Babaápolás

Hiedelmek a védőoltásokkal kapcsolatban

Jóllehet a védőoltásokkal kapcsolatos aggo­dalmak teljesen érthetőek, nem megalapo­zottak. Ne engedjük, hogy az alább felsorolt hiedelmek elbátortalanítsanak attól, hogy gyerekünket beoltassuk:

Hiedelem: több védőoltás együttes be­adása nem biztonságos!

A valóság: tanulmányok bizonyítják, hogy a védőoltások egy időben történő beadása biztonságos és hatásos. Kombinált védőol­tásokat már évek óta rendszeresen használ­nak (MMR, dpta). Az Amerikában nem­régiben jóváhagyott (de nálunk még nem lé­tező) pediarix elnevezésű vakcina a DPTA, a polio (járványos gyerekbénulás) és a hepa­titis B oltások kombinációja.

A kutatók je­lenleg is dolgoznak olyan kombinált védő­oltások kifejlesztésén, amelyeket várhatóan hamarosan törzskönyveznek, és a közeljövő­ben hozzáférhetőek lesznek. A kombinált ol­tások előnye – mind a szülő, mind a gyerek nagy örömére -, hogy a kisgyereknek összes­ségében kevesebb szúrást kell elszenvednie.

Hiedelem: a védőoltások beadása a gye­reknek nagy fájdalmat okoz!

A valóság: az oltás okozta fájdalom el­enyésző ahhoz a súlyos betegséghez képest, amellyel szemben az oltás védelmet nyújt. Mindazonáltal vannak olyan módszerek, amelyek mérséklik az oltás okozta fájdalmat a babánál. Bizonyított, hogy oltáskor azok a babák sírnak kevesebbet, akiket ölbe vesz­nek, és a figyelmüket megpróbálják elvonni.

Tapasztalatok szerint kevesebb fájdalmat éreznek azok a babák is, akiket röviddel az oltás előtt vagy éppen az oltás ideje alatt szoptatnak meg. Kikérhetjük az orvos véle­ményét arról, hogy segít-e az, ha valamilyen édes italt adunk a babának közvetlenül az oltás előtt, vagy érzéstelenítőkrémet hasz­nálunk egy órával az oltás előtt.

Hiedelem: ha minden más gyereket beoltanak, akkor az én gyerekem nem betegedhet meg!

A valóság: néhány szülő úgy gondolja, hogy saját gyerekét nem kell immunizálni, ha a többi gyerekkel ezt már megtették – ha a védőoltások miatt a betegség nem jelent­kezik senkinél, akkor nincs is kitől megfer­tőződnie.. Ez az elmélet nem állja meg a helyét.

Először: fennáll annak a veszélye, hogy más szülők is a magukévá teszik az előbbi, hamis elképzelést, és ők sem oltatják be a gyereküket.

Másodszor: a be nem ol­tott gyerekek az oltottak számára is ve­szélyt jelentenek az adott betegséget ille­tően (a védőoltások körülbelül 90%-ban hatásosak, a beoltott gyerekek magas ará­nya korlátozza a betegség terjedését), így tehát nem csupán saját gyerekünk láthatja kárát, hanem a gyerek barátai is.

Harmad­szor: a be nem oltott gyerekek nemcsak más oltatlan gyerekektől kaphatják el a szamárköhögést, de felnőttektől is. Ennek oka az, hogy a szamárköhögés elleni védő­oltást hétéves kor felett már nem adják. Ezenfelül felnőttkorra a szamárköhögés el­leni védettség már nagymértékben csök­ken, és bár a betegség továbbra is fertőző, a felnőtteknél olyan enyhe tüneteket vált ki, hogy azt nem is diagnosztizálják. Azok a felnőttek tehát, akik tudtukon kívül ma­gukban hordozzák a szamárköhögés kór­okozóját, akaratlanul is megfertőzhetik a kisgyerekeket, akik sokkal érzékenyebbek a betegség következményeire.

Hiedelem: egy védőoltás-sorozatból már egy oltás is elég védelmet nyújt!

A valóság: kutatók bebizonyították, hogy amennyiben a védőoltás-sorozatból egy-egy oltás kimarad, a gyereknél a betegség kiala­kulásának veszélye megnő. Ez az állítás kü­lönösen igaz a kanyaróra és a szamárköhö­gésre. Következésképp ha a javaslat szerint négy oltásból álló sorozat szükséges, kapja meg a gyerek mind a négyet, mert csak így szerezhet védettséget a betegséggel szemben.

Hiedelem: csecsemőknél az oltásso­rozat, illetve a többszörös oltás növeli más betegségek kialakulásának ve­szélyét!

A valóság: nincs bizonyíték arra, hogy a sorozatoltás fokozná a cukorbetegség, fertőző vagy más betegségek kockázatát. Jelenleg arra vonatkozó bizonyíték sem áll a rendelkezésünkre, miszerint kapcsolat lenne a sorozatoltások és az allergiás be­tegségek, mint például az asztma kiala­kulása között.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.