Betegségek és megelőzésük

Parkinson-kór és a lélek: a terapeuta keresése

Hogyan találhatok egy speciális kiegészítő terápiát folytató szakembert?

Sok különböző módja van annak, hogy egy speciális kiegészítő terápiát folytató, jó nevű szakembert találjon. A kiegészítő terápiák területén igen sok szakember kivá­ló, de (mint minden hivatásban) néhányan nem ugyan­olyan magas színvonalon praktizálnak. Ezért nagyon fontos, hogy olyat találjon, akiben megbízik. A legjobb és legmegbízhatóbb mód a szájhagyomány: ha valaki, akit ismer, első kézből számol be a szakemberrel kapcsolatos tapasztalatairól az Önt érdeklő terápiás területen belül, és ajánlja Önnek, ezt valószínűleg érdemes követni.

Honnan tudjuk, hogy a megfelelő szakembert választottuk?

Ha egyszer azonosította a kezelést, ami iránt érdek­lődik, tudja meg, hogy a terapeutáknak van-e olyan szak­mai testülete, amelyiknél regisztrálhatják magukat ezen a területen. Ha igen, ellenőrizze az Ön területén működő szakembereket a szakmai testületükön keresz­tül, hogy meggyőződjön arról, hogy az, akivel kapcsolat­ba kerül, megfelelően képesített és regisztrált-e.

Ha azonosította a körzetében működő szakembere­ket, telefonáljon nekik, és tegyen fel kérdéseket a terá­piájukról, az alkalmazásukkal kapcsolatos bizonyítékról, a potenciális mellékhatásokról és a teljes szolgáltatásról, amit nyújtanak. Ne féljen rákérdezni a referenciákra, és folyamatosan tegye ezt, mielőtt bejelentkezik.

Tetszik a zeneterápia. Mit tud ez nyújtani a Parkinsonos embereknek?

A zeneterápia élvezhető, jó hatású lehet, és bizonyosan nincsenek káros mellékhatásai. Sok Parkinsonos felfede­zi önmaga számára, hogy az erős ritmusú zene hallgatása javítani tud a járásukon, megakadályozza tétovázásaikat, és leküzdi a lefagyási epizódot. Ütemjelzőket is kipróbál­tak némi sikerrel. Néhányan úgy érzik, hogy képesek tán­colni, még ha a járás nehezen is megy, és hogy nem olyan könnyen fáradnak el, amikor zenére mozognak.

Szabályos ütemű és esetleg dallamos zene, ami ismerős, vagy valamilyen emocionális jelentőségű zene tűnik a leghasznosabbnak. A képzett zeneterapeuta olyan szerkesztett zenét alkalmazhat, ami e megfigyelé­seken alapszik.

Ily módon a zeneterápia segíteni tud az olyan fizikai tevékenységekben, mint a járás és a felső végtagok mozgásai, az önkéntelen mozgásoknál és a remegésnél, valamint a beszédzavaroknál. Csökkentheti a fáradtságot is. A zeneterapeuták gyakran dolgoznak eze­ken a problémákon más terapeutákkal együtt, úgymint fizioterapeutákkal, valamint beszéd- és nyelvterapeutákkal.

Jegyezzük meg! Nem szükséges, hogy a betegeknek legyen bármilyen zenei ismeretük ahhoz, hogy a zeneterápia jótékony ha­tásait élvezzék. A jó hatások a terápia idején a legnyilvánvalóbbak, de előzetes tanulmányok szerint jelentős „prolongált” hatásuk van.

A művészeti terápia segíthet a betegségen?

