Babaápolás

A következő baba – születési rendellenesség

“Szeretnénk még egy kisbabát úgy egy év múlva, de félünk, hogy a kislányunk születési hibája a következő gyereknél is megismétlődhet.”

A fogyatékkal született gyerekek szülei­nél ez a félelem általános, de többnyire alaptalan. Ugyanolyan esélyük van nor­mális gyerek születésére, mint más szü­lőknek. A konkrét esetben a veszély meg­állapításához először a kisbaba problémájának okát kell meghatározni.

Sokféle lehetőség van:

Genetikai. Ha kiderült, hogy a kisbaba fogyatékosságát genetikai hiba okozta (az anyától és/vagy az apától származó genetikai anyag közvetítette), akkor egy genetikai tanácsadás vagy még inkább a gyerek orvosa meg tudja mondani, mi­lyen valószínűséggel fordulhat elő me­gint. A jövendő magzatot a terhesség ko­rai szakaszában meg lehet vizsgálni, hogy vajon benne is megtalálható-e a geneti­kai hiba, ami lehetőséget ad, hogy érzel­mileg és fizikailag felkészüljenek rá – vagy elvetessék a magzatot.

Környezeti. Ha a születési hiba egysze­ri eseménynek volt betudható, például a terhesség ideje alatt egy fertőzésnek, vegyszernek, röntgensugárzásnak, gyógy­szernek vagy más olyan tényezőnek, amely a magzat normális fejlődését gátolta, ak­kor nem valószínű, hogy megismétlődik, hacsak a körülmények ugyanolyan közrejátszása nem fordul elő a terhességnek ugyanazon kritikus szakaszában.

Életmód. Ha a hiba dohányzásban, alko­holfogyasztásban, drogozásban vagy elég­telen táplálkozásban rejlik, akkor a követ­kező terhességnél csak akkor ismétlődik meg, ha az életmódbeli hiba is megis­métlődik.

Anyai tényezők. Ha a kisbaba problé­mája az anya korával, az anyaméh alak­jával vagy méretével függ össze, vagy más megváltoztathatatlan tényezőkön múlott, akkor megismétlődhet, bár a veszély csök­kenthető. Ha például ön elmúlt 35 éves, és Down-kóros kisbabája van, a jövendő terhességekben a magzati vizsgálat kimu­tathatja ezt a rendellenességet. Ha a méh alakja nem megfelelő, műtéttel esetleg korrigálni lehet. Ha egy krónikus állapot miatt vagy akut betegségben beszedett gyógyszer váltotta ki a születési hibát, akkor a gyógyszerszedés kerülése vagy egy biztonságosabb gyógyszerre való átté­rés megelőzheti a további problémákat.

Több tényező kombinációja. Ha egy­nél több tényező is szerepet játszik, a jö­vendő esélyek felbecsülése nehezebb do­log lehet, de az orvos vagy egy genetikai tanácsadó ilyen esetekben is segítséget tud nyújtani.

Ismeretlen. Néha nincs nyilvánvaló oka a baba fogyatékosságának. Az ilyen esetek általában nem ismétlődnek meg. De ha senki sem tudja megmondani, hogy a gyerek miért nem született teljesen egész­ségesen, érdemes megbeszélni a helyzetet egy genetikai tanácsadással foglalkozó or­vossal az újabb terhesség vállalása előtt.

Az új gyerek vállalása előtt a szülészor­vosnak teljesen tisztában kell lennie az orvosi előzményekkel, hogy a terhesség teljes ideje alatt figyelemmel tudjon követni minden lehetséges problémát. A jó orvosi ellátással és az önmagáról való megfelelő gondoskodással kiváló esélyei vannak egy normális és egészsé­ges kisbaba születésére.

Egy másféle születési hiba előfordulásának esélye

“Nem nagyon aggódom amiatt, hogy ugyanaz a születési hiba még egyszer előfordulhat, mivel ezt ki lehet vizsgálni. Attól félek, hogy egy másik hiba fog előfordulni.”

Az átlagnál talán nagyobb az esélye, hogy az első gyerek születési hibája megismét­lődjön a következő gyereknél, ugyanez nem feltétlenül áll egy másik, az előző­től független születési hibára. Valójában ugyanolyan jó eséllyel születhet egészsé­ges gyerekük, mint bármelyik szülőnek.

Bármennyire megnyugtatóak is az esélyek, teljesen természetes, hogy nyug­talanító kételyek maradtak önben azok után, amiken keresztülment. Ezektől csak úgy szabadulhat meg, ha beszél az orvo­sával, megvitatja a kérdést egy genetikai tanácsadóval, és követi az előző kérdés­nél felsorolt óvintézkedéseket.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.