Fittség

DNS-állományunk titkai

Mit rejt a DNS?

DNS-állományunknak csupán mintegy 10 százaléka vesz részt a fehérjeszintézisben, azaz ennyinek van szerepe testünk felépítésében. A maradék 90 százaléknak nincs testi funkciója, s úgy tűnik, napjaink tudományos élete nem szentel neki kellő figyelmet. A természet azonban nem hibázik, a fennmaradó 90 százalék legalább annyira fontos számunkra, mint a 10 százalék, mivel a 90 százalék tárolja az információkat.

Mégpedig ez nemcsak az összes eddig felhalmozott tudás tárhelye, hanem mindazon ismereteké is, amelyekre fejlődésünk során szükségünk van. Itt rejtezik a teljes fejlődési program, amely bármikor előhívható, ahogy a tudatunknak megfelelően felébred, s megteszi a következő lépést.dns-egy

DNS-állományunknak ez a része szolgálja a nem verbális kommunikációt. Ez köt össze bennünket az egész külvilággal. Az információkat azonban nemcsak felfogjuk, de mi magunk is folyamatosan bocsátunk ki információkat, és így rezonanciába kerülünk a külvilággal.

Ezen a DNS-adórendszeren keresztül adja le mindenki folyamatosan pillanatnyi energetikai ismertetőjegyét, s kizárólag ennek révén hatolnak be életébe bizonyos események és körülmények. Mondhatjuk, itt dől el közvetlenül a sorsunk, jórészt a tudatunkon kívül. Ahogy felébredünk, azonnal megváltoztathatjuk energetikai ismertetőjegyünket, s már abban a percben eltérő jeleket sugározhatunk kifelé. Ez egészen más eseményekhez vezet, mivel a rezonancia törvénye nem hibázik.

Ez a hiperkommunikáció a magyarázata annak, miért van az egyik embernek mindig szerencséje, s miért peches mindig a másik, miért esik egyvalaki egyik betegségből a másikba, míg a másik kicsattan az egészségtől.

Kijátszható a genetika?

Több lehetőségünk van arra, hogy tudatosan idézzünk elő változást. A legfontosabb az energetikai ismertetőjegy tudatos megváltoztatása gondolataink tudatos optimalizálása révén. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan tudatosítom gondolataimat, és minden kellemetlen gondolatot azonnal a megfelelő pozitív gondolatra cserélek.

Ugyanez vonatkozik az érzésekre is, azaz ahogy minden kellemetlen gondolatot az ellentétére cserélhetünk, ugyanúgy minden kellemetlen érzést kellemessé formálhatunk. Ez a gondolati és érzelmi optimalizálás azonnal megváltoztatja energetikai ismertetőjegyünket, s ezzel a rezonancia szabálya értelmében egész életünket.

Az emberi test fizikai valósága

Van azonban egy másik út is, mely fizikai valónkra vonatkozik. Testünk mintegy 70 százalékban vízből áll. A víz ugyancsak információs tárhely, s azonnal reagál minden változásra. A tudományos kutatások és Masaru Emoto képei ezt világosan bebizonyították. Azáltal, hogy „tanácskozunk” az elfogyasztandó vízzel, megváltoztatjuk annak információtartalmát. Ennek része az is, hogy megáldjunk minden kortyot, amit megiszunk, hogy önmagunkat és életünket összhangba hozva éljünk, s így a bennünk található vizet folyamatosan optimalizáljuk.

DNS-áll állományunk, amely ugyancsak ott rejtezik a sejtvízben, azonnal reagál erre, mégpedig úgy, hogy megváltoztatja a kifelé menő adást. Ezzel azonban nem csupán életünket változtatjuk meg, hanem – mivel minden mindennel összefügg – megváltoztatjuk a világ teljes tudatállományát. Ez a legtöbb, amit a világért és a békéért tehetünk, mert így megváltozik a világ energetikai minősége, így egy picinykével jobb világot hagyhatunk magunk mögött, mint amilyenbe beleszülettünk.