Sok Parkinsonos szeret festeni, rajzolni és másféle művé­szeti és kézműves tevékenységet folytatni, még ha a tü­neteik néha meg is nehezítik e tevékenységeket. Ha különleges nehézségei vannak, mint például az ecset megtartása, lehet, hogy egy foglalkoztató terapeuta ta­nácsokat tud adni, és javaslatokat tud tenni arra vonat­kozóan, hogyan lehet a dolgokat megkönnyíteni az Ön számára,

A művészeti terápia segít a stressz csökkentésében az­zal, hogy a tudatalattira hat. A technikák gyakran azok­ra a tevékenységekre összpontosítanak, amelyek stimu­lálják a képzeletet, felszabadítják a frusztrációt, és ösz­tönzik az agy meditativ keretét. A Parkinsonos emberek körében e területen végzett kutatás bebizonyította, hogy sokan érzik a művészeti terápia jótékony hatását.

Hasznos a hipnózis az olyan Parkinsonos szimptómák leküzdésében, mint a remegés, az „OFF” (mozgásszegény fázisok) és a lefagyás?

Valószínűleg mindannyian hallottunk arról, hogy hipnó­zist alkalmaznak arra, hogy segítsék megszüntetni az em­berek rossz szokásait, mint például a dohányzást, és né­ha azoknál a betegségeknél is használják, amelyekről azt gondolják, hogy pszichológiai komponensük van (azt mondják, a hipnózis jobban kapcsolatba hoz a tudatalat­ti énnel). Lehet, hogy segít olyan Parkinson-betegségeknél, melyeket a stressz súlyosbít.

Amikor hipnotizálják az embert, akkor nagyon mély, ernyedt állapotba kerül. Az embereket meg lehet taníta­ni önhipnózisra, és ennek elősegítésére néhány terapeu­ta audiokazettákat biztosít, amiket Ön otthon hallgathat.

Parkinson esetén a legvalószínűbben a stresszkezelésben segít, és így a remegés, túlzott izzadás és esetleg az ön­kéntelen mozgások is csökkennek. Amennyiben a hipnó­zis segít ellazulni és hatékonyabban megbirkózni a stresszel, ez csökkentheti az „OFF” (mozgásszegény fázis) kellemetlenségét és a lefagyás eseményeit.

Jegyezzük meg! Ha úgy érzi, hogy a hipnózis esetleg segíthet Önnek, beszélje meg ezt a háziorvosával, aki lehet, hogy ajánla­ni tud egy elismert szakorvost.

Van rá bizonyíték, hogy a homeopátia segíteni tud Parkinson-kór esetén?

Ismereteink szerint nincs semmilyen elfogadható bizo­nyíték arra nézve, hogy a homeopátia segíteni tud bármely nagyon speciális esetben. Jóllehet, mint más kiegészítő terápiák is, megpróbálja az ember egészét vizsgálni, s ezzel az ember egészségének általános javu­lását érheti el.

Néhányan azt mondják, a hátgerincmasszázs segíteni tud a Parkinson-kór tünetein. Igaz ez?

Nem tudunk határozott választ adni erre a kérdésre, részben mert nincsenek alaposan ellenőrzött tanulmá­nyok a használatáról Parkinson-kór esetén, de azért is, mert sok Parkinsonos embernek eltérő az állapota, így másként reagálhat a masszázsra. Biztosan vannak csont­kovácsok, akik úgy érzik, segíteniük kell, és Parkinsonosok, akik úgy érzik, segítettek nekik. Sok orvos elfo­gadja, hogy a gerincmasszázs hasznos lehet azokra a fáj­dalmakra és kínokra, amikre a Parkinsonos emberek hajlamosak.

Segítene az aromaterápia a férjemnek, amikor rosszul érzi magát az ágyban?

Lehetetlen megjósolni, hogy az aromaterápia segít vagy sem a férjének. Ha az aromaterápiát helyesen végzik, úgy tűnik, a fizikai és mentális ellazulásban rejlik a leg-jótékonyabb hatása. Ez egy sor potenciális jót kínál a Parkinsonos embereknek is, különösképpen azokra a tü­netekre hat jól, amelyeket a stressz okoz, és segíti a nyu­godt éjszakai alvást. Amennyiben a férje rossz közérzet­ét az okozza, hogy képtelen pihenni, vagy a fájdalmas iz­mok és ízületek okozzák, érdemes lenne kipróbálni.

Mit kell tudni az aromaterápiáról?

