanfolyamok, ame­lyek azt állítják, hogy eleve megvédik a fulladástól a babákat vagy a tipegőkorú gyerekeket.
 • A víztől vagy akár csak a megmártó­zástól félő babára ne erőltessünk vízi játékokat.
 • A víz, amelyben a csecsemő játszik, legyen kellemesen meleg. A babák álta­lában a 29-31 °C-os vizet kedvelik. A hat hónaposnál fiatalabb csecsemőket soha ne mártsuk ennél hidegebb vízbe. A levegő hőmérséklete legyen legalább egy fokkal magasabb, mint a vízé, és a vízi játékokat korlátozzuk harmincperces alkalmakra, hogy a lehűlést megelőzzük. A fertőzések elkerülésére csak olyan medencébe vi­gyük, amelynek a vize megfelelően kló­rozott, illetve olyan természetes vízbe, amely nem szennyezett, és amelyet a ha­tóság fürdésre alkalmasnak minősített.
 • A pelenkás csecsemők viseljenek a com­bon szorosan simuló gumival záródó, vízhatlan nadrágot vagy külön vízre ter­vezett, eldobható pelenkát. A vizeletszi­várgás kivédhető, de ha a baba bekakil, tanácsos elhagyni még a klórozott me­dencét is.
 • A csecsemő feje vagy arca ne kerüljön víz alá. Bár a babák ösztönösen vissza­tartják a lélegzetüket a víz alatt, a nye­lést nem hagyják abba. Ha a vízi játékok során nagy mennyiségű vizet nyelnek, felhígulhat a vérük, vízintoxikáció léphet fel, ami veszélyesen csökkenti a nátrium­szintet, nyugtalansággal, gyengeséggel, hányingerrel, izomrángással, görcsökkel vagy akár kómával járó agyi ödémát okozhat. A babák a felnőtteknél érzékenyebbek a vízintoxikációra, mivel kisebb a vérmennyiségük (nem kell annyi víz a felhígításához), és mivel ösz­tönösen lenyelnek mindent, ami a szájuk­ba kerül.
 • A vízintoxikáció megtévesztő állapot, a vízben tartózkodva semmilyen tünete nem észlelhető, és a csak 3-8 órá­val később mutatkozó jeleket sokszor nem kapcsolják össze az úszással. A víz alá merülés megnöveli különösen a fül és az orr fertőzésének veszélyét, és könnyen kialakulhat hipotermia (veszélye­sen alacsony testhőmérséklet) is.
 • Az úszógumik, matracok vagy más le­begő eszközök hamis biztonságérzetbe ringatják a babát és a szülőt. Csak egy pil­lanat kell hozzá, hogy a kicsi kicsússzon az úszógumiból vagy leessen a matracról. A víz közelében mentőmellényt adjunk a babákra és a kisgyerekekre, de ez sem he­lyettesíti az állandó felnőtt felügyeletet.
 • A medencében lebegő játék halálos csábítás lehet egy kíváncsi gyerek szá­mára. Vegyünk ki minden játékot a medencéből, amikor nincsenek hasz­nálatban.
 • Ha hiányzik a medence (lábáztató vagy zuhanyozó) vízleeresztőjéről a fedél, ti­los használni, amíg nem pótolják. Egy baba vagy kisgyerek súlyosan megsérül­het a szívóhatás miatt.
 • A babákat vagy gyerekeket vízközei­ben felügyelő felnőtteknek nemcsak el­méletben, hanem gyakorlatban is is­merniük kell az újraélesztés technikáit (lásd a 610. Oldalt). Mentőfelszerelés, mentőöv és az újraélesztés sematikus vázlata legyen látható helyen kifüggeszt­ve minden medence közelében. Legyen könnyen elérhető a telefon vészhelyzet esetére.
Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.