Babaápolás

Hogyan mérjük meg a baba lázát?

A legtöbb orvos a baba állapotának pon­tosabb felmérését kedveli, mint egy szü­lői puszi (bár a betegeskedő baba örülni fog a puszinak). Vezessük be a hőmérő használatát.

A betegség során a hőmérséklet mé­rése segít megválaszolni olyan kérdéseket, mint: „Csökkentette-e a kezelés a hő­mérsékletet?” „A láz emelkedésével egy­idejűleg rosszabbra fordult-e a baba ál­lapota?” Bár a hőmérséklet mérése hasznos lehet, nem kell óránként meg­ismételni. A legtöbb esetben elég egy­szer reggel és egyszer este. Csak akkor mérjük közben, ha a baba hirtelen be­tegebbnek tűnik. Ha látszólag jobban van, és az ajkunkkal úgy érzékeljük, elmúlt a láza, nincs igazán szükség a hőmérőre.

A hőmérsékletet leggyakrabban a szájban, a végbélben, a hónaljban vagy a fülben mérik. Mivel a hőmérőt a baba szájába dugni veszélyes (a legtöbb orvos nem javasolja a szájban történő hőmé-rést, amíg a gyerek nincs négy- vagy öt­éves), valamelyik másik megoldáshoz kell folyamodni.

A láz nem mond el mindent

A betegségnek nem a láz az egyet­len jele – és a lázmérés önmagában elég megbízhatatlan annak megál­lapítására, hogy mennyire súlyos a betegség. Az a baba, akinek közepe­sen magas láza van, de vidám és ak­tív, valószínűleg kevésbé beteg, mint az alacsony hőmérsékletű (vagy láz­mentes) baba, aki nem igazán tud magával mit kezdeni és levert. A ba­ba hőmérsékletének mérése után fi­gyeljük meg az egészség más jellem­zőit is, beleértve a következőket: hogy néz ki a baba, hogy viselkedik, mi­lyen az étvágya.

Próbáljuk a babát fél óráig nyug­ton tartani, mielőtt megmérjük a lázát

Mivel a sírás vagy az üvöltés a kissé emel­kedett hőmérsékletet magas hőmérsék­letté változtathatja. (Ha a szájban mér­jük a hőmérsékletet, a forró vagy hideg italokat és ételeket mellőzni kell, de ez az elővigyázatosság nem szükséges, ha a végbélben, a hónaljban vagy a fülben végezzük a mérést.)

A hőmérő kiválasztása

A tudomány mai állása szerint a szülőknek nem taná­csos higanyos üveghőmérőket használ­ni a higannyal való érintkezés veszélyei miatt.

Inkább válasszunk az alábbiak közül:

 • Digitális hőmérők. Ezek biztonságo­sak, egyszerűen használhatók, könnyen beszerezhetők és viszonylag olcsók. Alkal­masak a végbélben, szájban vagy hón­aljban történő mérésre (de persze ne használjuk ugyanazt a hőmérőt felváltva a végbélben és a szájban). Digitális hő­mérővel az értéket 20-60 másodperc alatt megkapjuk – ami komoly előny, ha egy kapálózó csecsemővel kell meg­küzdeni. Keressünk hajlékony végű hő­mérőt a további kényelemért.
 • Cumi hőmérők. A cumihoz hasonló alakúak, és arra tervezték őket, hogy száj­ban lehessen hőmérsékletet mérni velük olyan babáknál, akik túl kicsik a száj­ban szokásosan használt hőmérőkhöz; ezek általában 0,1-0,3 fokkal alacsonyabb hőmérsékletet mutatnak, mint a végbél­hőmérők. Mivel átlagosan 3 perc szükséges a méréshez, a nem együttműködő babánál nehéz használni őket, emiatt nem túl megbízhatóak.
 • Fülhőmérők. Ezek a hőmérők, amelyek a fülben mérik a hőmérsékletet, viszony­lag drágák. És bár másodpercek alatt eredményt adnak, nehéz megfelelően elhelyezni és használni őket – különö­sen egy fiatal baba esetén. Általában a fülben kapott eredmény kevésbé meg­bízható, mint a hónaljban mért, és egyik sem olyan pontos, mint a végbélhőmérőzés – amit még mindig a standardnak tekintenek.[brbr]A fülben végzett mérések még pontatlanabbak fiatal csecsemőknél, akiknek a hallójárata nagyon szűk, és a legtöbb szakember szerint nem érdemes fülhőmérőt használni a baba három hóna­pos, de inkább egyéves kora előtt. A fül­zsír szintén befolyásolhatja a hőmérő által mutatott értékeket, a gyerek korá­tól függetlenül. Ha van fülhőmérőnk, kérjük meg az orvost, mutassa meg, hogyan kell megfelelően használni.
 • Halántékhőmérők. Ezek a homlokra helyezett jelátalakítóval mérik a hőmér­sékletet, és a kutatások szerint nagyon pontosak (de még mindig nem annyira, mint a végbélhőmérők). Használatuk egyszerű, és egyre szélesebb körben ter­jed, viszont igen drágák.

A hőmérséklet mérése

Végbélben: úgy készítsük elő a hőmé­rőt, hogy érzékelőjét vazelinnal síkosítjuk, közben a baba popsiját lemeztelenít­jük, és megnyugtatóan beszélünk hozzá. Ezután az ölünkben tartott babát fordít­suk hasra (ebben a helyzetben a két lába lelóg, így egyszerűbb bedugni a hőmé­rőt). A műveletet végezhetjük ágyon vagy pelenkázóasztalon (a baba fenekét egy csípő alá helyezett kispárnával vagy össze­hajtogatott törülközővel emeljük meg a könnyebb bevezetés érdekében).