Új, elismert gyógymód az energia gyógyítás?

Ez azonban megnyitja az utat egy teljesen új orvostudomány és egy tiszta energián alapuló gyógymód előtt. DNS-állományunk közvetlenül reagál a beszédre, s így átprogramozható. Pontosabban szólva ezt magától is folyamatosan megteszi, ám ezzel az új tudással tudatosan és célzottan élve beavatkozhatunk, és a programot optimális létünknek megfelelően magunk is megváltoztathatjuk.

Bár ez meglehetősen hihetetlennek és fantasztikusnak tűnik, napjainkra már tudományosan bebizonyították, hogy az élő DNS reagál a beszéd által gerjesztett energiára. Ez magyarázatot ad arra is, miért képes a hipnotizálás olyan erős hatást gyakorolni. Teljesen természetes és normális, hogy DNS-ünk reagál a beszédre, hiszen a beszéd hangrezgéssel jár, és rezgésünk módját tudatunk határozza meg. Ez megmagyarázza az intuíció működését is, mivel DNS-ünk hiperkommunikációja révén állandó kapcsolatban vagyunk a külvilággal, s a rezonancia szabályának megfelelően folyamatosan vonzzuk tudatunkhoz az ismereteket, melyekre épp odafigyelünk.

A célirányos figyelem határozza meg, mit fogadunk magunkba, feltételezve, hogy befogadásra kész állapotban vagyunk. Ellenkező esetben az információ áramlik ugyan, ám ha úgy véljük, a vonal épp foglalt, az információ nem jut el hozzánk. Ténylegesen valamennyien képesek vagyunk arra, hogy csodát tegyünk, s minden egyes gondolatunk megváltoztathatja a világot, akkor is, ha ezt nem mindig ismerjük fel azonnal.

DNS-ünk legerősebb rezgését akkor érjük el, ha eltölt bennünket a szeretet és a hála érzése, mivel ez a kettő a lét alaprezgése. Minél inkább közelítünk ehhez az eszményhez, annál hatékonyabbá válik cselekedetünk, míg végül szemmel láthatóan közvetlenül megváltoztatjuk a realitásokat.

Hova tartunk: individuális tudat vagy csoporttudat?

A régi időkben az embereket sokkal szorosabban fűzte össze a csoporttudat. Az individuális gondolkodás csak az utóbbi ezer évben fejlődött ki, habár az egyes ember minden időben készen állt erre a tudatállapotra. Azonban az evolúció minden egyes lépése csak előkészület a következőre, így fejlődött ki a mi individuális személyiségünk is. Ehhez arra volt szükség, hogy megszűnjön a csoporttudat, s hogy megtapasztalhassuk önnön individualitásunkat.Ergiaáramlás

Az evolúció következő lépése azonban az lesz, hogy ezzel a fejlett individualitásunkkal tudatosan térjünk vissza a korábbi természetes egyetlen tudathoz, s így ismét hozzá tudjunk férni valamennyi információhoz, még ahhoz is, amit eddig egyetlen ember sem gyűjtött össze. Fejlett individualitásunk révén megvan a képességünk arra, hogy szabadon döntsünk: mit akarunk tenni ezzel az információval.

Önmagunk számára kívánjuk-e először felhasználni – ami teljesen rendjén való -, majd aztán tudatosan és tisztességesen mindenki javára kívánjuk-e fordítani.

Ha elérjük, hogy teljes individualitásunkkal újra a kollektív tudat tudatos részei legyünk, hatalmunk határtalan lesz. Márpedig az evolúció következő lépése feltartóztathatatlanul efelé halad. Rajtunk múlik, hogy az elsők közé tartozunk-e majd, vagy utolsók leszünk-e, mert mindkét lehetőség előttünk áll.

Izabella Langh

Szerző: Langh Izabella

Gyakorló természetgyógyász vagyok. Táplálkozási és  életmód specialista is vagyok, immár 12 éve próbálom az embereket egy egészségesebb életforma felé terelni, egyre több sikerrel.