Az aromaterápiának két fő módja van: beszívjuk az olajok illatát, miközben égőt használunk, vagy néhány cseppet a fürdővízhez teszünk, avagy masszázson keresz­tül illóolajokkal. Néhány illóolaj bizonyos állapotokra el­lenjavallott, és néhány kereskedelemben kapható olaj mérgező lehet néhány ember számára.

A barátom azt mondja, neki sokat segítettek a jógaórák. Ez vajon hogyan működik?

Mi is ismerünk olyan embereket, akiknek segített a jóga. Átfogó filozófiájában és az elme anyagon túli szerepé­nek a hangsúlyozásában azt az érzetet keltheti az embe­rekben, hogy céljuk van és irányítani tudják az életüket. Mivel javítani tudja az emberek képességét az ellazulás­ra és az ízületeiket és izmaikat mozgékonyan és rugal­masan tartja, könnyű meglátni, hogy miért segíthet.

Ja­víthatja a koordinációt is, és megszabadíthat néhány izomfájdalomtól és kíntól, amelyek gyakoriak a Parkinsonosoknál. Továbbá, az a jó közérzet, amit sokan érez­nek a fizikai tevékenységet követően, segíthet enyhíteni a szorongást, vagy bármilyen depresszióra mutató ten­denciát.

Volt valamilyen kutatás az Alexander-módszerrel kapcsolatosan a Parkinsonra vonatkozóan?

Az Alexander-módszer a kiegészítő terápia egyik formá­ja, mely felhasznál egy sor megtanult szellemi stratégiát, amelyek a fölösleges feszültség csökkentésére összpon­tosítanak. Főként a testtartásra, az egyensúlyra és a kön­nyed mozgásra összpontosít – mindezeket megtámad­hatja a Parkinson is. Egy véletlenszerűen elrendezett klinikai kísérlet azt mutatta, hogy javítani tud a Parkinson-betegeknél a mozgásképtelenségen, összevet­ve azokkal, akik nem kaptak kezelést, vagy masszázsban részesültek. Ez a jótékony hatás hat hónapig tartott. To­vábbi kutatások szükségesek.

Segít a tai chi a Parkinsonoson?

A tai chi (ejtsd: tajcsi) a mozgó elmélkedés egy fajtáját fejleszti. Finom és könnyű testmozgás, ami a szellemi fe­gyelemmel és kreatív megjelenítéssel kísért mély léleg­zésre összpontosít. Fizikailag a tai chi egy sor koordinált mozgás, mely együtt folyik, hogy egyetlen folyamatos mozdulattá váljon. Növeli a szervezet mozgásterületét, segíti az ellazulást, csökkenti a stresszt, és hozzájárul a jó egyensúlyhoz és testtartáshoz.

Kutatási eredmények! A tai chiról folytatott két tanulmányról számoltak be a sebezhetőség csökkentése programban, amit az Egye­sült Államok öregedéssel foglalkozó intézménye, a NIA szponzorált. Ezekben a tanulmányokban a résztvevők (70 évesek vagy azon túliak) javítottak járásuk sebessé­gén, több szándékos lépést tettek meg, és kisebb volt az esési arányuk. Arról is beszámoltak, hogy kevésbé féltek az eleséstől – több magabiztosságot mutattak.

Egy a tai chire és Parkinson-kórra vonatkozó előzetes tanulmány is, amit a Redruth Közkórházban, Cornwall-ban végeztek, kimutatta az esések csökkenését, és a résztvevők javulásról számoltak be a járásukat, alvásukat és a Parkinson-kór kontrollálását tekintve.

Mi az akupunktúra? Szerepet játszik-e a Parkinsonnál?