Terel­jük el a baba figyelmét üde dalocskákkal vagy kedvenc könyve, játéka látótérbe helyezésével. Egyik kezünkkel tárjuk szét a popsiját, felfedve a végbélnyílást. A má­sikkal a hőmérő végének körülbelül két és fél centiméternyi részét vezessük a vég­bélbe, ügyelve arra, hogy ne erőltessük. Tartsuk a hőmérőt ebben a helyzetben, amíg nem sípol, addig a kezünkkel fog­juk össze a popsit, hogy a hőmérő ki ne csússzon, és megakadályozzuk a baba he­ves mozdulatait. Azonnal távolítsuk el azonban a hőmérőt, ha a baba nagyon erős ellenállást mutat.

Hőmérőzés a hónaljban: a hónalji hőmérőzés főleg akkor hasznos, ha a babá­nak hasmenése van, ha nem fekszik elég nyugodtan ahhoz, hogy a hőmérsékletét a végbélben mérjük meg, ha csak szájhő­mérő van kéznél (amit soha ne használ­junk a végbélben). A hónaljban történő méréshez használhatunk digitális végbél­ vagy szájhőmérőt. Vegyük le a baba in­gét, így az nem kerülhet a hőmérő és a baba bőre közé, és gondoskodjunk arról, hogy a hónalja száraz legyen. A hőmérő végét helyezzük mélyen a hónaljba, aztán szorítsuk rá a baba karját, a könyökét gyengéden az oldalához nyomva. Szük­ség szerint foglaljuk le közben a babát.

Fülhőmérő: ez a hőmérő sok ügyessé­get igényel. Kérjük meg az orvost, hogy mutassa be a használatát.

A hőmérő leolvasása

A leggyakoribb csecsemőlázmérés a végbélben történő mérés. Ez a legpontosabb is, mivel a test belsejének a hőmérsékletét mutatja. A végbélben mért hőmérsékletek általá­ban 0,3 – 0,6 °C-kal magasabbak, a hón­aljban mértek pedig általában 0,6 °C-kal alacsonyabbak a szájban mért értékeknél. A szájban a hőmérséklet normális érté­ke 37, a végbélben 37,5, a hónaljban 36,4 °C. A végbélben mért 39 °C hő­mérséklet körülbelül 38,4 °C hőmérsék­letnek felel meg a szájban, és 37,8 °C-nak a hónaljban.

A hőmérő tárolása

Használat után hi­deg szappanos vízzel mossuk meg a hő­mérőt, öblítsük le, és alkohollal töröljük át az érzékelő végét. Vigyázzunk, hogy ne érje nedvesség a digitális kijelzőt, a kikap­csoló gombot vagy az elemtartó fedelét.

Hogyan ítéljük meg a lázat?

A csecsemő viselkedése jobb fokmérője annak, hogy mennyire beteg, mint a hő­mérséklete. Lehet, hogy a baba súlyos beteg, például tüdőgyulladása vagy agy­hártyagyulladása van, de nincs láza, vagy előfordulhat, hogy enyhe megfázás esetén magas láza van.

Az alábbi esetekben a lázas babának azon­nali orvosi segítségre van szüksége (hívjuk fel az orvost az éjszaka közepén is, vagy ha nem elérhető, menjünk el az ügyeletre):

 • A két hónaposnál fiatalabb babának végbélben mérve magasabb a hőmérsék­lete 37,8 °C-nál.
 • A két hónapnál idősebb babának végbél­ben mérve magasabb a láza 41,1 °C-nál.
 • A babának görcsei vannak (a teste megmerevedik, a szeme kifordul, vég­tagjai csapkodnak).
 • A baba csillapíthatatlanul sír (és egy­értelmű, hogy a sírást nem kólika okoz­za), úgy fest, mintha fájna neki az érin­tés vagy a mozgatás, vagy nyöszörög, nem reagál vagy ernyedt.
 • A baba bőrén bárhol lila foltok vannak.
 • A babának légzési nehézségei vannak, miután kitisztítottuk az orrát.
 • A nyaka merevnek tűnik, és ellenáll, ha a fejét a mellkasa felé próbáljuk haj­tani.
 • A láz előtt a baba külső forrásból szár­mazó hőnek volt kitéve, például kániku­lában a napon vagy meleg időben autó zárt belsejében tartottuk. Ilyenkor le­hetséges a hőguta (lásd az 600. Oldalt), és azonnali sürgős orvosi beavatkozás szükséges.
 • A hőmérséklet hirtelen emelkedik kö­zepesen lázas babánál, akit túlöltöztet­tek vagy pokrócokba bugyoláltak. Ezt úgy kell kezelni, mint hőgutát.
 • Az orvos azt mondta, hogy azonnal hívjuk, ha a baba belázasodik.
 • Úgy érezzük, hogy valami nagyon nincs rendjén, de nem tudjuk, hogy mi.

Az alábbi helyzetben a lázas babának minél hamarabb orvosra van szüksége:

Kettő és hat hónapos kor közötti ba­báknál 38 °C feletti, hat hónaposnál idő­sebbek esetében 39,2 °C feletti, végbélben mért hőmérséklet (illetve minden olyan hőmérséklet, amelynél az orvos hívást kért).

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.