Betegségek és megelőzésük

Sebészeti kezelések – Parkinson-kór

Olvastam, hogy korábban voltak műtéti beavat­kozások a súlyos remegés csökkentésére. Elvégezhető ez ma is, és ha nem, miért nem?

Az operáció, amelyről olvasott, a sztereotaktikus thala-musműtét. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon finom tűt ve­zetnek az agyba, és a thalamus bizonyos sejtjeit óvatosan és célzottan megsértik. A thalamus az agy azon része (a substantia nigra mellett található), mely azért felelős, hogy az érzékszervektől információt közvetítsen az agy különféle részeihez arról, hogy mi történik a szervezet­ben. Az operáció célja, hogy az agy e részén belüli né­hány túl aktív kör „működésének megszakításával” javít­son a remegésen.

Ezeket a műtéteket elég gyakran végezték a levodopa pótló kezelés megjelenése előtt. Ma már ritkábban vég­zik, különösen, mert az agyműtétek mindig kockázato­sak. Akárhogy is, úgy vélik, a gyógyszerek jobban mű­ködnek, mint az operáció, bár lehet, hogy kevésbé haté­konyak a tremor ellen, mint a meglassúbbodás és merev­ség ellen.

Ahogy Ön is mondja, a műtét jobb volt a reme­gés csökkentésére, ami rendkívül zavaró lehet, de kevés­bé bénító, mint a meglassúbbodás és a lemerevedés. Ezt a műtétet biztonságosan csak az egyik oldalon lehet el­végezni, mivel a beszéd gyakran romlik, amikor mindkét oldalon végzik. Az operációt gyakran mérlegelik, amikor a szervezet egyik oldalán lévő remegés a fő probléma, és eddig nem reagált a gyógyszerekre. Mivel kevesen esnek ebbe a ka­tegóriába, a műtét ritkaságszámba megy.

Úgy tűnik, egyéb műtétek iránt, melyeket pallidotómiának és subtalamotómiának neveznek, ismét feltámadt az érdeklődés.

El tudja magya­rázni, mit takarnak ezek a beavatkozások? Le­hetséges, hogy segítenek néhány Parkinsonos embernek?

A pallidotómia egy másik formája a sztereotaxiás sebé­szeti beavatkozásnak (1. a szójegyzéket e szakszó megha­tározásához), ami az előző kérdésre adott válaszban leírt módszerekhez hasonlókat alkalmaz. Megsértik, és így „megszakítják” néhány túl aktív kör működését az agy egy másik, pallidumnak nevezett részén lévő kis terüle­ten.

Először 1950-ben végezték e műtétet, s az 1980-as években újra felfedezték, és az eredmények azt mutat­ták, hogy ez különösen használhat azoknak az emberek­nek, akiknél komoly önkéntelen mozgások lépnek fel, bár ez csökkentheti a meglassulás, a merevedés és a re­megés tüneteit is. Nagyszámú önkéntelen mozgásos (dyskinesia) emberen végeznek pallidotómiát az agy egyik felén, noha a döntés nem könnyű, mivel fennáll a szélütés kockázata. Operáció mindkét oldalon lehetsé­ges, de ez érthetetlen beszéd és nyelési nehézségek meg­növekedett kockázatával jár.

A subthalamotómia egy újabb, de hasonló műtét, elté­rő és kisebb agyrészt céloz meg, amit subthalamusnak ne­vezünk. Az eredmények kevésbé ígéretesek, mint ahogy eredetileg gondolták, és még mindig kísérleti jellegű.

Hallottam agyi pacemakerekről. Működnek Parkinson esetén?

Igen, a pacemaker használatát a Parkinson-kórra Fran­ciaországban vezették be, és mára már elterjedt más or­szágokban is, többek között az Egyesült Királyságban. Ennek a típusú műtétnek a helyes neve: mély agyi stimu­láció. Az agy kiválasztott területére (eleinte a pallidum-ba, de ma már egyre inkább a subthalamusba) egy beül­tethető pulzusgenerátorral (IPG) összekapcsolt vezeté­ket ültetnek be. Az IPG-t aztán a mellkason a bőr alá ül­tetik be. Ez elektromos jelzéssel stimulál, és egy kis mág­nessel maga a Parkinsonos beteg be és ki tudja kapcsolni.

A mély agyi stimuláció drága, és nem minden Parkinsonos alkalmas a kezelésre, de az eredmények lenyűgözőek. Olyan, mint a pallidotómia és subthala-motómia (melyeket az előző kérdés kapcsán tárgyal­tunk), abban, hogy segítenek az önkéntelen mozgások miatt tehetetlenné váló embereknek, miközben az alapvető Parkinsonos bajokat is csökkentik. Ezek a pace­makerek fejlődést jelenthetnek a kezelésben az eljö­vendő néhány évben, de a betegnek és a személyzetnek egyaránt időt kell fordítani arra, hogy jól működtessék.

Néhány érdekes adat

Az Egyesült Királyság néhány központjában klinikai vizsgálatok folynak az életminőségre és gazdaságosságra vonatkozóan. Azokat az embereket vonják be ezekbe a vizsgálatokba, akiknek:

  • jó az általános egészségi állapotuk, az elbutulás jelei nem jelentkeznek;
  • általában 6-10 éve Parkinsonosok;
  • vannak „hanyatló” (OFF) periódusaik, de a nap né­hány időpontjában jól kontrolláltak.
Az agysejtek stimulációjára adott reakció általában elégséges, így az orvos csökkenteni tudja a gyógyszerada­got, amiért is az önkéntelen mozgások mérséklődnek.

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.