Cukorbetegség

Szexuális élet, fogamzásgátlás és diabétesz

Csökken-e a szexualitás és a fogamzóképesség diabéteszben?

A cukorbeteg nők szexuális életének zavara gyako­ribb a nem cukorbeteg kortársaikénál.

Kutatási eredmények! Megfigyelések szerint a cukorbeteg nők 27%-át érinti e prob­lémakör valamely része, szemben az egészséges anyagcseréjűekben előforduló 10% körüli gyakori­sággal.

A panaszokra szemérmességi okokból ritkán derül fény, a gyakoribbak közé sorolható a nemi késztetés (a libidó) csökkenése vagy hiánya, és/vagy a nemi kielégü­lés, az orgazmus elmaradása. E panaszok hátterében részben ér-, részben idegi eredetű okok (a belső szervek beidegzésének, az ún.autonóm idegműködésnek a károsodása), megfigyelések szerint azonban leggyakrabban pszichés-emocionális ha­tások állhatnak.

Mire kell odafigyelni?

Kétségtelen, hogy tartósan magas vércu­korszint esetén károsodik az érbelhártya (az ún. endotél) működése, ami zavart okozhat a női nemi szervek (sze­méremajkak, hüvely) vérellátásában. Szárazabbá válhat a hüvely nyálkahártya, ami kis sérülésekhez, a közösülés fájdalmasságához vezethet. Ezek ismétlődése a partner közeledésére félelmet kelthet, s elmélyítheti a fent leír­tak bekövetkezését.

A vizsgálatok többségében nem ta­láltak összefüggést az aktuális anyagcsere-állapot (HbAlc-szint) és a szexuális zavar mértéke között, két­ségtelen azonban, hogy tartósan rendezett anyagcsere­helyzetű, aktív életvezetésű cukorbeteg nők körében e panaszok nem, vagy csak ritkán jelentkeznek. Ugyan­akkor az életkor, a cukorbetegség felismerésétől eltelt idő, a tápláltsági állapot (túlsúly, elhízás) és koszorúér­betegség fennállása a panaszok tekintetében elősegítő tényező.

Mit kell tudni az 1-es típusú cukorbetegségről és a fogamzóképességükről?

Az anyagcsere rendezése, sérülések, kimutatha­tó elváltozások esetén alkalmazott helyi kezelés (pl. Ovestin krém), pszichológiai tanácsadás, párterápia mel­lett néhány esetben, a menopauza után lévő nőkben al­kalmazott gyógyszeres (az egyébként a férfi nemi műkö­dés javítására alkalmazott ötfoszfodieszteráz gátló sildenafil) kezelés eredményességéről számoltak be.

A fogamzóképesség és a cukorbetegség kapcsolatát illetően elsősorban 1-es típusú cukorbetegekkel kapcso­latos tapasztalatok ismeretesek.Összességében megállapítható, hogy az 1-es típusú cukorbeteg nők fogamzóképessége nem cukorbeteg kortársaikéhoz képest kis mértékben csökkenhet, rendezett anyagcsere-állapot esetén azonban ez a különbség elhanyagolható.

Mit tehet a cukorbeteg nő?

Ezért is fontos, hogy a gyermeket kívánó/vállaló cu­korbeteg nő fogamzás előtti (prekoncepcionális) gondo­zásba kerüljön. Már itt hangsúlyozni kívánjuk, hogy prekoncepcionális gondozást csak e téren jártassággal, megfelelő szakmai háttérrel (társszakmák) rendelkező, nagy forgalmú gondozóhely vállalhat! Súlyos érszövődmények – előrehaladt kisér- (szem-, vesebetegség) és nagyér-károsodások (koszorú-, agyér-károsodások) -fennállása a fogamzóképességet kedvezőtlenül befolyá­solhatják. Bizonyos szövődmények fennállása ellenjavallhatja a bekövetkezett terhesség kiviselését is.

A fogamzásgátlás lehetőségei és korlátai cukorbetegségben

Elöljáróban le kell szögeznünk, hogy a cukorbete­gek terhessége minden esetben ún. „veszélyezte­tett” terhességnek tekintendő. Ennek az az oka, hogy mind az anya, mind a magzat potenciális ve­szélyeztetettsége a nem cukorbetegekénél nagyobb. Az egyes módszerek részletezése előtt néhány általá­nos fogalom tisztázása szükséges. A különböző eljárások hatékonysága és biztonságossága eltérő. Ennek jelzésére különböző mérőszámok használatosak.

Jegyezzük meg! A legelterjedtebb közülük az ún. Pearl-index (ejtsd: pörl index), amely azt fejezi ki, hogy az adott mód­szert használó száz, rendszeres szexuális életet foly­tató, egészséges, fogamzóképes nő közül egy év alatt hány esik teherbe.

Természetesen, a nem kívánt, vagy nem tervezett ter­hesség bekövetkezése is több gonddal, esetleg káros kö­vetkezménnyel járhat, mint az azonos korú, egészséges anyagcseréjű nőkben. Mindebből következik, hogy cukorbetegek esetében a biztonságos, az anyagcsere-álla­potot és tágabb értelemben, az egészséget károsan nem befolyásoló fogamzásgátlás kiemelt jelentőségű.

Az következő oldalakon áttekintjük a ma rendelkezésre álló fogamzásgátlási lehetőségeket. (Lapozzon!)

Tibor Griffel

Szerző: Griffel Tibor

Végzettség: ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szakterület: a szív- és érrendszeri betegségek, gasztroenterológiai betegségek és a légzőrendszeri betegségek. Jelenleg reflexológus, életmód és tanácsadó terapeuta tanulmányokat is végzek.