Ezt az ősi kezelési módszert Kínában már több, mint 2000 éve gyakorolják. A hagyományos kínai orvoslásban úgy vélik, hogy egy energia, amit chinek (vagy csínek) hívnak, láthatatlan energiacsatornákban, a „meridiánok­ban” áramlik, s amelyek a belső szervekkel és rendszerekkel összekapcsolódnak. Ha finom tűket szúrnak be a megtámadott szerv (ek) et illető meridiánok mentén lévő pontokba, növelik, csökkentik, vagy szabaddá teszik az energia áramlását. Ez stimulálni fogja a szervezet öngyó­gyító reakcióját, és segíti visszaállítani a természetes egyensúlyt és az ember általános jó közérzetét.

Valóban segít az akupunktúra?

Jelenleg nehéz megmondani, hogy az akupunktúrá­nak van-e konkrét szerepe a Parkinson kezelésében. Az akupunktúra veszélytelenségéről, elviselhető voltáról és hatékonyságáról a Parkinson-szindrómákkal kapcsolato­san nemrég kiadtak egy előzetes tanulmányt. Akupunk­túrát követően a Parkinsonban és viselkedésben hasonló változások voltak, mint alvás vagy pihenés után.

Kutatási eredmények! A tanul­mányban résztvevők 85%-az azonban az egyéni tünetek, többek között a remegés, járás és fájdalom szubjektív ja­vulásáról számolt be.

Egy másik kutatás jelenleg vizsgálja az akupunktúra hatását a Parkinson-szimptómákra és az életminőségre. Ezen a területen további kutatások szükségesek.

Segítene a reflexológia egy Parkinsonosnak?

A reflexológia azon az elméleten működik, hogy vannak reflexterületek a lábakon (és bizonyos fokig a kezeken), amelyek összhangban állnak a mirigyekkel, a szervekkel és a testrészekkel. Az idegvégződések a lábakba és ke­zekbe ágyazódtak, amelyektől az üzenetek végighalad­nak a gerincvelő mentén, és különféle testrészekhez jut­nak el.

Ezeknek az idegvégeknek a stimulálása elősegíti az ellazulást, javítja a keringést, stimulálja a létfontossá­gú szerveket a szervezetben, és ösztönzi a szervezet ter­mészetes gyógyulási folyamatait. A kezelés a talp és a lábfej felső részének könnyed, de határozott nyomásos masszázsát tartalmazza. Kevés bizonyíték van a reflexológia alátámasztására, de a legtöbb még mindig inkább anekdotaszerű, mint megfelelő klinikai kutatáson alapul.

Sokat publikálnak a konduktív oktatásról, hogy segítsék a motorikus rendellenességgel – úgy­mint agyszélhűdés küzdő beteg gyerekeket.

Használták ezt a módszert a Parkinsonos emberek kezelésére is?

A konduktív oktatás egy egyedülálló rendszer, minden szinten egyesíti a tanulást – fizikai, emocionális, intellek­tuális és elméleti szinten. A konduktív oktatás tanárai (akiket konduktoroknak neveznek) értik, hogy ahhoz, hogy az egyének függetlenségét és személyes szabadsá­gát kifejlesszék, egészként kell tanítani őket inkább, semmint izolált funkciók szerint bánni velük.

Az oktatás célja, hogy segítsen a motorikus rendellenességben és neurológiai betegségekben szenvedő embereknek, hogy maximálisan kihasználják mozdulataikat, valamint hogy módszereket biztosítsanak az egyéni problémák le­küzdésére. A magabiztosság növelése és a pozitív szem­léletmód kialakítása is fontos szempont a konduktív oktatásban.

Vannak kiegészítő terápiák, amelyek segítenek a Parkinsonos embereknek?

Sok kiegészítő terápia létezik, amelyek a Parkinsonos embereknek – ők úgy érzik – használnak. Sok esetben jót tesz nekik, mert a terápia segít ellazulni, vagy testmoz­gásra, illetve pozitív gondolkodásra ösztönzi őket. Bár­melyik kiegészítő terápiát választja, beszélje meg az or­vosával, ellenőrizze a terapeuta képesítéseit, és próbál­jon meg más olyan Parkinsonos emberekkel beszélni, akik már kipróbálták az adott terápiát. Az is jó ötlet, hogy egyeztessen, milyen költségekkel jár.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.